Toerusting

Nederlands Gereformeerde instelling Toerusting (NGT)

Sinds 2016 is er één instelling voor de toerusting van alle werkers in de kerk. Onze missie is Nederlands Gereformeerde Kerken ondersteunen om toegewijde navolgers en getuigen van Jezus Christus te zijn. Daarbij richten we ons op verschillende doelgroepen en werkvelden:

  • kerkenraden
  • predikanten
  • jeugdwerkers
  • diaconale werkers
  • missionaire werkers

Neem direct contact met ons op via onze contactpagina.