Commissie seksueel misbruik

Veilige kerk
Wij willen als NGK een veilige kerk zijn. Heb jij problemen of vragen rond (seksueel) misbruik in kerkelijke relaties? Neem contact op met Veiligekerk.nl (www.veiligekerk.nl) of met het Meldpunt Seksueel Misbruik (www.meldpuntmisbruik.nl), ook als je liever anoniem blijft.

 

Commissie seksueel misbruik in kerkelijke relaties

De CSMKR is aangesteld door de synode en heeft als missie: De veiligheid in de kerken te bevorderen.

De CSMRK participeert in het Samenwerkingsverband Seksueel Misbruik in Kerkelijke Relaties, waar het Meldpunt Seksueel Misbruik en het bestuur daarvan onderdeel zijn

De werkzaamheden van de commissie betreffen:

  • Het faciliteren van de medewerkers en het bestuur van het Meldpunt Misbruik.
  • Het bewaken van de kwaliteit en het functioneren van het Meldpunt.
  • Het zorgen voor afhandeling van klachten inzake seksueel misbruik volgens de vastgestelde regelingen.
  • Ervoor te zorgen dat er gemeentebegeleiders zijn kerkenraden en gemeenten adviseren in een situatie van misbruik.
  • Invulling te geven aan het activiteiten van het SSMKR, passend binnen de kerkorde en het vastgestelde budget.
  • Beleid te ontwikkelen voor de veiligheid in de kerken in afstemming met het SSMKR, vooral inzake preventie en slachtoffer- en daderbeleid.

Daarnaast houdt de commissie zich bezig met het onderwerp machtsmisbruik.

Voor verdere informatie: www.meldpuntmisbruik.nl

Samenstelling CSMKR:

Voorzitter:         ds. Frank Schneider, Breukelen
Secretaris:         ds. Edgar Kramer, Nieuwleusen
Leden:               Corrie Blijdorp-Kodde, Kampen en  mw. Wietske Kruyswijk-van Herk, Apeldoorn

 

Het jaarverslag 2022 van het Meldpunt misbruik in kerkelijke relaties is verschenen.

Contact: seksueelmisbruik@ngk.nl