Lezingen Dekker

Prof. dr. Jaap Dekker is vanaf 1 oktober 2014 bijzonder hoogleraar voor de Henk de Jong-leerstoel aan de TUA (Apeldoorn). Zie meer artikelen en downloads zie ook zijn eigen site.

foto inauguratie-1okt14

J. Dekker, Jesaja en de doxa van Jezus
Kanttekeningen bij de vertaling van Johannes 12:41 in de Bijbel in de Gewone Taal. Verschenen in Met andere woorden 35/1 (2016), blz. 3-7. Download.

J. Dekker, Is de God van het Oude Testament gevaarlijk?
Bijbels-theologische overwegingen naar aanleiding van Ex 4,24-26. Verschenen in Theologia Reformata 57/4 (2014), blz. 331-342. Download.

J. Dekker, Leerlingen en knechten van de HEER. Een belangrijk scharnierpunt in het boek Jesaja
Over het nageslacht van de lijdende knecht in Jes 53 en daarna. Verschenen in Met andere woorden 31/4 (2012), blz. 43-46. Dekker-Leerlingen-dienaren-vandeHEER.MAW 2012 3 pags.

J. Dekker, The Servant and the servants in the book of Isaiah
Over de knechtsteksten in het boek Jesaja en het verhaal van de knecht dat zij vertellen. Verschenen in Sárospataki Füzetek 2012/3-4, blz. 33-45. Dekker-Servant-and-Servants-sf2012_3_4 13 pags.

ACTUEEL J. Dekker, Hoop voor Israël
Over de verlegenheid die kan ontstaan rond de positie van Israël en een wenkend perspectief. Dekker-Hoop-voor-Israël  (72 kB)

J. Dekker, Hij zal een man van rust zijn
Over theologie en boodschap van het boek Kronieken; Soteria 25/1 (2008) pag 51-61.63 kB) Dekker-Manvanrust-Kron

J. Dekker, Herschreven heilsgeschiedenis
Geschiedschrijving en toekomstverwachting in Ezechiel 20,
Theologia Reformata 50/3 (2007), blz. 267-284. Dekker-Herschreven-heilsgesch-Ez20-TR2007 (109 kB)

J. Dekker, Het Oude Testament in beweging (2007)
Twee artikelen over hoe Jesaja een geschrift werd; de Schrift wordt (nog steeds) geschreven. Opbouw voorjaar 2007 – Pdf-bestanden (2×38 kb) Dekker-OTinbeweging(I) Dekker-OTinbeweging(II)

J. Dekker, Vrees voor naamschade bij de volken
Kanttekeningen bij Ezechiel 20 in de NBV, Met Andere Woorden 25/4 (2006) pag 13-21.  Dekker-Vrees-naamschade-volken-MAW2006 (32 kB)

J. Dekker, Het gebruik van het Oude Testament in het Nieuwe Testament (2005)
toegespitst op het boek Jesaja; TSB maart 2005 – Dekker-lezing OT in NT[1] (105 kb)

J. Dekker, Profetische geschiedschrijving (1 Kron. 28: 7, 10, 20)
Theologia Reformata 46/4 (2003), blz. 299-303. Dekker-Profetische-geschiedschrijving (28 kB)

J. Dekker, De Bijbelse Theologie van Peter Stuhlmacher (2004)
Samenvatting – Pfd-bestand (83 kB) Dekker-Stuhlmacher

J. Dekker, Profetische geschiedschrijving (nov 2003)
Dekker-Profetische-geschiedschrijving (16 kb)

J. Dekker, Iets over de theologie van Kronieken (2003)
TSB oktober 2003 – Dekker-Kronieken (36 kB)

J. Dekker, Is Jona ook onder de profeten? (2002)
De hermeneutiek van het boek Jona. TSB februari 2002 – Pdf-bestand (92 kB) Dekker-Jona

J. Dekker, Matteus 24. Exegetische verhandeling (2001)
bijdrage aan de TSB exegesedag november 2001 – Dekker-Matteus24 (86 kB)

J. Dekker, Recente ontwikkelingen in de theologie van het OT (2001)
TSB april 2001 – Dekker-Recente-ontwikkelingen (106 kB)

J. Dekker, ‘Hoeveel goden had Israël eigenlijk precies?’ (2000)
n.a.v. B. Becking en M. Dijkstra (red.), Eén God alleen…? Over monotheisme in Oud-Israel en de verering van de godin Asjera, Kampen 1998 – TSB november 2000 – Dekker-goden-Israel (29 kB

J. Dekker, Theologie van Paulus (2000)
n.a.v. Tom Wright, Paulus van Tarsus. Een kennismaking van zijn theologie, Zoetermeer 1988), TSB maart 2000 – Dekker-Paulus (88 kB)

J. Dekker, Het roepingsvisioen van de profeet Jesaja (Jesaja 6). (1999)
Samenvatting – Pdf-bestand (213 kB) Dekker-roepingsvisioen-Jesaja

J. Dekker, De doorwerking van Jesaja 6 in het Nieuwe Testament. (1999)
Samenvatting – Pdf-bestand (182 kB) Dekker-Jes6inNT

J. Dekker, Het evangelie naar Johannes, een omstreden evangelie (1999)
n.a.v. P.H.R. van Houwelingen, Johannes. Het evangelie van het Woord, Kampen 1997 – TSB januari 1999 – Dekker-Johannes (52 kB) laad

J.Dekker, De bijbel als boek voor mensen die van lezen houden…?
N.a.v. Jan Fokkelman en Wim Weren, De Bijbel Literair. Opbouw en gedachtengang van de bijbelse geschriften en hun onderliggende relaties, Zoetermeer 2003. – TSB mei 2005 – Dekker-De-Bijbel-Literair[1]  (115 kB) laad

> Terug naar Studiecentrum
> Terug naar NGP Home