Nodig een NGP-docent uit

Goed en niet duur!

Als kerkelijke gemeente kunt u een beroep doen op de deskundigheden van de NGP-docenten, die nu in Kampen lesgeven. Zij schrijven daarover:

“Of het nu gaat over ‘missionair zijn’ dan wel ‘discipelschap’; of u nu het lastige gesprek over homoseksualiteit wilt voeren of het wilt hebben over ‘kinderdoop en volwassendoop’ – wij zijn beschikbaar om u daarbij inhoudelijke support te bieden vanuit onze gezamenlijke deskundigheid. Nee, we hebben de wijsheid niet in pacht, maar we denken wel iets te kunnen bijdragen aan de gedachtewisseling die u binnen uw gemeente misschien op gang wilt brengen.

En natuurlijk kunt u ook een beroep op ons doen als u een interessant onderwerp wilt agenderen voor een gemeenteavond. Meer weten over het Bijbelboek Jesaja? Kennis nemen van het boeiende leven en de grote wijsheid van de kerkvader Augustinus? Ontdekken hoe bijzonder het evangelie van Matteüs is opgebouwd? We zijn enthousiast om met u te delen wat we zelf ontdekt hebben. Het kan ook gaan over de actualiteit van Luther en de reformatoren, ‘de gave van profetie vroeger en nu’ en: waarom een kerkorde?

Neem gerust contact met ons op, en wij kijken op wie van ons u het beste een beroep zou kunnen doen.

Jaap Dekker
Ad van der Dussen
Kees de Groot
Peter Strating
Daniel Timmerman
Peter van Veen