Synode

Synode
Landelijke Vergadering schaart zich achter pensioenvoorstel

Alleen als de toekomstige Nederlandse Gereformeerde Kerken de pensioenvoorziening voor predikanten uniform geregeld hebben, kan de eenwording van NGK en GKv daadwerkelijk plaatsvinden; predikanten kunnen dan namelijk binnen dat nieuwe kerkverband zonder consequenties voor hun latere pensioenuitkering overgaan naar een nieuwe standplaats. Die uniformiteit, komend vanuit twee heel verschillende systemen, is met het aannemen van […]

Synode
Viering eenwording NGK en GKv

Ga naar de toolkit met materiaal voor de viering van de eenwording in je eigen kerk. Klik hier.

Synode
Viering eenwording NGK en GKv

Wil je je meteen aanmelden? Klik HIER, of ga naar www.eventbrite.nl en zoek op viering eenwording (NGK GKV) Meer informatie over de viering in Utrecht. De officiële viering vindt ‘s avonds plaats in de Jacobikerk. De kerk gaat om 19:30 open. Daarna volgt een afwisselend programma waarin veel valt te zien, te luisteren, te danken […]

Synode
Generale Synode Goes – 2020

Acta De Acta van de synode van Goes bevatten alle besluiten die genomen zijn, plus het rapport van de commissie revisieverzoeken man/vrouw en ambt en het bijbehorende aanbiedingsrapport. Als u het bestand opent, kunt u in de inhoudsopgave het onderwerp/de onderwerpen selecteren en aanklikken waarin u geïnteresseerd bent. U komt dan automatisch op de juiste […]

Synode
Commissierapport ‘Elkaar van harte dienen’

In opdracht van de synode van Goes (2020) heeft een commissie de bespreking en beantwoording van de bezwaren en vragen voorbereid. De bespreking van die bezwaren en vragen zal D.V. plaatsvinden op 4 en 5 september aanstaande. Download hier het commissierapport.  

Synode
Generale Synode Meppel – 2017

Acta GS Meppel 2017 Beleidsrapporten GS 2017 Jaarrapporten GS 2017 Besluitenfolder synode Meppel

Synode
Generale Synode Ede – 2014

Acta GS Ede 2014-2015 Besluiten GS Ede Beleidsrapporten GS 2014