FAQ, studieroutes

Hoe lang duurt een studie Theologie met predikantsmaster?

De studie heeft een BaMa-structuur en duurt zes jaar, óók als je VWO zonder Latijn en Grieks hebt gevolgd. In alle theologieopleidingen is Grieks geïntegreerd in de Bachelorfase van de studie. Zowel de algemene bachelor als de predikantsmaster duren drie jaar. Na de studie wordt de student predikant-in-opleiding (prio) in een NG gemeente. Als predikant ontvangt hij of zij nog drie jaar werkbegeleiding.

fotocollege laag

Kan ik ELDERS studeren en later INSTROMEN?

Jazeker, dat kan. Je kunt eerst een bachelor theologie elders doen (Apeldoorn, Leuven, Amsterdam, Groningen, Nijmegen) en daarna instromen in de predikantsmaster van de TUK. Soms is een premaster (o.a. Grieks en Hebreeuws) vereist om na zo’n bachelor in Kampen te kunnen instromen.

Voor studenten die eerst een volledige master theologie elders volgen (m.n. ETF Leuven) is een na-instroompakket vastgesteld van circa 80 ec (twee jaar doorlooptijd parttime).

Bij elke student die predikant wil worden in de NGK wordt bij de toelating tot de predikantsmaster een persoonlijkheidstest (assessment) van één dag afgenomen.

Wat als ik PARTTIME wil studeren?

Aan de TUK is in overleg parttime studie mogelijk. Samen met de TUK studieadviseur wordt het programma zo goed mogelijk afgestemd op jouw mogelijkheden. Het is aan te raden om tenminste twee tot drie dagen in de week vrij te maken voor het volgen van colleges.

Is de studie noodzakelijk als ik geen predikant wil worden maar ZENDELING of categoriaal predikant?

Wie zendeling wil worden via een bepaalde organisatie, kan goed een opleiding volgen met een dergelijke specialisatie. Wie via een kerk wordt uitgezonden moet doorgaans eerst predikant zijn, en dan is de theologiestudie/predikantsmaster ook een vereiste. Bovendien, kom je ooit terug naar Nederland om in een NG gemeente te dienen, dan is preekbevoegdheid alsnog noodzakelijk.

Hoe DUUR is een theologische studie?

Voor de universitaire betaalt student collegegeld en er kan een studielening worden afgesloten. Een student theologie geeft doorgaans veel geld uit aan boeken, ongeveer € 300,– per jaar. Er is een boekenregeling (zie onderaan deze pagina). Wie later, zonder studielening, gaat studeren betaalt aan de TUK alleen het bedrag van het het door het ministerie OC&W vastgestelde instellingscollegegeld (onder voorbehoud). Als contractant betaalt men per EC. Vanuit de kerken is financiële ondersteuning mogelijk (Commissie Steunbehoevende Studenten Theologie: csst@ngk.nl).

Hoe MELD ik mij aan voor de studie?

– Aan de TUK: via het studiesecretariaat, je naam wordt doorgegeven als je meldt dat je NGK-er bent. Aanmelding voor de bachelor zijn altijd voor 1 mei van het nieuwe studiejaar. Er is een toelatingscommissie.
– ELDERS: het is handig om je vast kenbaar te maken de het NGK opleidingsloket; dan kun je worden uitgenodigd voor het NGP studentenweekend.
– Toelatingseis bachelor: VWO of één jaar HBO propedeuse.
– Toelatingseis predikantsmaster: afgeronde bachelor theologie (evt. aangevuld met premaster voor Grieks en Hebreeuws).

Kan ik studieboeken declareren?

boekenDe NGK financiert het begin van een bibliotheek voor een beginnend predikant of prio in de Nederlands Gereformeerde Kerken. Er wordt een tegemoetkoming toegekend van maximaal € 2978,- (bedrag voor wie in 2017 een beroep ontvangt; wordt jaarlijks geïndexeerd en bedraagt voor 2018: 3007,- euro). Het uit te keren bedrag is gebaseerd op het jaar waarin het beroep naar de eerste gemeente is aangenomen. Dus: bonnetjes bewaren tot het moment waarop je predikant/prio wordt. Gegadigden kunnen zich melden bij de secretaris van het bestuur, dhr. W. van Rijnswou. De aangeschafte boeken worden gescreend door de kerndocenten. Zie de lijst met aanbevolen boeken op deze NGP-site: Boekenadvieslijst . De declaraties dienen binnen drie jaar na de start van het prioschap c.q. predikantschap te worden gedaan.

> Terug naar NGP home

Studenten en kerndocenten geven een antwoord op de vraag ‘Waarom zou je theologie gaan studeren?’