Diaconaat

De Centrale Diaconale Commissie wil voor diaconaal werkenden een uitwisselingsplatform bieden waarop informatie en (toegang tot) ondersteuning wordt geboden. Sinds 2012 zijn de NGK aangesloten bij het Diaconaal Steunpunt van de GKv, dat voor alle diaconieën van de NGK beschikbaar is.

diaconaal steunpuntHet Diaconaal Steunpunt ondersteunt de diaconieën/diakenen van de GKv en NGK bij hun ambtswerk. Het DS is van en voor diakenen. Veel materiaal op de website van het Diaconaal Steunpunt is dan ook door of met diakenen ontwikkeld.

Het Diaconaal Steunpunt geeft advies, biedt toerusting, ontwikkelt beleid en maakt diaconaal materiaal beschikbaar. De meeste informatie wordt via de site uitgewisseld. Ook zijn er regelmatig informatie-bijeenkomsten in het land. In het bijzonder voor diakenen van de GKv en NGK. Steeds meer ook in samenwerking met de CGK.

In de GKv zijn naar schatting ca.1500 diakenen actief in ongeveer 275 kerken. De NGK bestaat uit een kleine 90 kerken met diaconieën.

Het DS is onderdeel van de Gereformeerde kerken (GKv) en wordt aangestuurd door het Generaal Diaconaal Deputaatschap. Per 1 april 2012 is het Diaconaal Steunpunt ook beschikbaar voor diakenen binnen de NGK. Om de diakenen van de NGK zo goed mogelijk te ondersteunen, wordt er nauw samengewerkt met de Centrale Diaconale Commissie van de NGK.

Nieuw op Diaconaal Steunpunt:

 • Diaconaal Steunpunt en Missionair Steunpunt integreren
  Per 1 april 2019 zijn het Diaconaal Steunpunt en het Missionair Steunpunt geïntegreerd tot één informatie- en inspiratieplatform. Het nieuwe platform is gericht op de ondersteuning van NGK en GKV kerken en kerkleden op het terrein van ‘integral mission’. Dit nieuwe werkveld zal plaatselijke kerken stimuleren en ondersteunen om actief te zijn op het gebied […] Read more »
 • Micha Zondag 2019 zet zorg voor dieren in de schijnwerpers
  Doen jullie dit jaar ook mee met jullie gemeente? Na thema’s als armoede, onrecht en klimaatverandering, staat dit jaar de zorg voor dieren centraal op de jaarlijkse Micha Zondag. Het officiële thema luidt: ‘De regenboog: hoop voor mens én dier!’ Annemarthe van Micha Nederland licht toe: “De hele Bijbel getuigt van Gods liefde voor Zijn […] Read more »
 • Inwerken van nieuwe diakenen
  We zitten midden in de periode dat er weer nieuwe diakenen worden benoemd. Vaak jonge mannen en vrouwen zonder eerdere ervaring. Een duidelijk inwerkprogramma helpt hen bij het maken van een goede start. En dat komt het werk van de diaconie en gemeente zeker ten goede. Eerste indruk Een eerste indruk is vaak heel erg […] Read more »
 • gebedsweek voor vluchtelingen - Bid mee en heb lief
  Bid mee en heb lief. Radicale liefde gaat over grenzen. Gave roept kerken op om van 17 tot 23 juni te bidden dat vluchtelingen zich gezien en geliefd voelen. Dat er mensen zijn die naar ze omzien en vertellen over de liefde van Jezus. En om kracht om zelf zo’n mens te zijn. Gave vraagt […] Read more »
 • Geloven heeft een groen hart
  Ecologische gerechtigheid, is dat een thema waar kerken zich mee bezig moeten houden, en zo ja, hoe dan? Deze vragen stonden centraal op de studiedag ecologische gerechtigheid op 8 mei, georganiseerd door o.a. Tear, A Rocha en Micha Nederland. Gaat omzien naar mensen in nood samen met omzien naar de schepping? Een gezonde leefomgeving draagt […] Read more »