Werkzaam ten dienste van onder andere de NGK

Opleiding, ondersteuning en toerusting

Rondom de NGK zijn allerlei organisaties en instellingen werkzaam, ten dienste van de kerken, op het gebied van opleiding, ondersteuning en toerusting. Hieronder een overzicht. Wil je informatie laten wijzigen of toevoegen, stuur dan mail dan naar webredactie@ngk.nl.

TU Utrecht.
Predikanten worden opgeleid aan de Theologische Universiteit Utrecht. Ga naar de website van de TU.

Kerkpunt
Kerkpunt ondersteunt kerken op het gebied van diaconaat, missionair werk, jeugdwerk, leidinggeven en liturgie. Ga naar de website van Kerkpunt.
Verre Naasten
We verlangen ernaar dat steeds meer mensen Jezus leren kennen. Wij geloven dat de verbinding tussen Nederlandse kerken en partnerkerken wereldwijd het missionwerk versterkt, ver weg en dichtbij. Ga naar de website van Verre Naasten

Steunpunt Kerkenwerk
Vereniging Steunpunt Kerkenwerk (SKW) adviseert kerken (GKv, CGK en NGK) in hun rol als “werkgever” en beheerder. SKW biedt ondersteuning bij de invulling van kerkelijk personeelsbeleid en bij materiële en financiële zaken, zoals kerkgebouwen en kerkelijk bestuur. Ga naar de website van Steunpunt Kerkenwerk.

LPB media
LPB media brengt met eigentijdse media geloof en kerk dichtbij mensen. Ga naar de website van LPB media.