Missionair Steunpunt

missionairWe werken vanuit vragen van de kerken. En we willen het missionaire elan en bewustzijn stimuleren en ondersteunen. Zo leveren we praktisch maatwerk: via toerusting en materialen en het (door)geven van kennis en advies.

U kunt ons uitnodigen voor een training, een zendingsdienst, een gemeenteavond over een missionair thema, een bezinningsdag met de kerkenraad of het uitzenden van een gemeentelid, etc.

Nieuw op Missionair Steunpunt:

  • Film: The Case for Christ
    Op de 7e april kon je in America naar de film “The Case for Christ”. En na Pasen draaide de film ook op sommige plaatsen in Nederland. De trailer is te zien op YouTube: De film is gebaseerd op een bestseller van Strobel, journalist, atheïst, bekeerling. En Mike Vogel speelt hierin de spirituele en sceptische journalist Lee Strobel, Lee Strobel was ooit een prijs-winnende krantenschrijver bij de Chicago Tribune in de vorige eeuw. Op een avond kwam de vrouw van de overtuigde atheïst thuis en vertelde hem dat ze was gaan geloven in Jezus. Hij besloot – na dit voor hem slechte nieuws –... Read more »
  • Kerk op de kaart
    Alle scribae en diaconieën in de NGK hebben via het Missionair Steunpunt en ook via Diaconaal Steunpunt en de Verre Naasten een uitnodiging ontvangen om mee te doen aan het onderzoek van Kerk op de Kaart. Met dit onderzoek willen we als kerkelijke organisaties meer inzicht krijgen in wat er gebeurt in onze kerken.We vragen daarbij specifiek naar activiteiten en initiatieven rond diaconaat, zending en evangelisatie. Voor en door de kerken Met de onderzoeksresultaten willen we de kerken graag dienen, onder meer door het informeren van de kerken over de geleerde lessen en vruchtbare activiteiten. Ook willen we eraan bijdragen dat er een beter... Read more »
  • Bereidt jouw kerk zich voor op de Kerkproeverij?
    Kerkproeverij staat of valt met een goede voorbereiding. Wat moet je als kerk doen om in het weekend van 9 en 10 september goed voor de dag te komen? De volgende tips helpen je kerk op weg naar een geslaagde Kerkproeverij: (de tips komen van de website ‘Kerkproeverij’) Bezoek de Inspiratiedag Deze is op met Michael Harvey op 21 april. Hij praat je bij hoe je een uitnodigende kerk kunt zijn. De beste tips ontvang je daar! Begin op tijd. Informeer gemeenteleden al vóór de zomer over je deelname als kerk aan Kerkproeverij. Betrek hen daarbij. Vraag hen vast wie zij in het weekend van 9 en 10... Read more »

Verder: