Leven voor God

Steeds weer terug naar het evangelie

De naam 'gereformeerd' die onze kerken dragen, heeft een historische betekenis: ze zijn ontstaan in de tijd van de Reformatie van de zestiende eeuw. 'Gereformeerd' heeft echter ook een inhoudelijke betekenis. Het betekent dat we als kerken ons steeds opnieuw willen laten vormen en onderwijzen door wat God in zijn Woord (de Bijbel) tegen ons zegt.
We geloven in de God die alles en iedereen, zonder uitzondering, geschapen heeft en liefheeft. We geloven dat Hij het in ons leven voor het zeggen heeft.  God is oneindig veel groter en machtiger dan wij kunnen begrijpen. In de Bijbel, die we ‘Gods Woord’ noemen, leren we Hem kennen. Maar vooral heeft Hij in zijn Zoon, Jezus Christus, laten zien wie Hij werkelijk is en dat Hij door en door betrouwbaar is, ook als wij niet begrijpen waarom Hij bepaalde dingen doet. We willen van harte voor Hem leven. Dat betekent: boven alles Hem én onze naaste (onze medemens) liefhebben. Leven voor Hem is een leven in vrijheid.

“Gereformeerd’ is in wezen de traditie van het steeds weer terugvallen op het eens gegeven evangelie – terugkijkend én vooruitkijkend. Gereformeerde kerken wereldwijd kun je vergelijken met een familie met een aantal karakteristieke trekken die niet iedereen in dezelfde mate vertoont. De meest kenmerkende gereformeerde karakteristiek is het Bijbelse ‘én-én’ op allerlei terreinen, zoals in Woord én Geest, vrijheid én wet, verbond én wedergeboorte, en belofte én ervaring.”