Veelgestelde vragen bij de kerkorde

Deze pagina wordt nog verder ingericht en aangevuld. Klik op de vraag om het bijbehorende antwoord te lezen. Je kunt het antwoord open- en dichtklappen door respectievelijk op het plus- of het minteken te klikken dat ervoor staat.

 

Veelgestelde vragen bij de kerkorde

Kort gezegd: de kerkenraad van de gemeente waaraan de emerituspredikant verbonden is moet op de hoogte gebracht worden en handelen. Hij moet, met goedkeuring van de regionale vergadering, verklaren dat het ambt van de emerituspredikant beëindigd is. De betrokkene verliest zijn bevoegdheden als predikant, maar blijft wel de emeritaatsuitkering ontvangen. Daarvoor is dan wel actie vereist richting VSE (bij een oud-GKv-predikant).

Hieronder staat een uitgebreider antwoord.

31364

De belangrijkste reden is: geen ambt zonder aanvaarding van toezicht door een kerkenraad. En aan dat toezicht onttrekt de emeritus zich juist. Onderstaande notitie loopt uit op de formulering van drie gronden onder een kerkenraadsbesluit.

1b. onttrekking emeritus onderbouwing

Onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad kan iemand voorgaan die geen preekbevoegdheid heeft. De kerkenraad doet er goed aan om te waarborgen dat de verkondiging voldoet aan kwaliteitseisen.

Hieronder staat een uitgebreider antwoord.

31537

Kort gezegd: geen. Alleen wie bevoegd is om het woord te bedienen, ondertekent het verbindingsformulier. Kerken kunnen wel kiezen om een vorm van ondertekening voor ouderlingen en diakenen te houden, aansluitend bij de vragen die bij de bevestiging beantwoord worden,

Hieronder staat een uitgebreider antwoord.

31540

De regionale vergadering hoeft NIET een akte van ontslag te geven, of een verklaring over zijn dienst. De regionale vergadering waar de predikant uit vertrekt hoeft alleen maar afscheid te nemen. Dat is anders dan voorheen. Lees hieronder een uitgebreidere uitleg.

4. Rol regionale vergadering bij vertrek vanwege beroep