Commissie belijdende kerk

De commissie belijdende kerk is op 24 mei 2022 benoemd op voorstel van de Regiegroep NGK-GKv. De opdracht van de commissie is om te verkennen op welke wijze de kerken hun geloof met het oog op deze en de toekomende tijd kunnen belijden en hoe de verankering van de kerken aan de leer van de Bijbel opnieuw vorm kan krijgen.

Het gaat in het kort om het belijden van de kerken. De commissie verkent hoe we dat in onze huidige praktijk doen en denkt na over de vraag of er behoefte is aan andere vormen, praktijken of teksten. Vanuit de Bijbelse opdracht tot belijden en voortbouwend op de teksten en praktijken die ons gevormd hebben, werken we aan deze opdracht. De commissie brengt een eerste rapport uit aan de synode van Deventer 2023.

De commissie belijdende kerk bestaat uit: Avelien Haan (samenroeper), Hans Burger, Sabine van der Heijden, Esther de Hek, Mark Janssens, Marinus de Jong en Pieter Niemeijer.  Je kunt ons bereiken op belijdendekerk@ngk.nl.