Predikant in opleiding (prio)

Studenten die na 1 juli 2011 zijn gestart met hun opleiding krijgen te maken met de prioregeling. De LV Zeewolde heeft opdracht gegeven tot implementatie hiervan.

foto sprong

Het prioschap is met name bedoeld voor studenten theologie die in de laatste fase van hun studie verkeren, en voor studenten die zijn afgestudeerd. Voordat zij officieel tot het ambt van predikant kunnen worden toegelaten, zullen zij op betaalde basis gedurende minimaal twee jaar zelfstandig de diverse predikantstaken uitoefenen. Tijdens deze periode ontvangt de prio vanuit de NGP werkbegeleiding en supervisie. Het zelfstandig werken is een wezenlijk verschil met de eindstage. Bovendien duurt de eindstage drie maanden en het prioschap twee jaar. Wanneer het prioschap naar tevredenheid van alle betrokkenen inhoud heeft gekregen, kan de prio beroepbaar worden gesteld als predikant.

Werkbegeleiding

Beginnende predikanten ontvangen werkbegeleiding vanaf 6 maanden na hun intrede. De werkbegeleiding duurt 3 jaar. Onderwerpen zijn: eredienst; catechese; pastoraat; leidinggeven en gemeente; kerkenraad en kerkverband. Coördinatie: P. Strating.