Diaconaat

De Centrale Diaconale Commissie wil voor diaconaal werkenden een uitwisselingsplatform bieden waarop informatie en (toegang tot) ondersteuning wordt geboden. Sinds 2012 zijn de NGK aangesloten bij het Diaconaal Steunpunt van de GKv, dat voor alle diaconieën van de NGK beschikbaar is.

diaconaal steunpuntHet Diaconaal Steunpunt ondersteunt de diaconieën/diakenen van de GKv en NGK bij hun ambtswerk. Het DS is van en voor diakenen. Veel materiaal op de website van het Diaconaal Steunpunt is dan ook door of met diakenen ontwikkeld.

Het Diaconaal Steunpunt geeft advies, biedt toerusting, ontwikkelt beleid en maakt diaconaal materiaal beschikbaar. De meeste informatie wordt via de site uitgewisseld. Ook zijn er regelmatig informatie-bijeenkomsten in het land. In het bijzonder voor diakenen van de GKv en NGK. Steeds meer ook in samenwerking met de CGK.

In de GKv zijn naar schatting ca.1500 diakenen actief in ongeveer 275 kerken. De NGK bestaat uit een kleine 90 kerken met diaconieën.

Het DS is onderdeel van de Gereformeerde kerken (GKv) en wordt aangestuurd door het Generaal Diaconaal Deputaatschap. Per 1 april 2012 is het Diaconaal Steunpunt ook beschikbaar voor diakenen binnen de NGK. Om de diakenen van de NGK zo goed mogelijk te ondersteunen, wordt er nauw samengewerkt met de Centrale Diaconale Commissie van de NGK.

Nieuw op Diaconaal Steunpunt:

 • Kerk in de buurt initiatieven
  Onlangs integreerden het Diaconaal Steunpunt en het Missionair Steunpunt tot één informatie- en inspiratieplatform. Dit platform wil kerken en kerkleden ondersteunen op het terrein van integral mission. Het is een stap die aansluit bij de groeiende overtuiging dat evangelisatie en diaconaat twee kanten van dezelfde medaille zijn: geloof, hoop en liefde delen met andere mensen. […] Read more »
 • Diaken naar buiten
  Met het initiatief ‘Kerk in de buurt’ waait er een nieuwe wind door kerkelijk Nederland. In dit initiatief werken de drie gereformeerde kerken samen met de PKN. In Dalfsen-Oost (GKv) krijgt dit nieuwe en tegelijk oude inzicht vorm in de aanstelling van een diaken speciaal voor het externe diaconaat. Dat externe diaconaat hangt er maar […] Read more »
 • Groen geloven
  Steeds meer christenen en kerken zijn bezig met een duurzame levensstijl. Groen Geloven helpt je verder op weg. Op Groen Geloven wordt je bijgepraat over de laatste ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en duik je samen met anderen de Bijbel in. Je ontdekt welke concrete stappen jij nog meer kunt zetten om thuis, in […] Read more »
 • Een kerk die kan - zoek de bloei van je buurt
  Afgelopen zaterdag presenteerde onze CGK collega, diaconaal consulent Rudolf Setz, het boek 'Een kerk die kan - zoek de bloei van je buurt’. Rudolf schreef het samen met Marten van der Meulen.  Het is een boek over hoe je vanuit discipelschap een nieuwe beweging in en buiten de kerk kunt maken. Geschreven vanuit de praktijk […] Read more »
 • Diaconaal Steunpunt en Missionair Steunpunt integreren
  Per 1 april 2019 zijn het Diaconaal Steunpunt en het Missionair Steunpunt geïntegreerd tot één informatie- en inspiratieplatform. Het nieuwe platform is gericht op de ondersteuning van NGK en GKV kerken en kerkleden op het terrein van ‘integral mission’. Dit nieuwe werkveld zal plaatselijke kerken stimuleren en ondersteunen om actief te zijn op het gebied […] Read more »