Diaconaat

De Centrale Diaconale Commissie wil voor diaconaal werkenden een uitwisselingsplatform bieden waarop informatie en (toegang tot) ondersteuning wordt geboden. Sinds 2012 zijn de NGK aangesloten bij het Diaconaal Steunpunt van de GKv, dat voor alle diaconieën van de NGK beschikbaar is.

diaconaal steunpuntHet Diaconaal Steunpunt ondersteunt de diaconieën/diakenen van de GKv en NGK bij hun ambtswerk. Het DS is van en voor diakenen. Veel materiaal op de website van het Diaconaal Steunpunt is dan ook door of met diakenen ontwikkeld.

Het Diaconaal Steunpunt geeft advies, biedt toerusting, ontwikkelt beleid en maakt diaconaal materiaal beschikbaar. De meeste informatie wordt via de site uitgewisseld. Ook zijn er regelmatig informatie-bijeenkomsten in het land. In het bijzonder voor diakenen van de GKv en NGK. Steeds meer ook in samenwerking met de CGK.

In de GKv zijn naar schatting ca.1500 diakenen actief in ongeveer 275 kerken. De NGK bestaat uit een kleine 90 kerken met diaconieën.

Het DS is onderdeel van de Gereformeerde kerken (GKv) en wordt aangestuurd door het Generaal Diaconaal Deputaatschap. Per 1 april 2012 is het Diaconaal Steunpunt ook beschikbaar voor diakenen binnen de NGK. Om de diakenen van de NGK zo goed mogelijk te ondersteunen, wordt er nauw samengewerkt met de Centrale Diaconale Commissie van de NGK.

Nieuw op Diaconaal Steunpunt:

 • Barmhartig naar vluchtelingen
  We hebben te maken met de grootste vluchtelingenstroom sinds de Tweede Wereldoorlog. Het grootste deel van de vluchtelingen zoekt bescherming of in eigen land of in buurlanden. Een deel komt naar Europa en daardoor krijgen ook wij er mee te maken. Hoe zit het eigenlijk met onze houding als christenen? Wat hoor en zie je daarin terug van de grondregels van Gods Koninkrijk? Geen pasklare antwoorden Bisschop Gerard de Korte schrijft in zijn essay ‘Vrede, gerechtigheid en duurzaamheid’: ‘De vragen rond vrede en gerechtigheid zijn immens en complex. De weg van de eenvoudige recepten is afgesloten en daarom is het goed om bescheiden... Read more »
 • De bijbel in je eigen taal
  Een allochtone buurman, een werknemer uit het buitenland of een vluchteling: de bijbel in het Nederlands lezen is voor hen een moeilijke opgave. Zit je als diaken verlegen om een bijbel in een andere taal, neem dan contact op met de Bijbelverening. De Bijbelvereniging verstrekt gratis bijbels in meer dan 60 verschillende talen. Naast losse bijbels – waaronder kinderbijbels – biedt de Bijbelvereniging ook een Bible box aan. De Bible box is een houten box met 8 vakken, waarin per vak 12 bijbels passen. Deze box kun je vullen op basis van je eigen wensen. Zijn er veel Polen werkzaam in de omgeving... Read more »
 • Uitnodiging voor kerkproeverij 10 september
  Een gastvrije gemeente zijn waar iedereen zich welkom voelt. Dat is een streven dat we allemaal wel herkennen, maar wanneer heb je voor het laatst echt iemand uitgenodigd om mee te gaan naar de kerk? Kerkproeverij is een landelijke campagne die in het weekend van 9 en 10 september kerken de gelegenheid biedt om gasten vrijblijvend uit te nodigen voor een dienst.Een initiatief dat de Raad van Kerken heeft genomen en dat opgepakt is door landelijke en plaatselijke kerken. De Kerkproeverij laat niet alleen mensen proeven aan de kerk, maar helpt de kerk ook om missionair te groeien. Want de ander uitnodigen om... Read more »
 • Micha lanceert kerkenpakket ‘De knop om’
  Het kerkenpakket voor de Micha Zondag 2017 is online beschikbaar. Met dit pakket kunnen kerken een Micha Zondag organiseren. Wereldwijd staan op zondag 15 oktober duizenden kerken stil bij sociale en ecologische gerechtigheid. Met ‘De knop om’ vraagt Micha aandacht voor klimaatverandering en zorg voor de schepping. Het thema van de Micha Zondag is dit jaar geïnspireerd op Psalm 24:1. Het pakket is zo opgezet dat het ook op een willekeurige andere zondag in het jaar kan worden gebruikt. Verbonden met de internationale Micha-beweging zet Micha Nederland in 2017 het thema klimaatverandering op de agenda. Moeten we ons daar als christenen... Read more »
 • Diaconaat en missie van de toekomst
  Als het missieveld verandert, zullen kerken ook veranderen. Wat betekent dit voor het diaconaat? Onderstaande blog betoogt dat een ruimhartig dienende en delende kerk van wezenlijk belang is voor het missionaire werk van de kerk.   Missie van de toekomstHoe zit het met de toekomst van het missionaire werk? Laat ik eerlijk zijn, dit wordt niet makkelijker. Er zijn tenminste drie redenen waarom ik dit denk: Ten eerste zal het christendom nog verder afnemen en zal het aantal mensen dat nergens in gelooft verder toenemen. Meer mensen zullen zich niet langer identificeren als christelijk. Er zal een groeiend scepticisme zijn tegen het christendom... Read more »