Toerusting

Nederlands Gereformeerde instelling Toerusting (NGT)

Sinds 2016 is er één instelling voor de toerusting van alle werkers in de kerk. Onze missie is Nederlands Gereformeerde Kerken ondersteunen om toegewijde navolgers en getuigen van Jezus Christus te zijn. Daarbij richten we ons op verschillende doelgroepen en werkvelden:

  • kerkenraden
  • predikanten
  • jeugdwerkers
  • diaconale werkers
  • missionaire werkers

Neem direct contact met ons op via onze contactpagina.

Privacy verklaring

Lees hier onze privacy verklaring.

ANBI Transparantie

De Landelijke Vergadering van Zeewolde heeft ingestemd met Impulsen voor onderweg, het meerjarenplan 2016-2018. In het Reglement van de Nederlands Gereformeerde Toerusting, dat is vastgesteld door de Landelijke Vergadering van Zeewolde, staat beschreven hoe de NGT georganiseerd is en dat bestuurders geen beloning ontvangen voor hun werkzaamheden.

ANBI verantwoording commissie Nederlands Gereformeerde Toerusting

In onderstaande documenten doen we, verwijzend naar de het meerjarenbeleidsplan Impulsen voor onderweg kort financieel verslag van de verschillende jaren.

2018 – Staat van baten en lasten – ANBI transparantie NGT 2018
2017 – Staat van baten en lasten – ANBI transparantie NGT 2017
2016 – NGT Jaarrekening 2016

Uitgebreide inhoudelijke rapportages worden gedaan aan de Landelijke Vergadering. Deze rapporten zijn openbaar en via onderstaande link te vinden: