Commissie beleidsbegroting

Commissie beleidsbegroting (CBB)

De Commissie beleidsbegroting is ingesteld door de Generale Synode en Landelijke Vergadering van Zoetermeer 2022.

Zij heeft als hoofdtaak om samen met de commissie financieel beheer (CFB) de begroting van het kerkverband op te stellen en aan te bieden aan de volgende synode. In deze begroting worden alle commissiebegrotingen opgenomen, zodat een integrale begroting ontstaat. Terwijl de CFB zich vooral concentreert op de financiële aspecten, zal de CBB de inhoud van alle commissieplannen voor de volgende driejaarsperiode centraal stellen. Gezamenlijk stellen zij een advies op voor de synode betreffende inhoud én financiën. Op de langere termijn zal de CBB onderzoeken aan welke ondersteuning door het kerkverband de plaatselijke kerken het meest behoefte hebben en hierover tijdig met de commissies in gesprek gaan.

In CBB hebben zitting: Dinand Krol (vz), Aaike Kamsteeg (secr), Sander Datema, Mark Rietkerk en Hermann Toebes.

Contact: cbb@ngk.nl