Toerusting

Nederlands Gereformeerde instelling Toerusting (NGT)

Sinds 2016 is er één kerkelijke instelling voor de toerusting van alle werkers in de kerk.  De NGT is per 1 januari 2021 gefuseerd met het Diaconaal Steunpunt en Praktijkcentrum. De nieuwe naam van deze toeustingsorganisatie is Kerkpunt. Zie verder www.kerkpunt.nl

ANBI Transparantie

De Landelijke Vergadering van Zeewolde heeft ingestemd met Impulsen voor onderweg, het meerjarenplan 2016-2018. In het Reglement van de Nederlands Gereformeerde Toerusting, dat is vastgesteld door de Landelijke Vergadering van Zeewolde, staat beschreven hoe de NGT georganiseerd is en dat bestuurders geen beloning ontvangen voor hun werkzaamheden.

ANBI verantwoording commissie Nederlands Gereformeerde Toerusting

In onderstaande documenten doen we, verwijzend naar de het meerjarenbeleidsplan Impulsen voor onderweg kort financieel verslag van de verschillende jaren.

2020 – Staat van baten en lasten – ANBI transparantie NGT 2020
2019 – Staat van baten en lasten – ANBI transparantie NGT 2019
2018 – Staat van baten en lasten – ANBI transparantie NGT 2018
2017 – Staat van baten en lasten – ANBI transparantie NGT 2017
2016 – NGT Jaarrekening 2016

Uitgebreide inhoudelijke rapportages worden gedaan aan de Landelijke Vergadering. Deze rapporten zijn openbaar en via onderstaande link te vinden:


Nieuwsbrief

Meld je aan voor de maandelijks emailnieuwsbrief van NGK en GKv