Formulieren

Formulieren zijn kerkelijke geschriften die bij de liturgische handelingen als doop en avondmaal gebruikt kunnen worden.

N.B. In de formulieren die hieronder staan, tref je nog de oude vragen en beloften aan, uit de voormalige GKv. Er zijn door de LV/GS nieuwe vragen en beloften vastgesteld, met de afspraak alleen die te gebruiken. Deze zijn te vinden in de landelijke regeling C8 (klik op de link om de regeling te downloaden).

Combineer dus als het even kan het onderstaande formulier met deze nieuwe vragen. De commissie liturgische ondersteuning werkt aan nieuwe liturgische teksten als vervanging van onderstaande formulieren. Ze komen binnenkort op deze pagina te staan.

 

Beamerversies van de formulieren kunt u hier downloaden.

Formulieren als pdf:

Doopformulier 1
Doopformulier 2
Doopformulier 3
Doopformulier voor volwassenen

Formulier voor de openbare geloofsbelijdenis

Avondmaalsformulier 1
Avondmaalsformulier 2
Avondmaalsformulier 3
Avondmaalsformulier 4
Avondmaalsformulier 5

Huwelijksformulier
Huwelijksformulier ‘In eerbied en vrolijkheid’

Bevestiging dienaren van het woord
Bevestiging ouderlingen en diakenen

Zie ook: Handreiking bevestigen van werkers in de kerk

Tuchtformulier 

Formulieren als worddocument:

Doopformulier 1
Doopformulier 2
Doopformulier 3
Doopformulier voor volwassenen

Formulier voor de openbare geloofsbelijdenis

Avondmaalsformulier 1
Avondmaalsformulier 2
Avondmaalsformulier 3
Avondmaalsformulier 4
Avondmaalsformulier 5

Huwelijksformulier
Huwelijksformulier ‘In eerbied en vrolijkheid’

Bevestiging dienaren van het woord
Bevestiging ouderlingen en diakenen

Tuchtformulier 

 

Engelstalige formulieren van de Canadian and American Reformed Churches:
zie www.canrc.org