Missionair Steunpunt

missionairWe werken vanuit vragen van de kerken. En we willen het missionaire elan en bewustzijn stimuleren en ondersteunen. Zo leveren we praktisch maatwerk: via toerusting en materialen en het (door)geven van kennis en advies.

U kunt ons uitnodigen voor een training, een zendingsdienst, een gemeenteavond over een missionair thema, een bezinningsdag met de kerkenraad of het uitzenden van een gemeentelid, etc.

Nieuw op Missionair Steunpunt:

  • 40 dagen hier & nu
    De veertigdagentijd is voor velen een periode van verstillen, verminderen, verwonderen en vernieuwen. Een periode die je stil zet bij het leven, sterven en de opstanding van Jezus ruim 2000 jaar geleden. Een periode die je uitdaagt om in jouw leven en op jouw plek daar iets mee te doen. Wij willen je daarbij helpen met 40 dagen hier en nu. Wil je meedoen? Wanneer je je aanmeldt, ontvang je tijdens de veertigdagentijd dagelijks een e-mail of whatsappbericht. De inhoud is afwisselend en kan bestaan uit een overdenking, een Bijbeltekst, een verdiepingsvraag, een lied of een kort gebed. Regelmatig maken we… Read more »
  • Verken je buurt
    Er zijn voor je stad, dorp of buurt betekent dat je buren blij zijn dat je er bent. Omdat ze het gevoel hebben dat je hen helpt, ook als ze geen christen zijn. Wie kerk in de buurt wil zijn, moet dus weten wat er gebeurt in zijn omgeving. Zorg er daarom voor dat je weet welke vragen mensen hebben; waar lopen ze tegen aan of waar hebben ze last van. Pas dan kun je kijken waar jullie, met de mogelijkheden van jouw gemeente, het beste aan kunnen bijdragen en op welke manier. Met ‘verken je buurt’ vertellen we hoe je… Read more »
  • Insjallah – doe je mee met de najaarscursus?
    Onze partner Evangelie en Moslims organiseert dit najaar de cursus INSJALLAH In vier middagen leer je er het geloof en de leefwijze van moslims begrijpen. Tevens oefen je hoe je het evangelie in woorden en daden kunt delen. De bekende Arabische uitdrukking Insjallah wordt te pas en te onpas gebruikt in de Arabische wereld. Letterlijk betekent het ‘als God het wil’. E&M bestaat 40 jaar. Tijdens het feestje wordt over het thema van de cursus op die dag ook gesproken Waarom organiseert E&M de cursus? Over de positie van moslims in onze samenleving is veel te doen. Er is in de… Read more »

Verder: