Roepingenzondag 26 januari 2020

Jaarlijks initieert de NGP een roepingenzondag, vanaf 2020 samen met de TU Kampen. In lijn met de Rooms-katholieke traditie willen we de aandacht vragen voor ‘roepingen’ in de kerken. Iedereen kan geroepen zijn tot een bepaalde taak. Dat kan wel eens een last zijn maar het kan ook vreugde en voldoening bieden. Iemand kan ook geroepen worden tot het ambt van predikant. Het is goed als er speciaal voor ambtsdragers, predikanten en theologiestudenten in opleiding voorbede plaatsvindt. Ook kan de preek op roepingenzondag worden gewijd aan onze roeping in Gods Koninkrijk.

Op deze webpagina vindt u voorbereidingsmateriaal voor een roepingenzondag.

NGK Preekschets Matt. 9:37-38 (Roepingenzondag 2014)

NGK Preekschets Gal. 5:15 (Roepingenzondag 2015)

Preek 1. Roepingenzondag Gal5,13 Ben je vrij

Preek 2. Roepingenzondag Rom12,1-8 Stel je in zijn dienst

Preek 3. Roepingenzondag Joh10,3 Stem vd herder

Drie Gebeden om Roepingen (RK-traditie)