Diaconaat

Het woord diaconaat is afgeleid van het Griekse diakonia, dat letterlijk dienst betekent. Bij diaconaat gaat het om dienst aan mensen, verricht uit liefde tot God. De gemeente leert dat van Jezus Christus, die op aarde kwam om te dienen. Zo komt onderling hulpbetoon in de gemeente in beeld. Diaconaat uit zich ook in bewogenheid met ellende en gebrek in de wereld.

God leert ons onze naaste lief te hebben als onszelf. Hij geeft aan zijn gemeente diakenen die voorop mogen gaan in het verlenen van onderlinge zorg en in hulpbetoon buiten de gemeente. Informatie, toerusting en materialen rondom diaconaat zijn te vinden op de website van Kerkpunt.

Een paar organisaties die diaconaal actief zijn:

HIP (hulp in de praktijk)

In het werk van Hip staan kwetsbare mensen in nood (hulpvragers) ongeacht hun culturele of religieuze achtergrond centraal. De nood is groot in onze Nederlandse samenleving van 17,5 miljoen mensen. In de gebrokenheid van ons bestaan wil wij heel praktisch een licht zijn. Ga er op uit, zie naar elkaar om en ontmoet de ander. Wees wederkerig elkaar tot hand en voet. HiP helpt en ondersteunt vrijwillige hulpbieders -werkend vanuit een samenwerkend netwerk van christenen en allen die gemotiveerd zijn door naastenliefde – geïnspireerd door het evangelie, om mensen in een kwetsbare sociale-financiële positie te helpen. Met inzet van het matchingsysteem treffen hulpvrager en hulpbieder elkaar en het begint.

Stichting Present

We geloven dat veel mensen  zich best vrijwillig willen inzetten voor de ander en voor de samenleving. Maar willen is niet altijd kunnen of doen. Niet iedereen die wil komt in actie. Want lang niet iedereen die wel iets wil doen heeft ook regelmatig tijd. Lang niet iedereen weet of ze wel iets te bieden hebben …  of wie in hun directe omgeving hulp nodig heeft. Veel goede voornemens belanden daardoor snel in de koelkast. Een groot potentieel aan maatschappelijke kracht via vrijwilligers gaat daardoor verloren.

Terwijl aan de andere kant  een groeiende groep in Nederland zeker wel hulp kan gebruiken. Zo voelt ruim een miljoen Nederlanders zich eenzaam en neemt  de langdurige armoede toe.  Ook krijgen betaalde hulpverleners het steeds drukker mede dankzij de vergrijzing. Vaak bepaalt  je sociale netwerk of je wel of niet kan blijven meedoen. Daardoor vallen veel mensen buiten de boot.

Er is een brug, een verbindende schakel nodig. Present wil die schakel zijn. Present bewijst al 15 jaar dat deze brugfunctie haar op het lijf geschreven is.
Present kent de lokale hulpverleners, Present kent de lokale sociale problemen maar nog meer…. kent Present  de moderne vrijwilliger.