Student op de preekstoel uitnodigen

Her en der ziet u het misschien: een student van de TU gaat voor in een kerkdienst. Misschien wilt u dat ook graag in uw eigen gemeente. Hoe werkt dat?

Welke studenten mogen komen preken?

Sommige studenten hebben officieel preekbevoegdheid (zie daarvoor de kerkelijke websites). Die kunt u gewoon benaderen. Andere studenten leiden een dienst in het kader van een stage. Die mogen alleen in hun stagegemeente preken.

Maar er zijn ook studenten die graag meer preekervaring willen opdoen. Onder bepaalde voorwaarden mogen ze dat: ze mogen een eerder goedgekeurde preek houden en een predikant-mentor moet akkoord zijn met de afspraak. Dit geldt alleen voor studenten die de basisopleiding in preken hebben gehad en nog niet begonnen zijn met hun eindstage.

Hoe kom ik aan zo’n student?

Er bestaat geen lijstje van namen van studenten die u hiervoor kunt benaderen. Als u een student kent, vraag dan in hoeverre hij of zij aan de voorwaarden voldoet en onder welke predikant-mentor deze student valt.

Een andere route is, dat u het aanbod om in uw gemeente voor te gaan via een digitaal prikbord aan de studenten kenbaar maakt. Mail uw aanbod met contactgegevens naar dr. Kees van Dusseldorp (cvandusseldorp@tukampen.nl).

Waar kan ik terecht met vragen?

Als u vragen heeft naar aanleiding van een preek, kunt u die het beste direct aan de student voorleggen. Komt u er niet uit, dan kunt u contact zoeken met de predikant-mentor die voor deze student verantwoordelijk is. Blijven er moeiten over, zoek dan contact met een van de docenten homiletiek aan de TU: dr. Kees de Groot (ctdegroot@tukampen.nl) of dr. Kees van Dusseldorp (cvandusseldorp@tukampen.nl).

foto sprong