Landelijk Archief

Het Landelijk Archief van de Nederlands Gereformeerde Kerken wordt beheerd door het ADC te Kampen: Archief- en Documentatiecentrum, Broederweg 16, 8261 GT Kampen, tel. 038-4471730, info@adckampen.nl

Het Landelijk Archief NGK is het centrale adres voor:

  • Archieven van de Landelijke Vergadering NGK en haar commissies.
  • Archieven van NG-kerken en van regionale vergaderingen.
  • Archieven van personen (particuliere archieven)
  • Archieven van NG-verenigingen, stichtingen, e.d. en voorts voor andere archiefstukken en collecties op kerkelijk gebied die in bewaring gegeven kunnen worden.

Neem voor het raadplegen van archiefstukken contact op met de archivaris van het ADC in Kampen.

Met ingang van 2021 is een gezamenlijke Commissie voor archief en documentatie (GKv/NGK) ingesteld. Haar taak is te komen tot een verantwoord archiefbeheer in de GKv/NGK, alsmede plaatselijke kerken, regiovergaderingen en commissies te dienen met advies inzake de zorg voor hun (digitale) archieven en documentatiemateriaal. Meer informatie over de commissie op: https://www.gkv.nl/deputaatschappen/archief-en-documentatie/

 


Nieuwsbrief

Meld je aan voor de maandelijks emailnieuwsbrief van NGK en GKv