Mutaties doorgeven

Klopt er iets niet in de informatie over uw kerklocatie, regio of predikant? Hier leest u hoe u een mutatie kunt doorgeven.

Kerken
Van iedere NGK-kerk heeft iemand toegang tot de portal van Steunpunt Kerkenwerk. Meestal is dat de scriba. In deze portal kan de scriba gegevens aanpassen zoals adres van het kerkgebouw, telefoonnummers of mailadressen van andere contactpersonen. Ziet u gegevens van uw kerk die niet kloppen? Vraag dan uw scriba om dit te wijzigen in de portal.

Eens per maand worden de gegevens uit de portal verwerkt op ngk.nl.

Klik hier om naar de portal te gaan.

Bent u scriba en wilt u het mailadres aanpassen waarmee u kunt inloggen in de portal? Mail dan naar info@steunpuntkerkenwerk.nl.

Predikanten
Iedere predikant in de NGK heeft toegang tot de portal van Steunpunt Kerkenwerk. In de portal kan hij of zij de contactgegevens inzien en aanpassen.

Bent u predikant en wilt u het mailadres aanpassen waarmee u kunt inloggen in de portal? Mail dan naar info@steunpuntkerkenwerk.nl.

Eens per maand worden de gegevens uit de portal verwerkt op ngk.nl.

Emeriti en regio’s
Wilt u als emeritus-predikant of regio uw gegevens aanpassen, dan kunt u een e-mail sturen naar info@steunpuntkerkenwerk.nl.