Toerusting

Geloof is niet statisch, het groeit en verdiept zich als het goed is door de jaren heen. Bijbelstudie, gesprekken met anderen, gebed en ervaringen van Gods goedheid en grootheid zijn middelen die bijdragen aan die groei.

Allerlei organisaties bieden ondersteuning en materiaal voor die geloofsopbouw en toerusting, voor alle leeftijden. Een overkoepelende toerustingsorganisatie is Kerkpunt, een fusie van Nederlands Gereformeerde Toerusting (Predikanten Steunpunt, Kerkenraden Steunpunt, Jeugdwerk Steunpunt en Missionair Steunpunt), Diaconaal Steunpunt en het Praktijkcentrum. Ga direct naar de website van Kerkpunt.

 

Andere toerustingsorganisaties

Kennisplatform over Bijbel, geloven en kerk-zijn
Gereformeerde Bijbelstudiebond

Steunpunt Bijbelstudie

LPB media (voorheen Luisterpost|Bralectah)