Landelijk

Onderwerpen die voor alle kerken van belang zijn, worden besproken op de Landelijke Vergadering. De Landelijke Vergadering komt als regel elke drie jaar bijeen. De laatst gehouden Landelijke Vergadering van Zeewolde is gestart in november 2013.

LVTot de onderwerpen die op zo’n Landelijke Vergadering aan de orde komen, behoren: de contacten met andere kerken in binnenland (zoals de Christelijke Gereformeerde kerken en de Gereformeerde kerken Vrijgemaakt) en buitenland; de opleiding van nieuwe predikanten; de financiële steun aan kleine kerken die zonder hulp van andere kerken geen eigen predikant kunnen betalen; uitzendingen van kerkdiensten voor radio en televisie; de arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden van predikanten; contacten met de overheid over de geestelijke verzorging van militairen, in gevangenissen, ziekenhuizen etc., de vertegenwoordiging van de Nederlands Gereformeerde Kerken in andere organisaties zoals de Stichting Evangelie en Moslims, de Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied etc. Verder fungeert de Landelijke Vergadering in bijzondere gevallen als beroepsinstantie.

Lees verder: