Waarom theologie studeren?

Veelzijdige leraar

Anita was docent met hart en ziel. Ze heeft haar leerlingen achtergelaten om theologie te gaan studeren – gehoorzaam aan de stem in haar hart. Ze hoopt uiteindelijk predikant te worden en geniet van de (lange) weg daar naartoe. “Leraar zijn in dienst van God, dat vind ik een prachtig perspectief!”

Je bent jong en je wilt meer

ngk apeldoorn opleiding

Jelle gaat na zijn middelbare school naar Maastricht om rechten te studeren. Na twee jaar stapt hij over op theologie aan de TUA in Apeldoorn, waar meer NG studenten de opleiding volgen. Als verplichte aanvulling voor wie in de NGK predikant wil worden volgt hij de vakken van de NGP. Wat zoek je?

“Eigenlijk zoek ik vooral meer kennis van de bijbel en inzicht in Gods openbaring door vakken als bijbelse theologie. Eerst las ik nooit zoveel in de bijbel en liet ik me afschrikken om theologie te gaan studeren. Toen ik serieuzer ging geloven koos ik alsnog theologie. Dat is dus liefde op het tweede gezicht! De andere vakken zijn óók leuk trouwens. De studie is breed en ik heb absoluut geen spijt van mijn studie-switch. Het is dus nooit te laat voor een nieuwe stap.”

De kerndocenten:

dr. Ad van der Dussen verzorgt onderwijs in systematische theologie:
“Theologie is een prachtige studierichting. Je kunt als predikant niet zonder.”

drs. Peter Strating doceert praktische vorming.
“Onze God ontmoet mensen op zoveel verschillende manieren.
De bezinning daarop verrijkt je studie en ook je leven.”

prof. dr. Jaap Dekker is oudtestamenticus en doceert exegese en hermeneutiek:
“Als studenten een Schrifttekst ten volle begrijpen, legt dat een fundament. Een goede exegese maakt je wijzer.”

drs. Kees de Groot is docent homiletiek:
“Via preken wil God mensen vernieuwen en laten delen in zijn liefde en genade. Tijdens je studie leer je hoe prachtig dit werk is!”

ngk apeldoorn opleiding

> Terug naar FAQ

> Terug naar NGP Home

 


Nieuwsbrief

Meld je aan voor de maandelijks emailnieuwsbrief van NGK en GKv