Commissie geestelijke verzorging

De CGV houdt zich bezig met het begeleiden van geestelijk verzorgers die namens onze kerken werkzaam zijn in de gezondheidszorg, justitie, krijgsmacht en politie.

Download hier de Handreiking bijzondere taak die door de commissie is opgesteld.

Ook begeleiden we kerken bij het verlenen van een kerkelijke zending, wanneer een geestelijk verzorger dat nodig heeft bij zijn werk. Ook vertegenwoordigen we onze kerken binnen het CIO-M, CIO-J en CIO-G.

Bemensing: Kees Smit (vz), Eduard de Braak (secr), Harry Heidema (pen), Albert Boersma, Hans van den Brink, Reinout Roukema en Marten Tel.

Contactgegevens:
Secretaris: Eduard de Braak
Email: cgv@ngk.nl
Adres: Hoofdstraat 23, 9171LA Blije
Telefoonnummer: 06-21528902