Veelgestelde vragen bij de kerkorde

Deze pagina wordt nog verder ingericht en aangevuld. Klik op de vraag om het bijbehorende antwoord te lezen. Je kunt het antwoord open- en dichtklappen door respectievelijk op het plus- of het minteken te klikken dat ervoor staat.

 

Veelgestelde vragen bij de kerkorde

Kort gezegd: de kerkenraad van de gemeente waaraan de emerituspredikant verbonden is moet op de hoogte gebracht worden en handelen. Hij moet, met goedkeuring van de regionale vergadering, verklaren dat zijn bevoegdheid als predikant geëindigd is. De betrokkene blijft wel de emeritaatsuitkering ontvangen. Daarvoor is dan wel actie vereist richting VSE (bij een oud-GKv-predikant).
In onderstaand dossier (dat drie eerdere documenten samenvoegt) wordt uitgebreider uitleg gegeven en kritiek weerlegd.

1. dossier onttrekking emeritus-predikant-1

Onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad kan iemand voorgaan die geen preekbevoegdheid heeft. De kerkenraad doet er goed aan om te waarborgen dat de verkondiging voldoet aan kwaliteitseisen.

Hieronder staat een uitgebreider antwoord.

2. plaatselijke Woordverkondiging niet-preekbevoegden - vs 2

Kort gezegd: geen. Alleen wie bevoegd is om het woord te bedienen, ondertekent het verbindingsformulier. Kerken kunnen wel kiezen om een vorm van ondertekening voor ouderlingen en diakenen te houden, aansluitend bij de vragen die bij de bevestiging beantwoord worden,

Hieronder staat een uitgebreider antwoord.

31540

De regionale vergadering hoeft NIET een akte van ontslag te geven, of een verklaring over zijn dienst. De regionale vergadering waar de predikant uit vertrekt hoeft alleen maar afscheid te nemen. Dat is anders dan voorheen. Lees hieronder een uitgebreidere uitleg.

4. Rol regionale vergadering bij vertrek vanwege beroep

Tekent een nieuw bevestigde predikant in de regionale vergadering het verbindingsformulier? Zo was het wel, maar dat is veranderd. Hij of zij tekent het verbindingsformulier alleen in de kerkenraad. Alleen beroepbaargestelden of preekbevoegden tekenen in de regionale vergadering.

8. Ondertekening predikant in regionale vergadering

In situaties waarin een regionale vergadering een eigen verantwoordelijkheid heeft, is het in veel gevallen noodzakelijk om stukken met persoonlijke informatie wel te delen. Maar dat betekent niet per se dat het naar alle scriba's gestuurd moet worden. Er zijn andere manieren. Lees daarvoor het gehele antwoord.

5. persoonlijke stukken bij goedkeuring roeping rondsturen

Hoe ga je als kerkenraad om met digitale informatie van het kerkelijke werk in de gemeente? Hoe voorkom je dat kerkelijke documenten, met bijvoorbeeld persoonlijke informatie, gaan rondzwerven op internet of achterblijven op apparaten van oud-ambtsdragers en andere gemeenteleden? Dit advies wil vooral het bewustzijn van kerkenraden op dit punt stimuleren en daarbij praktische tips geven met betrekking tot de communicatie en het documentenbeheer.

6. digitaal documentenbeheer - 240212

Is het verantwoord en wijs om binnen een kerkenraad ambtsdragers te hebben die nauwe familiebanden hebben? Veel kerken hadden daar regels over.  Is dat nog gebruikelijk, of is dat niet meer zo van belang? Zie de tekst hieronder voor een aantal overwegingen. Ter info: aan een adviestekst over echtparen als ambtsdragers wordt gewerkt.

7. familierelaties binnen de kerkenraad-1

 

Man en vrouw samen ambtsdrager, het is een vorm die steeds meer toegepast wordt en die goede mogelijkheden biedt. Let op: beiden zijn dan volwaardig ambtsdrager. Dat is anders dan hoe er soms mee omgegaan wordt. Het is goed om daar helderheid over te hebben, in de kerkenraad en in de gemeente.

9. Echtpaar als ambtsdragers