Diaconaat

De Centrale Diaconale Commissie wil voor diaconaal werkenden een uitwisselingsplatform bieden waarop informatie en (toegang tot) ondersteuning wordt geboden. Sinds 2012 zijn de NGK aangesloten bij het Diaconaal Steunpunt van de GKv, dat voor alle diaconieën van de NGK beschikbaar is.

diaconaal steunpuntHet Diaconaal Steunpunt ondersteunt de diaconieën/diakenen van de GKv en NGK bij hun ambtswerk. Het DS is van en voor diakenen. Veel materiaal op de website van het Diaconaal Steunpunt is dan ook door of met diakenen ontwikkeld.

Het Diaconaal Steunpunt geeft advies, biedt toerusting, ontwikkelt beleid en maakt diaconaal materiaal beschikbaar. De meeste informatie wordt via de site uitgewisseld. Ook zijn er regelmatig informatie-bijeenkomsten in het land. In het bijzonder voor diakenen van de GKv en NGK. Steeds meer ook in samenwerking met de CGK.

In de GKv zijn naar schatting ca.1500 diakenen actief in ongeveer 275 kerken. De NGK bestaat uit een kleine 90 kerken met diaconieën.

Het DS is onderdeel van de Gereformeerde kerken (GKv) en wordt aangestuurd door het Generaal Diaconaal Deputaatschap. Per 1 april 2012 is het Diaconaal Steunpunt ook beschikbaar voor diakenen binnen de NGK. Om de diakenen van de NGK zo goed mogelijk te ondersteunen, wordt er nauw samengewerkt met de Centrale Diaconale Commissie van de NGK.

Nieuw op Diaconaal Steunpunt:

 • Moederdag: moeders wereldwijd
  Op zondag 13 mei worden veel moeders even extra in het zonnetje gezet. We verwennen ze dan met een ontbijt op bed of een mooie tekening of een cadeautje. Wat een mooi moment om ook moeders wereldwijd te steunen met ons gebed en onze gaven! Dat kan natuurlijk het hele jaar door, maar Moederdag is […]... Read more »
 • Kerk en AVG
  Vanaf 25 mei 2018 geldt de nieuwe privacywetgeving, ook wel bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ook voor kerken en diaconieën heeft dit gevolgen. Kerk en AVG Kerken vallen ook onder de AVG. Dat betekent dat kerken bewust en zorgvuldig zullen moeten omgaan met persoonsgegevens en de privacy van haar leden en bezoekers. Het […]... Read more »
 • Diaconie in beeld
  De afgelopen weken kreeg het Diaconaal Steunpunt herhaaldelijk de vraag hoe je in de kerk het werk van de diaconie onder de aandacht brengt. Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door het organiseren van een diaconale zondag. Wil je ook handvatten hiervoor? We hebben een aantal tips voor jou op een rij gezet. Je kent […]... Read more »
 • Actie tegen eenzaamheid
  Ruim 30% van de ouderen is eenzaam. Juist in een levensfase waarin zelfredzaamheid terugloopt en de steun van anderen hard nodig is, overheersen gevoelens van verlatenheid en eenzaamheid. LPB media (voorheen Luisterpost | Bralectah) komt in actie tegen eenzaamheid en voor verbinding. De kracht van verbinding is te vinden in het samenzijn! Bij eenzaamheid voel […]... Read more »
 • Zeven vragen over de kerkorde
  De Generale Synode en Landelijke Vergadering van 2017 hebben belangrijke stappen gezet richting eenwording  van de GKV en de NGK. Voor dit proces moet natuurlijk het een en ander worden geregeld. Zo wordt er ook gekeken naar een kerkorde voor de straks herenigde kerken. Het Diaconaal Steunpunt wil hier graag inhoudelijk aan bijdragen en is […]... Read more »