Organisatie

De NGP is een kerkelijke instelling van de Nederlands Gereformeerde Kerken.
Er is een bestuur, een Raad van Toezicht en een team van docenten (die vanaf 1 aug 2018 deel uitmaken van het docentenkorps aan de TU Kampen).

Bestuur van de kerkelijke instelling NGP

Dhr. C van den Berg (tweede voorzitter)
Mevr. S.M.E. van der Heijden-Geerts (lid)
Dr. J.E. van Muijlwijk-Koezen (lid)
Dhr. P. Pronk (penningmeester)
Dhr. W. van Rijnswou (secretaris)
Ds. H.H. Scheffer
Drs. B.P. Vreugdenhil (voorzitter)

Docenten (werkzaam voor de TUK)

Prof. Dr. J. Dekker- Bijbelvakken en de Henk de Jong-leerstoel ‘Bijbelonderzoek en identiteit in Nederlands Gereformeerd perspectief’
Dr. C.T. de Groot- Homiletiek, kerkgeschiedenis, catechetiek
Drs. P.A. Strating – Pastorale vorming, Praktische theologie, Diaconaat, werkbegeleiding
Dr. D. Timmerman – Nederlandse kerkgeschiedenis, NG Kerkrecht
Dhr. P. van Veen – Didactiek voor de catechese; NGP-loket; kwaliteitszorg

Supervisoren

Er zijn drie supervisoren voor de eindstages of supervisie: drs. A. Boshuizen, mevr. H. de Rijk, dhr. R. Wiersema.

Werkbegeleiders

Er is een team van vier ervaren predikanten die een beginnende predikant gedurende drie jaren ondersteunen met werkbegeleiding. Coördinatie: de docent Praktische Theologie.

Curatoren Henk de Jong-leerstoel

‘Bijbelonderzoek en identiteit vanuit Nederlands Gereformeerd perspectief’

Prof. Dr. K. Blok
Prof. Dr. F. van der Pol
Prof. Dr. Ir. J.W. Verheij
Prof. Dr. H.J. Selderhuis
Prof. Dr. J. Hoogland

ANBI gegevens

> Terug naar NGP Home