Zending

Evangelieverkondiging en het lenigen van noden of bieden van onderwijs zijn van oudsher nauw verbonden met elkaar. Op vele plaatsen buiten Nederland zijn plaatselijke kerken of aan de NGK verbonden organisaties actief in het omzien naar onze naaste en het verkondigen van het Evangelie.

Zuid-Afrika

De Nederlands Gereformeerde Kerken hebben hun zendingsterrein in Zuid-Afrika. Daar wordt gewerkt onder de Zoeloes in de provincie Natal, zowel in het district Richmond als in het district Nqutu. Verschillende Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK Kampen, NGK Bunschoten-Spakenburg met de Nederlands Gereformeerde Zendingsvereniging Nqutu en NGK Wormer en zes anderen gemeenten met de Stichting Zending Zuid-Afrika) hebben een zendeling naar deze gebieden uitgezonden. Ze worden daarin ondersteund door andere Nederlands Gereformeerde Kerken. Op meer dan dertig plaatsen wordt in deze gebieden het Evangelie gebracht. Onder Gods zegen is een aantal christelijke gemeenten ontstaan. Daarin krijgen scholing en kadervorming veel aandacht. Naast de prediking van het Evangelie wordt op de zendingsterreinen veel aan gezondheidszorg gedaan, mede door steun vanuit de kerken in Nederland. In Zuid-Afrika werken de predikanten Tj. Baron en S.J. Veenstra als zendeling. De Evangelieverkondiging in Zuid-Afrika gaat hand in hand met het verlenen van materiële hulp door bovenstaande kerken en zendingsorganisaties en door de Stichting Sizanani.

Indonesië

Door veel Nederlandse Gereformeerde Kerken wordt financiële steun verleend aan de Vrije Kerken van Oost-Soemba (Indonesië) ten behoeve van de opleiding van predikanten en evangelisten in Parai Puluhamu. Op verzoek van de Soembanese kerken fungeert de Vereniging Steun Oost-Soemba S.O.S. als kanaal voor deze hulp. Deze vereniging verleent met steun vanuit Nederlands Gereformeerde kring ook hulp bij landbouw- en onderwijsprojecten op Soemba.

Frankrijk

In de Stichting Steun Gereformeerde kerken in Frankrijk werken Christelijke Gereformeerde en Nederlands Gereformeerde kerkleden samen ten behoeve van steun aan de Eglises Protestantes Réformées Evangéliques in Frankrijk. De hulp aan deze gereformeerde christenen in de verstrooiing wordt onder meer verleend voor evangelisatieprojecten, stageplaatsen voor theologische studenten etc.

Spanje

De NGK Rijswijk, gesteund door veel Nederlands Gereformeerde Kerken en door een brede kring van particulieren, verzorgt het zogenaamde Spanjewerk. Het is begonnen met het initiatief van enkele kerkleden die, nog in de tijd van Franco, Bijbels stuurden naar Spaanse kennissen. Sindsdien zijn er vanuit Rijswijk meer dan honderdduizend boeken en boekjes verzonden, tienduizenden Bijbels en duizenden sets grammofoonplaatjes met Psalmen. Veel reformatorische lectuur in het Spaans, waaronder de Institutie van Calvijn, wordt ook in de landen van Latijns Amerika verspreid. Internationaal is het werk beter bekend als Felire.

Hongarije en Roemenië

Veel kerken onderhouden contacten met broeders en zusters uit de voormalige Oostbloklanden, vooral in Hongarije en Roemenië. Daarbij wordt in allerlei vorm geestelijke en materiële hulp verleend.

Toerusting in Afrika en Azië

De Stichting Evangelische Toerusting Afrika en Azie (EvTA), opgericht door de Nederlands Gereformeerde Kerken van Groningen en Eck en Wiel, ondersteunt het werk van enkele Nederlands Gereformeerde kerkleden in Ruanda en Oeganda in de opleiding en toerusting van leiders in de christelijke gemeenschap in Afrika. De EvTA levert een bijdrage aan het onderwijs aan de Theologische Hogeschool voor Franstalig Afrika in de Centraal-Afrikaanse Republiek, door gereformeerde theologen uit Nederland op de school kortdurende cursussen te laten geven. Vergelijkbare theologische handreikingen worden gedaan aan de École de Théologie de Butare in Ruanda. In India ondersteunt de Stichting EvTA op een vergelijkbare manier het India Reformed Presbyterian Theological Seminar in Calcutta.

Edukambani (voorheen: Stichting Zendingsthuisfront Holland) ondersteunt talentvolle jongeren in Kenia, die door armoede geen opleiding kunnen volgen.


Nieuwsbrief

Meld je aan voor de maandelijks emailnieuwsbrief van NGK en GKv