Kerkenraden

Elke organisatie wordt geleid. Dat geldt ook voor de kerk. Toch is een kerk geen organisatie maar vooral een gemeenschap van mensen. De verantwoordelijkheid van de kerkenraad is leiding te geven aan deze gemeenschap.

Ieder lid van de raad draagt hieraan bij op basis van wijsheid, kennis, gaven en ervaring met als doel: de groei van de gemeente in geloof, hoop en liefde. Juist ook vanwege deze (grote) verantwoordelijkheid, is het goed dat leden van de kerkenraad zich hiervoor laten toerusten.

“Als ze mij vragen of ik het jammer vind dat mijn ambtstermijn voorbij is, dan zeg ik ……ja. De vier jaar in de kerkenraad heeft mij per saldo meer opgeleverd dan gekost. De eerste zegen was voor mijzelf. Ik zal het missen.”

Is dit te mooi om waar te zijn? Misschien wel, maar dat stimuleert ons juist om dit vergezicht als doel voor ogen te houden. Het doel van Toerusting 2.0 dat de kerkenraden beter  in staat zijn geestelijk en organisatorisch leiding te geven aan de gemeente. De komende vijf jaar is de hoofdlijn voor de toerusting van kerkenraden dan ook:

1. Versterking van het persoonlijk geloof van de ambtsdrager
Wie leiding geeft en uitdeelt, moet zelf ook gevoed worden.

2. Verbinden van de context van de ambtsdrager
Stabiliteit, evenwichtigheid, zelfkennis, authenticiteit en volwassenheid zijn belangrijk voor elke ambtsdrager. Vanuit het oogpunt van leiderschap is het belangrijk deze aspecten ook in de toerusting van kerkenraden mee te nemen.

3. Versterken van geestelijk en organisatorisch leiderschap
Leiding geven is meer dan op de winkel passen. Het is richting geven, voorop gaan en sturen. Predikant en kerkenraad hebben hierin een eigen en onderscheiden taak en verantwoordelijkheid.

4. Versterken van open en veilige verstandhouding tussen kerkenraad en predikant
De samenwerking en ontwikkeling van personen in hun functie en de organisatie als geheel, valt of staat met goede onderlinge verhoudingen. Respect en vertrouwen zijn basale bouwstenen bij het leidinggeven en samenwerken.

We nodigen onszelf graag uit om over één of meer van deze aspecten met de kerkenraad in gesprek te gaan op een heidag. Eens per twee jaar is deze dag bovendien gratis voor kerken. D.w.z. de trainerskosten worden dan niet in rekening gebracht.


Verder: