Missionair Steunpunt

missionairWe werken vanuit vragen van de kerken. En we willen het missionaire elan en bewustzijn stimuleren en ondersteunen. Zo leveren we praktisch maatwerk: via toerusting en materialen en het (door)geven van kennis en advies.

U kunt ons uitnodigen voor een training, een zendingsdienst, een gemeenteavond over een missionair thema, een bezinningsdag met de kerkenraad of het uitzenden van een gemeentelid, etc.

Nieuw op Missionair Steunpunt:

  • Hart voor Velserbroek – pioniersplek
    In 2017 is de pioniersplek Hart voor Velserbroek van start gegaan. Al jaren is er bij ons het verlangen om als christen meer actief te zijn op de plek waar we wonen. We verlangen ernaar om Jezus liefde te laten zien in Velserbroek. En om van betekenis te zijn voor de mensen om ons heen. De pioniersplek is nog maar net begonnen. Het team is heel benieuwd naar wat God gaat brengen in de komende jaren. Maar nu al is Hart voor Velserbroek een plek waar mensen samen lunchen, kerst vieren, samen sporten, elkaar bemoedigen, samen koffie drinken en er voor elkaar zijn.... Read more »
  • We noemen ze ‘randkerkelijk’?
    Je wilt als kerk contact met mensen in ‘de rand’ van je gemeente. Sommige mensen zie je (haast) nooit, ze doen nergens aan mee… Je zou zo graag willen dat deze mensen (weer) deel gaan uitmaken van de kerk als geloofsgemeenschap. Je loopt als gemeentelid, ouderling, dominee of pastoraal werker aan tegen … de kritiek die sommige mensen hebben op de kerk, de kerkdienst en kerkmensen het feit dat mensen je niet op bezoek willen hebben mensen die zeggen dat ze zeker geloven, maar de kerk er niet bij nodig hebben de opmerking dat ze liever ‘hour of power’ kijken op zondagochtend en ga zo maar... Read more »
  • Voorbij de grens van de kerk?
    Nadenken over wat zending betekent in deze tijd Hoe je praat over randkerkelijken en heidenzending zegt veel over je eigen visie op de kerk. Net zoals gezonden worden lijkt te impliceren dat je naar ergens ver weg gaat… Mijn vroegere kerkbeeld werd bepaald door de kerk waar ik als jongere (1975-1982) opgroeide. Misschien herken je het beeld van toen: Een tweedeling van de mensheid in gelovigen en heidenen. In die tijd van flowerpower, televisie en vrije seks was de trekkracht van de wereld groter dan ooit. Dus had je ook randkerkelijken en kerkverlaters. En de mensen die God niet kenden, m.n. in het buitenland. De kerk... Read more »

Verder: