Commissie dovenpastoraat

De NGK predikant ds. K.D. (Kees) Smit is afgezonderd voor het dovenpastoraat binnen het IDP. Zijn werkgebied is de regio Gelderland en de Flevopolders. In zijn werkgebied zal hij alle doven die behoren tot de kerken die samenwerken in het IDP bearbeiden. In de andere regio’s werken andere predikanten.

De NGK kerken hebben de Commissie Dovenpastoraat aangesteld. Deze commissie heeft onder meer de opdracht de kerken te informeren, te stimuleren en te begeleiden aangaande de ambtelijke zorg voor doven en slechthorenden. Ook is het hun taak de dovenpredikant met raad en daad terzijde te staan en hem te begeleiden. Veel van hun werkzaamheden verrichten zij samen met de afgevaardigden van de andere kerken in het IDP. Voor uitgebreide informatie over het IDP verwijzen we naar de website www.doofenkerk.nl. Daar staat alles over de activiteiten, het beleid, de organisatie landelijk en regionaal, en over de dovenpastores.

Contactinformatie deputaten:
Judith Speijer-Brouwer e-mail: jjspeijer-brouwer@solcon.mail of secretaris@doven.gkv.nl.

Dovenpredikanten:

Noord en Oost-Nederland:
Martin Visser (CGK), (06)57423270, e-mail martin.visser@doofenkerk.nl

Gelderland, met De Gelderhorst, en de Flevopolders:
Kees Smit (NGK), (06)13195853, e-mail kees.smit@doofenkerk.nl

Noord-Holland, Den Haag, Zoetermeer en Utrecht:
Hendrik Stevens (PKN), (06)58013245, e-mail hendrik.stevens@doofenkerk.nl

Zuid-Holland (behalve Den Haag en Zoetermeer):
Wim Otte (PKN), (06)34185713, e-mail wim.otte@doofenkerk.nl