Meldpunt

Wij willen als NGK een veilige kerk zijn! Heb jij problemen of vragen rond seksueel misbruik in kerkelijke relaties? Neem contact met op met het Meldpunt Seksueel Misbruik, ook als je liever anoniem blijft.