Commissie relaties buitenland

Vanuit de Nederlandse Gereformeerde Kerken zijn er contacten met meerdere kerken in het buitenland. Deze contacten zijn verschillend van aard en inhoud, maar CRB heeft de taak om deze contacten te onderhouden en inhoud te geven. Om samen Gods Naam te prijzen, van elkaar te leren en elkaar te stimuleren om in alle aspecten van het leven Christus te volgen.
Zó willen we samen hoopvol onderweg zijn in Gods wereld!

Daarnaast willen we de kerken in Nederland te betrekken bij ons werk door berichten op onze website en in de NGK-nieuwsbrief en sturen we in speciale situaties een verzoek om voorbede naar de kerken.

Website: https://crb-ngk.nl
E-mail: info@crb-ngk.nl

Secretariaat: J. de Haan-Douma
06-338 488 65