Nieuws & opinie

Groene Kerken aanwezig bij steundemonstratie

De organisatie licht haar keuze toe in een bericht op haar website. Je kunt dat bericht hier lezen.

Zo vierden we de eenwording

Landelijke viering Wil je de viering in de Jacobikerk in zijn geheel terugkijken, klik dan hier. Er is ook een korte impressie gemaakt van de inspiratiemiddag en de viering (plm. 12 minuten). Fragmenten uit de viering: Toespraak Arnold Huijgen Optreden dichteres/spoken word artist Chanty Louis Voor een complete fotogalerij van de landelijke viering in de […]

Pinksteren: leesplan en podcast

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap Pinksteren, het feest van de Geest, staat voor de deur. Het verhaal van de apostelen die ineens in allerlei talen spreken, is bekend. En misschien kunnen we ook nog een paar gaven of vruchten van de Geest opnoemen. Maar wat zegt de Bijbel nog meer over Gods geest, en hoe kunnen we zijn […]

Overig
Magazine OnderWeg over de eenwording

Hieronder vind je ter gelegenheid van de eenwording van NGK en GKv het gratis nummer van magazine OnderWeg Met Vier kerkleden vertellen: wat is het nut van het kerkverband? Ad en Erik de Boer over de impact van scheuring én hereniging De reünie die Jezus organiseert na zijn opstanding – bijbelstudie Theoloog Jannet de Jong: […]

Overig
Viering op 12 mei: het programma

De viering in de Jacobikerk: wat kun je verwachten? In ieder geval dit: Een optreden van Sela – wie kent ze niet? Een TED-talk door theoloog Arnold Huijgen, hoogleraar dogmatiek, Protestantse Theologische Universiteit. Spoken word door dichteres Chanty Louis. Ze noemt zichzelf kwetsbaar, eerlijk, soms confronterend. Kijk op Instagram om te zien wat ze kan […]

Toolkit plaatselijke viering

We hebben een toolkit ingericht met een heel scala aan materialen, variërend van handreikingen bij geschikte Bijbelteksten rond eenheid (inclusief leespreken), liturgische handreikingen voor de eredienst met onder andere materiaal voor kinderen en liedsuggesties, audiovisueel materiaal (veel mooie filmpjes die je voor, tijdens of na de dienst kunt vertonen, of kunt gebruiken in kringen of […]

“Wat gescheurd was, wordt weer heel”

De formele eenwordingsbesluiten zijn eigenlijk betrekkelijk eenvoudig. De kern ervan is datgene wat al op 2017 als intentie en in 2020 als doel is uitgesproken en waar jaren van voorbereiding aan voorafgegaan zijn: ‘De Gereformeerde Kerken in Nederland (vrijgemaakt), in generale synode bijeen, en de Nederlands Gereformeerde Kerken, in landelijke vergadering bijeen, besluiten zich per […]

Logo nieuwe NGK: klik voor downloads

  Downloads staan onderaan dit bericht. Het beeldmerk is opgebouwd uit twee gedeeltelijke cirkels die elkaar ontmoeten. Deze lijnen  vormen samen een staand Ichthus-symbool, het bekende visje. Het Griekse woord ICHTHUS,  dat vis betekent, bestaat uit de eerste letters van de woorden Jezus Christus, Zoon van God,  Verlosser in die taal. Jezus is het fundament […]

Synode
Landelijke Vergadering schaart zich achter pensioenvoorstel

Alleen als de toekomstige Nederlandse Gereformeerde Kerken de pensioenvoorziening voor predikanten uniform geregeld hebben, kan de eenwording van NGK en GKv daadwerkelijk plaatsvinden; predikanten kunnen dan namelijk binnen dat nieuwe kerkverband zonder consequenties voor hun latere pensioenuitkering overgaan naar een nieuwe standplaats. Die uniformiteit, komend vanuit twee heel verschillende systemen, is met het aannemen van […]

De Kerkorde is klaar

Jaren is eraan gewerkt en kerken, classes en regio’s hebben ruimschoots gelegenheid gehad om inbreng te leveren. Op 13 januari 2023 was het eindelijk zover: de Kerkorde voor de Nederlandse Gereformeerde Kerken werd vastgesteld. Unaniem, dat wil zeggen dat alle afgevaardigden naar de Landelijke Vergadering en de Generale Synode zich achter dit document schaarden. Tijdens […]

Overig
Viering op 12 mei: het programma

De viering in de Jacobikerk: wat kun je verwachten? In ieder geval dit: Een optreden van Sela – wie kent ze niet? Een TED-talk door theoloog Arnold Huijgen, hoogleraar dogmatiek, Protestantse Theologische Universiteit. Spoken word door dichteres Chanty Louis. Ze noemt zichzelf kwetsbaar, eerlijk, soms confronterend. Kijk op Instagram om te zien wat ze kan […]