Commissies

Heel veel landelijk werk van de Nederlands Gereformeerde Kerken wordt gedaan door commissies die verantwoordelijk zijn voor uiteenlopende zaken als archief, financiën, contacten met andere kerken of met de overheid, en veel meer. Iedere Landelijke Vergadering benoemt of herbenoemt mensen in deze commissies.

Actuele samenstelling