Organisatie

De NGP is een kerkelijke instelling van de Nederlands Gereformeerde Kerken.
Er is een bestuur, een Raad van Toezicht en een team van docenten (4 kerndocenten en 5 vakdocenten). De organisatie ligt in handen van de opleidingscoördinator die tevens deel uit maakt van het kernteam.

Bestuur van de kerkelijke instelling NGP

Dhr. C van den Berg (tweede voorzitter)
Mevr. S.M.E. van der Heijden-Geerts (lid)
Dr. J.E. van Muijlwijk-Koezen (lid)
Dhr. P. Pronk (penningmeester)
Dhr. W. van Rijnswou (secretaris)
Ds. H.H. Scheffer
Drs. B.P. Vreugdenhil (voorzitter)

Kerndocenten

Prof. Dr. J. Dekker- Bijbelvakken en de Henk de Jong-leerstoel ‘Bijbelonderzoek en identiteit in Nederlands Gereformeerd perspectief’
Dr. A. v.d. Dussen- Systematische theologie
Dr. C.T. de Groot- Homiletiek en kerkgeschiedenis
Drs. P.A. Strating – Praktische vorming, Praktische theologie, werkbegeleiding

Vakdocenten

Ds. F.H. Blokhuis- Bijbelkennis
Drs. M. de Jong- Catechetiek
Dhr. D. Mostert- Persoonlijke vorming
Dr. D. Timmerman – Recente Nederlandse kerkgesch., kerkrecht
Dhr. P. van Veen – Didactiek en onderwijskunde

Opleidingscoördinator

P. van Veen – organisatie, opleidingssecretariaat, administratie, website, didactische ondersteuning.

Supervisoren

Er zijn drie supervisoren voor de eindstages: drs. A. Boshuizen, mevr. H. de Rijk, dhr. R. Wiersema.

Werkbegeleiders

Er is een team van vier ervaren predikanten die een beginnende predikant gedurende drie jaren ondersteunen met werkbegeleiding. Coördinatie: de docent Praktische Theologie.

Curatoren Henk de Jong-leerstoel

‘Bijbelonderzoek en identiteit vanuit Nederlands Gereformeerd perspectief’

Prof. Dr. K. Blok
Prof. Dr. F. van der Pol
Prof. Dr. Ir. J.W. Verheij
Prof. Dr. H.J. Selderhuis
Prof. Dr. J. Hoogland

Raad van Advies

Dhr. A.P. de Boer
Dhr. A.J. Fennema
Mr. J.C.E. Siebenga-Moggré
Ds. K.C. Smouter
Prof. Dr. G.H. Zielhuis

ANBI gegevens

> Terug naar NGP Home