Missionair Steunpunt

missionairWe werken vanuit vragen van de kerken. En we willen het missionaire elan en bewustzijn stimuleren en ondersteunen. Zo leveren we praktisch maatwerk: via toerusting en materialen en het (door)geven van kennis en advies.

U kunt ons uitnodigen voor een training, een zendingsdienst, een gemeenteavond over een missionair thema, een bezinningsdag met de kerkenraad of het uitzenden van een gemeentelid, etc.

Nieuw op Missionair Steunpunt:

  • Insjallah – doe je mee met de najaarscursus?
    Onze partner Evangelie en Moslims organiseert dit najaar de cursus INSJALLAH In vier middagen leer je er het geloof en de leefwijze van moslims begrijpen. Tevens oefen je hoe je het evangelie in woorden en daden kunt delen. De bekende Arabische uitdrukking Insjallah wordt te pas en te onpas gebruikt in de Arabische wereld. Letterlijk betekent het ‘als God het wil’. E&M bestaat 40 jaar. Tijdens het feestje wordt over het thema van de cursus op die dag ook gesproken Waarom organiseert E&M de cursus? Over de positie van moslims in onze samenleving is veel te doen. Er is in de samenleving veel verdeeldheid en soms ook in... Read more »
  • 40 jaar E&M – aandacht voor moslims
    Dichtbij Jezus, dichtbij moslims Drie ervaringsdeskundigen aan het woord over De missionaire uitdaging in het omgaan met moslims. Het feest met inhoud is op zaterdag 24 november van 12.00 tot 16.30u. En de bijdragen zijn van Karima (afkomstig uit Algerije, in Londen met haar man betrokken bij een Arabische kerk), Henk Bouma (voorganger van “Huis van Vrede” op Kanaleneiland in Utrecht) en Ds. Cees Rentier (directeur Evangelie & Moslims). Zie: 40 jaar Evangelie & Moslims voor meer informatie en voor deelname (gratis). Kunt u deze dag niet komen? Maar wilt u wel meer weten? Lees dan dit drieluik: I: De houding tegenover moslims in de... Read more »
  • Hippe kerken: een kerk met merk
    In het RD verscheen begin oktober 2018 een tweeluik over hippe kerken en hun trek-kracht, vooral op jongeren en 30-ers. Mij intrigeren een aantal genoemde zaken in die artikelen. Ze beschrijven een trend van opkomende ‘event-kerken’, zoals ik ze vaak noem. Mijn vragen bij dit soort kerk zijn: Wat zijn ‘event’ en ‘hippe’ kerken? Wat typeert ze? Wie trekken ze en waarom? Zijn ze missionair interessant? Zijn ze duurzaam? Want wat ook opvalt: Veel van deze kerken maken zich niet zo druk over duurzaam kerk zijn – hun doel is niet generaties van leden in één kerk plaats te bieden, maar contextueel kerk te zijn, voor... Read more »

Verder: