Regelingen voor de kerkelijk werker

De kerkelijk werker is in tegenstelling tot de predikant een werknemer van de gemeente. Jaarlijks wordt door de NGA de Rechtspositionele regeling kerkelijk werker Nederlands Gereformeerde Kerken vastgesteld, verder KW-regeling. Deze bevat bepalingen over de arbeidsovereenkomst, salaris, pensioen en financiële vergoedingen, vakantie en verlof en arbeidsongeschiktheid. Het SKW is voor de kerkenraad en de kerkelijk werker beschikbaar voor advies over de KW-regeling. Het SKW verzorgt ook een mailing aan de kerkenraden en de penningmeesters bij de publicatie van een nieuwe regeling.

De KW-regeling is van toepassing op de kerkelijk werker en de predikant in opleiding.

  • KW-regeling , de tekst van de regeling 2018 (pdf).
  • KW-rekenmodel , een spreadsheet voor het berekenen van het maandsalaris en de inhouding van de pensioenpremie voor 2018.

Artikel 3.3.1 van de KW-regeling verplicht de werkgever ten minste eenmaal per jaar met de werknemer een functioneringsgesprek te houden. Bijlage 3 geeft daarvoor een handleiding. Het formulier functioneringsgesprek is beschikbaar in twee vormen:

Er zijn twee modellen voor de arbeidsovereenkomst:

De gegevens van vorig jaar (2017) zijn nog beschikbaar: