Dovenpastoraat

De kerken zijn verantwoordelijk voor de pastorale zorg aan doven en slechthorende gemeenteleden. Sinds begin 2018 werken de GKv in het dovenpastoraat samen met de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Nederlands Gereformeerde Kerken en de Protestantse Kerk in Nederland in het Interkerkelijk DovenPastoraat (IDP).

De GKv predikant ds. K.D. (Kees) Smit is afgezonderd voor het dovenpastoraat binnen het IDP. Zijn werkgebied is de regio Gelderland en Flevoland. In zijn werkgebied zal hij alle doven die behoren tot de kerken die samenwerken in het IDP bearbeiden. In de andere regio’s werken andere predikanten.

Verder hebben de kerken via de Generale (landelijke) Synode een commissie aangesteld voor het dovenpastoraat. De commissie heeft onder meer de opdracht de kerken te informeren, te stimuleren en te begeleiden aangaande de ambtelijke zorg voor doven en slechthorenden. Ook is het hun taak de dovenpredikant met raad en daad terzijde te staan en hem te begeleiden. Veel van hun werkzaamheden verrichten zij samen met de afgevaardigden van de andere kerken in het IDP.

Voor uitgebreide informatie over het IDP verwijzen we naar de website www.doofenkerk.nl. Daar staat alles over het activiteiten, over beleid, over de organisatie landelijk en regionaal en over de dovenpastores.

Contactinformatie deputaten

Judith Speijer-Brouwer e-mail: jjspeijer-brouwer@solcon.mail of secretaris@doven.gkv.nl.

Dovenpredikanten

Noord en Oost-Nederland: Martin Visser (CGK), (06)57423270, e-mail gebarendominee@outlook.com

Gelderland met de Gelderhorst en Flevoland: Ds. Kees Smit (GKv) Havikskruid 39, 8265 ME Kampen, e-mail k.d.Smit@solcon.nl

Utrecht, Nd Holland en Zd Holland Noord en midden: Ds. Frans van Dijke (PKN), (06) 21525780, e-mail f.vandijke@pkn.nl

Zuid-Holland Zuid, Zeeland, Noord Brabant, Limburg: vacant