Predikantenstudiedag 31 januari 2020

Doorgaande vorming is ook voor een predikant van belang. Op deze pagina vindt u een overzicht van enkele aanbieder plus informatie over de jaarlijkse studiedag voor predikanten die de NGP organiseert. Ook de in het NGP Studiecentrum bewaarde lezingen zijn een schat om wijzer bij te worden.

Actuele geloofsvragen? Lees Theologenblog van het ND of Bijbelblog van de PThU.

studiedag2014

Aanbieders

Links naar andere aanbieders voor bijscholing van predikanten:

NGP Predikantenstudiedagen

Voor predikanten in werkbegeleiding is de studiedag verplicht. Deelnemers ontvangen PEP-studiepunten voor deze dag.

13e Predikantenstudiedag vrijdag 31 januari 2020: “De slag om het hart”
Deze dag gaat over de gevolgen van secularisatie voor ons verlangen, het geloof en de kerkgemeenschap. Locatie: Kampen, 10.00-16.00 uur. Spreker: ds Jan van Helden. Voor bereiding: het boek De slag om het hart van Herman Paul schetst de thematiek op een uitstekende manier. Aanmelden via oc.ngp@ngk.nl.

12e Predikantenstudiedag: 25 januari 2018 te Apeldoorn: “De preek als TED-talk.” Hoe krijg je net als in een TED-talk één focus in je preek? Wat zijn daarbij homiletische en theologisch overwegingen?

11e Predikantenstudiedag: 26 januari 2017 te Apeldoorn. Aan de hand van lezingen van ds Blokhuis en Vos alsmede een NGP-forum bogen wij over het thema “Alverzoening”.

10e Predikantenstudiedag: 29 januari 2016: “De kerk als contrastgemeenschap.” dr. Ad van der Dussen over Hauerwas en ontwikkelingen in het postmodernisme wat betreft ‘gemeenschap’.

9e Predikantenstudiedag 29 januari 2015: “Inclusief gemeente zijn”
drs. Peter Strating en drs. Kees de Groot

8e Predikantenstudiedag 30 januari 2014: “Kritisch en gelovig Bijbellezen”
Modern en postmodern Bijbelonderzoek als uitdaging voor de kerk. dr Jaap Dekker.

7e predikantenstudiedag 31 januari 2013: “Leer en leven. Over de (on)zin van leerstellingen”
Hoe om te gaan met de marginalisering van de geloofsleer? Spreker dr Ad van der Dussen

6e predikantenstudiedag 26 januari 2012: “De hoorder in beeld”
o.l.v. drs Kees de Groot en drs Gijs Bronsveld

5e predikantenstudiedag 18 november 2010: “Over polariteiten en polarisatie, omgaan met spanningen in de gemeente”
o.l.v. Dick Mostert

4e predikantenstudiedag 12 november 2009: “Schepping in het OT”
dr Jaap Dekker over de scheppingsballade van Genesis 1 (‘In het begin lag de aarde verloren’) en het verband tussen schepping en tabernakel; weergave in Opbouw jan. 2010.

3e Studiedag 15 januari 2009: “Verstaanbare prediking”
dr Ad van der Dussen over de doorwerking van de hermeneutiek in dogmatiek en ethiek.
De tekst van de lezing is te vinden onder studiecentrum.

2e Studiedag 5 juni 2008: “Tot de verbeelding spreken” De rol van de begeleider in catechese en pastoraat
drs. Marten de de Jong, docent catechiek, gaf orientatie op de begeleidingsrol in kerkelijke leerprocessen

1e Studiedag 7 juni 2007: Doelgericht preken
dr. Jaap Dekker en drs J.C. Schaeffer gaven diverse handreikingen bij de preekvoorbereiding.

> Terug naar NGP Home