Logo

Het ogo van de NG KerkenHet logo van de Nederlands Gereformeerde Kerken dateert uit 2008 en is ontworpen door Kees Zondag te Houten, die de symboliek van het logo als volgt toelicht:

De drie hoofdletters staan er rustig en krachtig bij, in schreefloze letter, betrouwbaar en zonder pretenties. Eveneens prominent is daar het kruis, in wit uitgevoerd en te zien als staande tussen de lezer en de letters NGK: het kruis staat centraal en gaat voorop.

De hoofdletters en het kruis staan waar ze staan. Contrasterend daarmee is er de beweging in de blauwe achtergrond die vanuit het kruis naar links en naar rechts verloopt naar wit, op weg naar licht, maar ook letterlijk aan beide kanten van het papier af, om zo te zeggen de wereld in. Het kruis zet in beweging, de NGK is een kerk onderweg, de wereld in en het licht tegemoet.

De hoofdletters zijn uitgevoerd in drie frisse kleuren, passend bij kerken die veelkleurig zijn, in deze tijd willen staan en woorden van hoop te verkondigen hebben. Hier is sprake van een tweede dynamiek: de hoofdletters laten in hun onderlinge samenhang een verloop zien in kleur. In vrijheid gezet door het kruis is er in de leesrichting een kleurverloop van paars (lijden, pijn), via rood (liefde, bloed) naar geel (licht, verlossing). Het kruis symboliseert vanouds de verbintenis tussen elkaar (de horizontale balk) – in dit geval tussen ons als kerken – en de weer herstelde verbinding tussen beneden en boven (de verticale balk met open uiteinden).

Voor verdere informatie over en richtlijnen voor gebruik van het logo:


Verder:

Nieuwsbrief

Meld je aan voor de maandelijks emailnieuwsbrief van NGK en GKv