Evangelisatie

‘Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen,’ zei Jezus tegen zijn leerlingen voordat hij terugging naar zijn Vader in de hemel. Het goede nieuws dat Jezus redt, is er voor iedereen, ongeacht nationaliteit, ras, leeftijd, geslacht of cultuur: God heeft de wereld lief!

Gelovigen en kerken willen het evangelie van Gods liefde bekendmaken aan iedereen die er maar naar luisteren wil. Er zijn veel organisaties die dat werk van evangelisatie (helpen) uitvoeren. Hiernaast een selectie.

Missieloket

Missieloket is een initiatief van verschillende organisaties in de NGK. Ze hebben elkaar gevonden in hun verlangen om lokale kerken te ondersteunen en te stimuleren om Gods bevrijdende boodschap in woord en daden te delen met mensen in hun eigen omgeving of in de samenleving. Bij het missieloket kun je terecht voor inspiratie en voor advies, begeleiding en uitvoering van jullie missionaire taak of initiatief. Klik hier om direct naar het missieloket te gaan.