Diaconaat

De Centrale Diaconale Commissie wil voor diaconaal werkenden een uitwisselingsplatform bieden waarop informatie en (toegang tot) ondersteuning wordt geboden. Sinds 2012 zijn de NGK aangesloten bij het Diaconaal Steunpunt van de GKv, dat voor alle diaconieën van de NGK beschikbaar is.

Het Diaconaal Steunpunt ondersteunt de diaconieën/diakenen van de GKv en NGK bij hun ambtswerk. Het DS is van en voor diakenen. Veel materiaal op de website van het Diaconaal Steunpunt is dan ook door of met diakenen ontwikkeld.

Het Diaconaal Steunpunt geeft advies, biedt toerusting, ontwikkelt beleid en maakt diaconaal materiaal beschikbaar. De meeste informatie wordt via de site uitgewisseld. Ook zijn er regelmatig informatie-bijeenkomsten in het land. In het bijzonder voor diakenen van de GKv en NGK. Steeds meer ook in samenwerking met de CGK.

In de GKv zijn naar schatting ca.1500 diakenen actief in ongeveer 275 kerken. De NGK bestaat uit een kleine 90 kerken met diaconieën.

Het DS is onderdeel van de Gereformeerde kerken (GKv) en wordt aangestuurd door het Generaal Diaconaal Deputaatschap. Per 1 april 2012 is het Diaconaal Steunpunt ook beschikbaar voor diakenen binnen de NGK. Om de diakenen van de NGK zo goed mogelijk te ondersteunen, wordt er nauw samengewerkt met de Centrale Diaconale Commissie van de NGK.

Nieuw op Diaconaal Steunpunt:

 • Veilige kerk in coronatijd
  Gelukkig staat het kerkelijk leven niet stil, dus is er ook op het gebied van veiligheid werk aan de winkel. We geven je in deze paper 7 tips waarmee je aan de slag kunt gaan in coronatijd. Het bericht Veilige kerk in coronatijd verscheen eerst op Diaconaal Steunpunt. Read more »
 • IN MEMORIAM Joop Lenting
  Afgelopen week is Joop Lenting overleden. Joop was de eerste consulent die vanaf 1997 het Diaconaal Steunpunt heeft opgebouwd. Door voorlichting, cursussen en een diakengerichte website gaf hij het Diaconaal Steunpunt een gezicht. Het bericht IN MEMORIAM Joop Lenting verscheen eerst op Diaconaal Steunpunt. Read more »
 • Persconferentie 3 november: advies voor kerken blijft hetzelfde
  De uitzondering voor kerken blijft gelden, maar ook het dringende advies om niet de grenzen op te zoeken en zeker met de laatste aanscherping zoveel mogelijk digitaal te doen! Het bericht Persconferentie 3 november: advies voor kerken blijft hetzelfde verscheen eerst op Diaconaal Steunpunt. Read more »
 • Welkom op de landelijke diaconale dag van de PKN
  Komende zaterdag vindt de 125e diaconale dag van de PKN plaats, met als thema 'Samen leven doe je niet alleen'. Deze dag is online te volgen, voor iedereen met een hart voor diaconaat. Het bericht Welkom op de landelijke diaconale dag van de PKN verscheen eerst op Diaconaal Steunpunt. Read more »
 • Dankdag – danken in crisistijd?
  Met het oog op Dankdag vragen Christen Contact Agrarisch (CCA) en CGMV agrariërs aandacht voor de huidige situatie in de agrarische sector. De maatschappelijke opgaven zijn groot, waardoor er op veel agrarische familiebedrijven spanningen zijn. In vele sectoren verliezen mensen hun baan en inkomen en is er onzekerheid over de toekomst. De organisaties vragen... Het bericht Dankdag – danken in crisistijd? verscheen eerst op Diaconaal Steunpunt. Read more »