Lezingen Smit

Deze pagina bevat relevante lezingen in pdf-vorm.

K11 H. Smit, Over de Heilige Geest
Lezing op 1998-05- K11 HSmit-OverdeHeiligeGeest (783 kB)

J12 H. Smit, The Cross of Christ
Bespreking van het gelijknamige boek van John R.W. Stott op 1996-08-00 J12 HSmit-TheCrossOfChrist-Stott (1006 kB)

J10 H. Smit, Jürgen Moltman, hoofdlijnen van zijn theologie
Lezing op 1996-03-27 J10 HSmit-MoltmansTheologie (1137 kB)

J8 H. Smit, Wonderen, C.S. Lewis
Lezing op 1996-01-00 J8 HSmit-Wonderen-CSLewis (1091 kB)

I4 H. Smit, Uitverkiezing? jazeker! maar hoe?
Bespreking van het gelijknamige boek van dr H. Venema, mei 1993 I4 HSmit-Uitverkiezing-Venema (907 kB)

H11 H. Smit, Over God
Vergelijking tussen hoe J. van Genderen en W.H. Velema (Beknopte Gereformeerde Dogmatiek) en H.M. Kuitert (Algemeen betwijfeld Christelijk Geloof) in hun publicaties spreken over God, 1992-10-00 H11 HSmit-Over God-VelemaKuitert (1058 kB)

H8 H. Smit, Het kerkelijk conflict van de veertiger jaren
Lezing op 1992-03-00 laad pdf-bestand (1058 kB) Bespreking van het gelijknamige boek van dr C. Graafland op 1991-03-09 H8 HSmit-Kerkelijk conflict 40er jaren (1961 kB)

G10 H. Smit, Enige opmerkingen over “Het berouw van God”

Lezing op 1990-12-08, opgenomen in Begeleidend Schrijven. G10 HSmit-BerouwvanGod

G7 H. Smit, Motieven en achtergronden van de theologie van K.Schilder
Lezing op 1990-05-15 G7 HSmit-TheologievanKSchilder (2413 kB)

G6 H. Smit, Enige opmerkingen over een schriftuurlijke benadering van de milieuproblematiek
Lezing op 1990-05-19, opgenomen in Begeleidend Schrijven (G6 HSmit-SchriftBenaderingMilieuproblematiek)

G5 H. Smit, Iets over de charismatische beweging
Lezing op 1990-04-07 G5 HSmit-CharismatBeweging (1357 kB)

F12 H. Smit, Gereformeerde leer en depressiviteit
Bespreking van het boek ‘Hulpeloos maar schuldig’ van Aleid Schilder op 1989-10-07 F12 HSmit-Gereform leer en depress-A.Schilder (1181 kB). Ook opgenomen in Begeleidend schrijven.

F8 H. Smit, De zin van de tijd na Pinksteren: zendingsopdracht alleen of ook cultuurmandaat?
Lezing op 1989-01-14 F8 HSmit-Tijd na Pinksteren en cultuurmandaat (1653 kB)

F5 H. Smit, De Dordtse leerregels…vandaag
Lezing op 1988-04-16F5 HSmit-Dordtse Leerregels vandaag (1469 kB)

F4 H. Smit, Iets over de betekenis van A. Janse
Lezing op 1988-02-19 F4 HSmit-Betekenis van A.Janse (2182 kB)

F1 H. Smit, Het Godsbeeld van Harold S. Kushner
Bespreking n.a.v. ‘Als het kwaad goede mensen treft’ (1983) op 1987-08-29 laad pdf-bestand (1443 kB) Lezing op 1986-09-27 F1 HSmit-Godsbeeld van H Kushner (2099 kB)

E8 H. Smit, ‘Waarom? Over lijden, schuld en God’
Bespreking van het gelijknamige boek van dr. A. van de Beek (1984) op 1986-08-30 E8 HSmit-Lijden,schuld en God-VdBeek (2464 kB)

E7 H. Smit, Enkele opmerkingen over”Bevinding”
Bespreking 1986-03-08 E7 HSmit-Opm over Bevinding (1082 kB)

E3 H. Smit, Enkele opmerkingen bij het “Entmythologiseringsproject” van Rudolff Bultmann
Bespreking 1986-11-09 E3 HSmit-Entmythologiserungsproject-Bultman (1166 kB)
Kopie van Bultmann ‘Neues Testament und Mythologie’ in: H.W. Bartsch, Kerugma und Mythus I, Hamburg 1948, pag 15-53 Laad kopie pag. 15-53 (1981 kB)

D13 H. Smit, De God-is-dood-theologie in het bijzonder bij Dorothee Sölle
Lezing op 1985-01-19 D13 HSmit-God-is-dood-theologie-Solle (1015 kB)

D11 H. Smit, Het beroep op de Schrift in de ethiek
Lezing op 1984-09-15 (pdf-bestand volgt)

D3 H. Smit, Opdat u genezing ontvangt, Kraan
Bespreking van het gelijknamige boek op 1983-02-19 D3 HSmit-Genezing-Kraan (781 kB)

C14 H. Smit, Over de “Locus de Deo” in de dogmatiek
Lezing op 1982-04-24C14 HSmit-Locus de Deo (801 kB)

C12 H. Smit, Over de christologie van H. Berkhof
Lezing op 1982-01-23 C12 HSmit-Christologie van Berkhof (728 kB)

C4 H. Smit: Op het spoor van de Geest, J.Veenhof e.a.
Bespreking van het gelijknamige boek op 1980-09-13 C4 HSmit-Bespr Op het spoor vd Geest (596 kB)

B13 H. Smit, De reformatorische opleving in de jaren ’30
Lezing op 1979-09-08 B13 HSmit-Reformatorische opleving jaren 30 (442 kB)

B8 H. Smit, Heiliging, het hart van het heil; K.J. Kraan
Bespreking van het gelijknamige boek op 1978-12-02 B8 HSmit-Heiliging-Kraan (867 kB)

B3 H. Smit, Woord en belijdenis
Lezing over de relatie tussen de Heilige Schrift en de belijdenisgeschriften op 1977-12-10. Gepubliceerd als artikel in Begeleidend schrijvenB3 HSmit-Woord en belijdenis (Begel schr) (458 kB)

B3b W.Wagter en H. Smit, Woord en belijdenis
Lezing 1977-12-10B3b Wagter-Woord en belijdenis (388 kB)

B1 H. Smit, Wat heet geloven, Kuitert
Bespreking van het gelijknamige boek op 1977-10-07 B1 HSmit-Wat heet geloven-Kuitert (1138 kB)

A16 H. Smit, Algemene genade, J. Douma
Bespreking van het gelijknamige boek op 1976-12-18 A16 HSmit-Algemene genade-Douma (1246 kB)

A13 H. Smit, De triomf der genade in de theologie van Karl Barth, Berkhouwer. Bespreking van het gelijknamige boek van G.C. Berkhouwer op 1976-10-20 A13 HSmit-Genade in theologie Barth (774 kB)

A11a H Smit, Zwei Glaubensweizen, Martin Buber
Bespreking van het gelijknamige boek op 1976-03-05 A11a HSmit-Zwei Glaubensweisen-Buber (1081 kB)

A8 H. Smit, Verkiezing. Een halve eeuw theologie, G.C. Berkhouwer
Bespreking van het onderwerp verkiezing en verwerping n.a.v. een hoofdstuk uit het boek, op 1975-03-21 A8 HSmit-Verkiezing-nav Berkhouwer Halve eeuw theol (704 kB)

A5 H. Smit, Das Glaubensbekenntnis, W. Pannenberg
Bespreking op 1975-01-09 A5 HSmit-Das Glaubensbekenntnis-Pannenberg (585 kB)

A1 H. Smit, Christelijk geloof, H. Berkhof
Bespreking van de dogmatiek van Berkhof op 1974-05-25 A1 HSmit-Christelijk geloof-Berkhof (815 kB)

> Terug naar Studiecentrum
> Terug naar NGP Home