Commissie archief en documentatie

De commissie voor archief en documentatie (CAD) heeft in 2020 als opdracht van de Landelijke Vergadering NGK en Generale Synode GKv gekregen:

  1. archief- en documentatiemateriaal te verzamelen en te beheren, dat van belang is voor de geschiedenis van de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Nederlands Gereformeerde Kerken, met name sinds de Vrijmaking van 1944 en volgende jaren;
  2. te zorgen dat de afgesloten gedeelten van de archieven van generaal-synodale deputaatschappen en van commissies van de Landelijke Vergadering worden overgebracht naar het Archief- en Documentatiecentrum (ADC);
  3. kennis en onderzoek te bevorderen inzake de geschiedenis van de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Nederlands Gereformeerde kerken, met name met betrekking tot in het ADC en in de kerken aanwezige archieven en documentatie;
  4. een goede samenwerking met de Theologische Universiteit Kampen/Utrecht te bevorderen;
  5. alle maatregelen te nemen die voor de instandhouding van het ADC nodig zijn, alsmede die werkzaamheden uit te voeren, die voortvloeien uit de aanstelling van de directeur van het ADC en de archivaris en toezicht te houden op hun werkzaamheden;
  6. de kerkenraden, de meerdere vergaderingen en haar deputaatschappen of commissies, alsmede waar nodig en van belang ook personen en instanties regelmatig te dienen met advies en voorlichting inzake het beheer van archief- en documentatiemateriaal;
  7. de kerkelijke vergaderingen te dienen met richtlijnen en instructies voor een goed archiefbeheer;
  8. de kerken te vertegenwoordigen in samenwerkings- en overlegorganen met betrekking tot kerkelijk archiefbeheer;
  9. contacten te leggen en activiteiten te ontplooien, die voor het onder a-h genoemde noodzakelijk en nuttig zijn.

Leden van de commissie zijn: ds. C.Th. Basoski (Groningen), H.J. van der Lugt (Hengelo), G.F. Noordhuis (Amersfoort), E.Th. de Vries (Soest), J.W. Puttenstein (Wezep).

Contact commissie: cad@ngk.nl

Contact Archief- en Documentatiecentrum: info@adckampen.nl