Diaconaat

De Centrale Diaconale Commissie wil voor diaconaal werkenden een uitwisselingsplatform bieden waarop informatie en (toegang tot) ondersteuning wordt geboden. Sinds 2012 zijn de NGK aangesloten bij het Diaconaal Steunpunt van de GKv, dat voor alle diaconieën van de NGK beschikbaar is.

diaconaal steunpuntHet Diaconaal Steunpunt ondersteunt de diaconieën/diakenen van de GKv en NGK bij hun ambtswerk. Het DS is van en voor diakenen. Veel materiaal op de website van het Diaconaal Steunpunt is dan ook door of met diakenen ontwikkeld.

Het Diaconaal Steunpunt geeft advies, biedt toerusting, ontwikkelt beleid en maakt diaconaal materiaal beschikbaar. De meeste informatie wordt via de site uitgewisseld. Ook zijn er regelmatig informatie-bijeenkomsten in het land. In het bijzonder voor diakenen van de GKv en NGK. Steeds meer ook in samenwerking met de CGK.

In de GKv zijn naar schatting ca.1500 diakenen actief in ongeveer 275 kerken. De NGK bestaat uit een kleine 90 kerken met diaconieën.

Het DS is onderdeel van de Gereformeerde kerken (GKv) en wordt aangestuurd door het Generaal Diaconaal Deputaatschap. Per 1 april 2012 is het Diaconaal Steunpunt ook beschikbaar voor diakenen binnen de NGK. Om de diakenen van de NGK zo goed mogelijk te ondersteunen, wordt er nauw samengewerkt met de Centrale Diaconale Commissie van de NGK.

Nieuw op Diaconaal Steunpunt:

 • kerk op de kaart
  Alle scribae en diaconieën in de GKv en NGK hebben via het Diaconaal Steunpunt, de Verre Naasten en het Missionair Steunpunt een uitnodiging ontvangen om mee te doen aan het onderzoek van Kerk op de Kaart. Met dit onderzoek willen we als kerkelijke organisaties meer inzicht krijgen in wat er gebeurt in onze kerken.We vragen daarbij specifiek naar activiteiten en initiatieven rond diaconaat, zending en evangelisatie. Voor en door de kerken Met de onderzoeksresultaten willen we de kerken graag dienen, onder meer door het informeren van de kerken over de geleerde lessen en vruchtbare activiteiten. Ook willen we eraan bijdragen dat er een... Read more »
 • Ik heb jullie een voorbeeld gegeven
  wat Ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen.Joh. 13:15  ... Read more »
 • Samen tegen armoede in Meppel
  Donderdag 31 maart 2017. Maart roert zijn staart: het is 22 graden. Maar dat weerhoudt 40 diaconaal betrokken mensen uit het noorden van het land er niet van om naar Meppel te komen voor een avond met veel informatie en vruchtbare uitwisseling over armoede en diaconale hulp in Nederland. Wat kun je als kerken doen? Heel veel, zo blijkt uit de vele voorbeelden, tips en initiatieven die over tafel gaan. Kerk krimpt, hulp groeit Carla van der Vlist vertelt over het onderzoek naar diaconale hulp, dat door de gezamenlijke kerken in 2016 is uitgevoerd. In die hulp gaat al met al ruim... Read more »
 • GKV en NGK versterken diaconaal werk
  Donderdag 9 maart was het Diaconaal Steunpunt te gast bij de synode van de GKv. Op de synode wordt gerapporteerd over het werk en de resultaten in de afgelopen periode en worden plannen voor de toekomst gedeeld. De synode ging akkoord met het vormen van een gezamenlijk deputaatschap met de naam Deputaatschap Diaconale Zaken (DDZ). Daarmee zetten de Gkv en NGK een belangrijke stap naar verdere samenwerking op het gebied van diaconaat. Het Deputaatschap van de GKv en de Centrale Diaconale Commissie van de NGK werken al sinds 2011 samen. En sinds 2012 werkt het Diaconaal Steunpunt ook ten dienste van de Nederlands... Read more »
 • Jeugddiaconaat brochure ‘Deel je leven!’
  Op zaterdag 11 maart verscheen ‘Deel je leven!’, een magazine boordevol informatie en inspiratie voor jeugddiaconaat. ‘Deel je leven!’ is een speciale en gezamenlijke editie van Diacoon, een magazine van de Christelijke Gereformeerde Kerken. Het onderwerp jeugddiaconaat stond al een hele tijd op het wensenlijstje van het Platform Diaconale Samenwerking. Diaconaat is immers wezenlijk voor ons gemeente-zijn en daar hoort de jeugd ook volop bij. Maar hoe brengen we ‘jongeren’ en ‘diaconaat’ bij elkaar? Daarvoor is de werkgroep Deel je leven! in het leven geroepen. Hierin hebben de diaconale deputaatschappen en verschillende jeugdwerkorganisaties uit de drie kerkgenootschappen de krachten gebundeld. Download Deel je... Read more »