Regionale vergaderingen

De onderlinge verbondenheid van de kerken in Christus krijgt concreet vorm binnen de regionale vergadering; daar ontmoeten de kerken elkaar. Ze bemoedigen elkaar, vragen elkaar om advies, zoeken wijsheid bij elkaar en zien op elkaar toe.

Zoek je nog informatie over de voormalige NGK-regio’s, klik dan hier.
Zoek je nog informatie over de voormalige GKv-classes, klik dan hier. Op die pagina staan ook per classis de ANBI-formulieren.
Zoek je nog informatie over de voormalige Particuliere Synodes van de GKv, klik dan hier.

In de Handreiking nieuwe regio’s kun je veel vinden over het takenpakket van de nieuwe regio’s. De 28 regio’s met de kerken die daarin samenwerken staan in het snelmenu aan de rechterkant van deze pagina. Die informatie wordt nog verder aangevuld en zo nodig geactualiseerd.