Verkondiging en eredienst

Spreken over en uitleg van het evangelie ( = blijde boodschap) van Jezus Christus is een belangrijk onderdeel van de kerkdiensten. Versterkt door zingen, bidden en geven voor een goed doel komt de boodschap van Christus tot de luisteraars. Ook geeft Jezus sacramenten (doop en heilig avondmaal) die de blijde boodschap zichtbaar maken.

Preek

De voorganger is meestal een predikant, maar ook wel een ouderling of gemeentelid.Verschillende predikanten stellen hun preken ter beschikking (klik op de link als je op zoek bent naar een preek). Vaak zijn dit preken die te gebruiken zijn in de zogenaamde leesdiensten. Dan leidt een ouderling of gemeentelid de kerkdienst, gebruikmakend van de liturgie en preek van een predikant. Verschillende preken behandelen een hoofdstuk van de Heidelbergse Catechismus, een van de belijdenisgeschriften.

Ga direct naar predikanten.
Ga direct naar kandidaten en preekbevoegden.

Eredienst

De eredienst wordt zorgvuldig en eerbiedig vormgegeven. De commissie liturgische ondersteuning zorgt samen met het Steunpunt Liturgie voor ondersteuning, materiaal en toerusting.

Online erediensten

U kunt ook online een kerkdienst beluisteren en/of bekijken. Veel kerken streamen hun erediensten, maar u kunt ook zoeken op www.kerkdienstgemist.nl of www.kerkomroep.nl.

Erediensten in het Fries

Ga naar www.fryske-earetsjinsten.nl