Roepingenzondag 29 januari 2023

Jaarlijks initieert de NGP een roepingenzondag, vanaf 2020 gebeurt dat samen met de TU Kampen. Graag willen we de aandacht vragen voor ‘roepingen’ in de kerken. Iedereen kan geroepen zijn tot een bepaalde taak. Dat kan wel eens een last zijn maar het kan ook vreugde en voldoening bieden. Iemand kan ook geroepen worden tot het ambt van predikant.

Het is goed als er speciaal voor ambtsdragers, predikanten en theologiestudenten in opleiding voorbede plaatsvindt. Ook kan kan er worden gecollecteerd voor de predikantenopleiding en kan de preek op roepingenzondag worden gewijd aan onze roeping in Gods Koninkrijk.

Het thema voor 2023 wordt nog bekend gemaakt.

Op deze webpagina vindt u voorbereidingsmateriaal voor een roepingenzondag.

GKv/NGK Preekschets Roepingenzondag 2022 (download)

GKv/NGK Preekschets roepingenzondag 2021 (download)

GKv/NGK Preekschets Matt. 9:37-38 (Roepingenzondag)

GKv/NGK Preekschets Gal. 5:15 (Roepingenzondag)

Preek 1. Roepingenzondag Gal5,13 Ben je vrij

Preek 2. Roepingenzondag Rom12,1-8 Stel je in zijn dienst

Preek 3. Roepingenzondag Joh10,3 Stem vd herder

Drie Gebeden om Roepingen (RK-traditie)