Diaconaat

De Centrale Diaconale Commissie wil voor diaconaal werkenden een uitwisselingsplatform bieden waarop informatie en (toegang tot) ondersteuning wordt geboden. Sinds 2012 zijn de NGK aangesloten bij het Diaconaal Steunpunt van de GKv, dat voor alle diaconieën van de NGK beschikbaar is.

diaconaal steunpuntHet Diaconaal Steunpunt ondersteunt de diaconieën/diakenen van de GKv en NGK bij hun ambtswerk. Het DS is van en voor diakenen. Veel materiaal op de website van het Diaconaal Steunpunt is dan ook door of met diakenen ontwikkeld.

Het Diaconaal Steunpunt geeft advies, biedt toerusting, ontwikkelt beleid en maakt diaconaal materiaal beschikbaar. De meeste informatie wordt via de site uitgewisseld. Ook zijn er regelmatig informatie-bijeenkomsten in het land. In het bijzonder voor diakenen van de GKv en NGK. Steeds meer ook in samenwerking met de CGK.

In de GKv zijn naar schatting ca.1500 diakenen actief in ongeveer 275 kerken. De NGK bestaat uit een kleine 90 kerken met diaconieën.

Het DS is onderdeel van de Gereformeerde kerken (GKv) en wordt aangestuurd door het Generaal Diaconaal Deputaatschap. Per 1 april 2012 is het Diaconaal Steunpunt ook beschikbaar voor diakenen binnen de NGK. Om de diakenen van de NGK zo goed mogelijk te ondersteunen, wordt er nauw samengewerkt met de Centrale Diaconale Commissie van de NGK.

Nieuw op Diaconaal Steunpunt:

 • GKV en NGK versterken diaconaal werk
  Donderdag 9 maart was het Diaconaal Steunpunt te gast bij de synode van de GKv. Op de synode wordt gerapporteerd over het werk en de resultaten in de afgelopen periode en worden plannen voor de toekomst gedeeld. De synode ging akkoord met het vormen van een gezamenlijk deputaatschap met de naam Deputaatschap Diaconale Zaken (DDZ). Daarmee zetten de Gkv en NGK een belangrijke stap naar verdere samenwerking op het gebied van diaconaat. Het Deputaatschap van de GKv en de Centrale Diaconale Commissie van de NGK werken al sinds 2011 samen. En sinds 2012 werkt het Diaconaal Steunpunt ook ten dienste van de Nederlands... Read more »
 • Jeugddiaconaat brochure ‘Deel je leven!’
  Op zaterdag 11 maart verscheen ‘Deel je leven!’, een magazine boordevol informatie en inspiratie voor jeugddiaconaat. ‘Deel je leven!’ is een speciale en gezamenlijke editie van Diacoon, een magazine van de Christelijke Gereformeerde Kerken. Het onderwerp jeugddiaconaat stond al een hele tijd op het wensenlijstje van het Platform Diaconale Samenwerking. Diaconaat is immers wezenlijk voor ons gemeente-zijn en daar hoort de jeugd ook volop bij. Maar hoe brengen we ‘jongeren’ en ‘diaconaat’ bij elkaar? Daarvoor is de werkgroep Deel je leven! in het leven geroepen. Hierin hebben de diaconale deputaatschappen en verschillende jeugdwerkorganisaties uit de drie kerkgenootschappen de krachten gebundeld. Download Deel je... Read more »
 • Regiobijeenkomsten samen tegen armoede
  Op het diaconale erf gonst het van de activiteiten tegen armoede in Nederland. In de recente bundel ‘Betrokkenheid troef’ vind je daar diverse voorbeelden van. Ook uit het Armoedeonderzoek naar hulpverlening door diaconale organisaties, dat najaar 2016 verscheen, blijkt hoeveel geld, uren en aandacht kerken besteden aan mensen die in de knel zijn geraakt. Het Knooppunt kerken en armoede, dat de bundel publiceerde en het armoedeonderzoek uitvoerde, organiseert de komende tijd vier regionale bijeenkomsten over het thema armoede. Samen sterker Het Knooppunt Kerken en Armoede werd opgezet door een groot aantal kerkelijke partners. Ook de GKv, NGK en CGK zijn deelnemer van het... Read more »
 • Noodhulp Hoorn van Afrika
  In verschillende landen in Afrika dreigt hongersnood. Een combinatie van extreme droogte en aanhoudende conflicten zorgt in landen zoals Zuid-Soedan, Somaliland en Ethiopië voor een groot tekort aan voedsel. Diverse organisaties komen daarom in actie.  Project 10 27 Project 10 27, het diaconale programma van de GZB, start samen met Verre Naasten en de Christelijke Gereformeerde Kerken een noodhulpactie voor de bevolking in de Hoorn van Afrika, in het bijzonder voor de mensen in Kenia en Zuid-Soedan. Deze regio wordt getroffen door hongersnood. De Hoorn van Afrika wordt zwaar getroffen door de aanhoudende droogte veroorzaakt door het weerfenomeen La Niña. Door sterfte onder... Read more »
 • biddag 2017
  Op 8 maart is het weer Biddag voor gewas en arbeid. Elk jaar worden een aantal concrete doelen voorgesteld voor de collecte. Daarbij ligt de nadruk op het starten en opbouwen van iets nieuws. Hieronder vind je drie suggesties voor de biddagcollecte van 2017. HULP VLUCHTELINGEN ZUID-SOEDAN – Verre Naasten Op Biddag 2017 vragen we gebed en giften voor de hulp aan vluchtelingen in Zuid-Soedan. In het door burgeroorlog geteisterde Zuid-Soedan is de lokale kerk (Sudanese Reformed Church) diaconaal actief onder vluchtelingen. Ze willen graag dekens, muskietennetten, kleding en voedsel uitdelen onder zo’n 2.000 vluchtelingen (1.000 volwassenen en 1.000 kinderen). ZE HOORT ER... Read more »