Kerkelijk werkers

Binnen en vanuit onze kerken zijn veel kerkelijk werkers actief. Er zijn diverse organisaties die hen steunen en met elkaar te verbinden.

 

Steunpunt Kerkenwerk biedt op zijn website veel praktische informatie over arbeidsvoorwaarden, functieprofielen en meer over kerkelijk werkers.

Luceo – beroepsvereniging

De vereniging Luceo wil een vereniging zijn voor werkers in de kerk of kerkelijke instellingen. Ze richten zich in eerste instantie op kerkelijk werkers binnen de drie kleine kerken, namelijk de Christelijke Gereformeerde kerken, de Nederlands Gereformeerde kerken en de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. Kerkelijk werkers uit andere denominaties zijn ook welkom. Leden van Luceo zijn minimaal HBO-opgeleide professionals op het gebied van pastoraat, diaconaat, catechese/geloofstoerusting, missionaire vorming en gemeenteopbouw.

Klik hier voor een overzicht van de bij Luceo aangesloten kerkelijk werkers.

De website van Luceo biedt achtergrondinformatie en toerustingsmateriaal voor kerkelijk werkers.