Diaconaat

De Centrale Diaconale Commissie wil voor diaconaal werkenden een uitwisselingsplatform bieden waarop informatie en (toegang tot) ondersteuning wordt geboden. Sinds 2012 zijn de NGK aangesloten bij het Diaconaal Steunpunt van de GKv, dat voor alle diaconieën van de NGK beschikbaar is.

diaconaal steunpuntHet Diaconaal Steunpunt ondersteunt de diaconieën/diakenen van de GKv en NGK bij hun ambtswerk. Het DS is van en voor diakenen. Veel materiaal op de website van het Diaconaal Steunpunt is dan ook door of met diakenen ontwikkeld.

Het Diaconaal Steunpunt geeft advies, biedt toerusting, ontwikkelt beleid en maakt diaconaal materiaal beschikbaar. De meeste informatie wordt via de site uitgewisseld. Ook zijn er regelmatig informatie-bijeenkomsten in het land. In het bijzonder voor diakenen van de GKv en NGK. Steeds meer ook in samenwerking met de CGK.

In de GKv zijn naar schatting ca.1500 diakenen actief in ongeveer 275 kerken. De NGK bestaat uit een kleine 90 kerken met diaconieën.

Het DS is onderdeel van de Gereformeerde kerken (GKv) en wordt aangestuurd door het Generaal Diaconaal Deputaatschap. Per 1 april 2012 is het Diaconaal Steunpunt ook beschikbaar voor diakenen binnen de NGK. Om de diakenen van de NGK zo goed mogelijk te ondersteunen, wordt er nauw samengewerkt met de Centrale Diaconale Commissie van de NGK.

Nieuw op Diaconaal Steunpunt:

 • Stuur een kaartje!
  In Nederland zijn er 4,1 miljoen 55-plussers. Maar wist je dat hiervan meer dan 1 miljoen zich eenzaam voelt? Niemand wil zich eenzaam voelen. Jij niet, je buurvrouw niet, je vader niet en je kerkgenoot niet. Ken jij iemand die alleen is of zich alleen voelt en wil je graag iets voor diegene doen? LPB media heeft een kaartenactie rondom het thema eenzaamheid. Er zijn een vijftal kaarten ontworpen die je kan versturen naar iemand. Je kunt de kaarten gratis aanvragen. Doe je met ons mee? De teksten op de kaarten zijn uiteenlopend van ‘Gewoon omdat ik even aan je dacht’ tot een... Read more »
 • Gemeenteraadsverkiezingen – handreiking voor kerken
  Op 21 maart 2018 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Voor plaatselijke kerken en hun diaconale organisaties biedt dat gelegenheid om diaconale thema’s zoals armoede in Nederland op de politieke en maatschappelijke agenda te zetten. Het beleid in het sociaal domein wordt steeds meer gemaakt en uitgevoerd op gemeentelijk niveau. Plaatselijke kerken hebben veel ervaring en organiseren veel activiteiten rond armoedebestrijding. Zij komen in die praktijk veel knelpunten tegen die ze niet zelf op kunnen lossen. Er zijn ook veranderingen in het gemeentelijk armoedebeleid nodig. Zij kunnen die naar voren brengen in verkiezingsdebatten en diverse andere gelegenheden die zich voor én na... Read more »
 • Samen tegen armoede – Praktische handreiking voor kerken
  Het Knooppunt Kerken en Armoede, een breed samenwerkingsverband van kerken, heeft een handreiking gemaakt voor diaconale organisaties die zich inzetten tegen armoede in Nederland. De titel van deze brochure is ‘Samen tegen armoede’. In plaatselijke kerken zijn duizenden vrijwilligers actief om mensen bij te staan die door financiële nood in de knel zijn geraakt. Dat doen zij met directe hulp, een luisterend oor, begeleiding, ‘empowerment’, belangenbehartiging en pleitbezorging. Daar komt veel bij kijken. Het Knooppunt Kerken en Armoede constateerde vanuit plaatselijke diaconale organisaties een behoefte om alle aspecten die hierbij aan bod kunnen komen eens ‘op een rij te zetten’. Mede... Read more »
 • Jeugdwerk en diaconaat verbinden
  Delen is zo goed als vanzelfsprekend! Als je voor een tijdje weggaat, zet je jouw woning tegen een leuke vergoeding op Airbnb. Of je bent beschikbaar om te couchsurfen waarbij je een gratis bed beschikbaar stelt voor reizigers via een ledensite. En een foto of mp3’tje wordt tegenwoordig eenvoudig gedeeld met de smartphone. Als de accu van de smartphone van een van je vrienden leeg is, dan mag er natuurlijk gebruikgemaakt worden van jouw power pack. Voor jongeren betekent iets weggeven niet langer dat je iets kwijtraakt. Het heeft voor hen eerder de betekenis: delen is vermenigvuldigen. Door te delen laat... Read more »
 • Wat jij kunt doen tegen eenzaamheid
  De Nationale Week tegen de Eenzaamheid ligt achter ons. Eind september is er een week lang veel aandacht geweest voor dit probleem. Er is gepraat over risicogroepen en over taboe. Over oorzaken en gevolgen. De cijfers zijn immens, meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich sterk eenzaam. Maar hoe nu verder? Hoe kan zo’n groot, vaak verborgen, probleem klein gemaakt worden? Dat het dichtbij komt en verandert in een verhaal van hoop? Kerk in Actie kent mooie initiatieven van kerken die in hun lokale buurt actief zijn in het omgaan met eenzaamheid. Zorgzame kerken worden ze genoemd. Zeven tips De volgende zeven tips... Read more »