Diaconaat

De Centrale Diaconale Commissie wil voor diaconaal werkenden een uitwisselingsplatform bieden waarop informatie en (toegang tot) ondersteuning wordt geboden. Sinds 2012 zijn de NGK aangesloten bij het Diaconaal Steunpunt van de GKv, dat voor alle diaconieën van de NGK beschikbaar is.

diaconaal steunpuntHet Diaconaal Steunpunt ondersteunt de diaconieën/diakenen van de GKv en NGK bij hun ambtswerk. Het DS is van en voor diakenen. Veel materiaal op de website van het Diaconaal Steunpunt is dan ook door of met diakenen ontwikkeld.

Het Diaconaal Steunpunt geeft advies, biedt toerusting, ontwikkelt beleid en maakt diaconaal materiaal beschikbaar. De meeste informatie wordt via de site uitgewisseld. Ook zijn er regelmatig informatie-bijeenkomsten in het land. In het bijzonder voor diakenen van de GKv en NGK. Steeds meer ook in samenwerking met de CGK.

In de GKv zijn naar schatting ca.1500 diakenen actief in ongeveer 275 kerken. De NGK bestaat uit een kleine 90 kerken met diaconieën.

Het DS is onderdeel van de Gereformeerde kerken (GKv) en wordt aangestuurd door het Generaal Diaconaal Deputaatschap. Per 1 april 2012 is het Diaconaal Steunpunt ook beschikbaar voor diakenen binnen de NGK. Om de diakenen van de NGK zo goed mogelijk te ondersteunen, wordt er nauw samengewerkt met de Centrale Diaconale Commissie van de NGK.

Nieuw op Diaconaal Steunpunt:

 • biddag 2018 collectedoelen
  Op 14 maart is het weer biddag. We staan dan stil bij onze afhankelijkheid van God en worden ons bewust van Zijn rijke zegen. Onder andere via de biddag collecte kunnen wij anderen weer tot zegen zijn. Jaarlijks stelt het Diaconaal Steunpunt daarom een aantal concrete doelen voor. Hieronder vind je meer informatie over de vier doelen voor de biddag collecte van 2018. DIENENDE KERKEN HELPEN ALLERARMSTEN Verre Naasten Je naaste dienen is een prachtig verlangen, maar niet makkelijk om te realiseren. Vragen die christenen wereldwijd bezighouden zijn: hoe kun je als kerk dienstbaar zijn aan je omgeving, hoe groei je in geloof én... Read more »
 • Bijbelleesrooster voor de veertigdagentijd
  Woensdag 14 februari begint de 40dagentijd. Deze tijd is heel geschikt om je te laten raken door de barmhartigheid van God. Dit leesrooster wil je daarbij helpen. Het is opgesteld vanuit een verlangen opnieuw het belang van barmhartigheid te ontdekken. De woorden van Jezus houden ons de werken van barmhartigheid als een spiegel voor, om te ontdekken of wij wel of niet leven als zijn leerlingen. We hopen dat dit leesrooster bijdraagt aan het (opnieuw) ontdekken van het barmhartige gelaat van onze Vader als bron en voorbeeld voor onze eigen barmhartigheid. Hoe werkt het? Tijdens de veertigdagentijd ontvang je  op maandag tot en... Read more »
 • Newbornlife eindejaars-verdubbelingsaktie 2017
  Afgelopen december hield stichting Newbornlife Nederland een eindejaarsaktie en haalde hiermee €. 21.436,= op. De opbrengst werd door een anonieme donor verdubbeld tot €. 42.870,= en overtrof daarmee verreweg de verwachtingen. Een geweldige opbrengst voor hersteloperaties van vrouwen in Afrika met een gat in hun urineblaas. Wat een zegen! Newborn life kan kerken en particulieren sinds de invoering van IBAN niet meer ieder afzonderlijk bedanken, omdat de herkomst van een gift niet altijd meer zichtbaar is op de afrekening van de bank. Vandaar onder andere via deze weg: Hartelijk dank! Jubileum Stichting Newbornlife Nederland bestond in oktober j.l. 10 jaar. Helaas geen reden voor een... Read more »
 • Wortel schieten
  De nieuwe veertigdagenkalender van Tear ligt voor je klaar. Tijdens de veertigdagentijd kan je met de hele gemeente meedoen. De kalender biedt voor elk van de veertig dagen een Bijbelse overdenking om stil te staan en een praktische tip om in beweging te komen. Allemaal om je te inspireren tijdens de veertig dagen voor Pasen. De dagelijkse stukjes zijn geschreven door o.a. Mirjam van der Vegt, Henk Stoorvogel en Otto de Bruijne. De dagelijkse overdenkingen worden afgewisseld met praktische tips, ervaringen, blogs en unieke fotografie. Geworteld geloof De schrijvers hebben allemaal hun eigen kijk op het thema. Zo zegt Martine Vonk: “Ik hoop iedere dag weer verder te wortelen in... Read more »
 • Rechten en plichten van asielzoekers
  In Nederland hebben asielzoekers en vluchtelingen met een verblijfsvergunning verschillende rechten en plichten. Hoe zit dat precies? In deze factsheet krijg je antwoord op vragen als: hebben asielzoekers recht op medische zorg? Is een inburgeringscursus verplicht? En krijgen vluchtelingen met voorrang een woning? Na een eerste hoofdstuk over het verloop van de asielprocedure, gaat de factsheet in op de rechten en plichten van asielzoekers en vervolgens op die van vluchtelingen met een (tijdelijke) verblijfsstatus. Tenslotte kun je meer lezen over de aantallen – over hoeveel asielzoekers hebben we het nu? – en sluit de factsheet af met een begrippenlijst. Welke rechten en... Read more »