Diaconaat

Kerkpunt biedt informatie en (toegang tot) ondersteuning aan diaconaal werkenden in de NGK en in de GKv. Kerkpunt geeft advies, biedt toerusting, ontwikkelt beleid en maakt diaconaal materiaal beschikbaar. Het voormalig Diaconaal Steunpunt is onderdeel geworden van Kerkpunt. De meeste informatie wordt via de site uitgewisseld. Ook zijn er regelmatig informatie-bijeenkomsten in het land of online. Steeds meer wordt ook samenwerking gezocht met andere kerkgenootschappen, zoals de CGK en PKN.

In de GKv zijn naar schatting ca.1500 diakenen actief in ongeveer 275 kerken. De NGK bestaat uit een kleine 90 kerken met diaconieën.


Nieuwsbrief

Meld je aan voor de maandelijks emailnieuwsbrief van NGK en GKv