Podcasts, vlogs en verslagen

Op deze pagina vind je diverse materialen met informatie over bijeenkomsten die al voorbij zijn. Je mag ze naar eigen inzicht gebruiken (niet wijzigen) en verspreiden.

Klik op het plus- of minteken om het betreffende onderdeel respectievelijk te openen of te sluiten.

 

Op 29 en 30 september zijn de afgevaardigden voor het eerst bij elkaar geweest. Doel van die introductiedagen was onderlinge kennismaking, en inzicht krijgen in hoe de synode werkt: waar zijn alle stukken te vinden, hoe bereid je je voor op een bespreking, wat is de normale gang van zaken bij bespreking en besluitvorming, hoe onderhoud je de band met je achterban, de regio die jou heeft afgevaardigd?

Omdat deze bijeenkomsten niet inhoudelijk van aard waren, is er geen verslag van gemaakt. Wel hebben de twee afgevaardigden uit de regio Stadskanaal (Dineke de Vries-Kruidhof en Gert Meijer) op eigen initiatief een podcast opgenomen. De link staat hieronder, en het staat je vrij om de podcast te verspreiden.

Op 6 oktober jl. is de Synode van Deventer officieel geopend. Voorafgaand aan de openingsvergadering is er een bidstond gehouden.

Preek bidstond "Hoopvol onderweg" (Romeinen 12:11,12) door ds. Dinand Krol, oud-voorzitter van de synode, emerituspredikant van GKv Terneuzen. Met bijbehorende powerpoint presentatie.

Je kunt de bidstond hier terugkijken.

Tijdens de openingsvergadering is de Synode van Deventer officieel geopend en het moderamen verkozen.

Van links naar rechts: tweede scriba Sybren Stelpstra (Hardenberg), eerste scriba Gerda Dekker-Meijer (Kampen), preses Peter Sinia (Ede) en assessor Rudi de Graaf (Langerak).

Je kunt de openingsvergadering hier terugkijken.

Ten slotte kun je ook nu weer de podcast beluisteren en delen die Dineke de Vries-Kruidhof en Gert Meijer, afgevaardigden uit de regio Stadskanaal, hebben gemaakt.

Lees hier het verslag van de vergadering van 17 november.

Lees hier het verslag van de vergadering van 18 november.

Podcast

Ook deze keer spraken de afgevaardigden uit de regio Stadskanaal onderweg naar Mennorode en later weer onderweg naar huis in de auto over het werk van de synode. Luister naar de podcast die ze maakten, de derde uit een serie. Je kunt je via Spotify op de podcastserie abonneren en je mag de afleveringen gerust in je netwerk of je gemeente verspreiden.

 

Vlog
Terma Apai, afgevaardigde uit de regio Amsterdam, heeft een vlog opgenomen. Het is toegestaan om de vlog te verspreiden via het kerkblad, de app of de nieuwsbrief van de kerk, maar niet op social media. Als je klikt op Bekijken op YouTube kun je de link uit je browser kopiëren en delen.

 

Lees hier het verslag van de vergadering van 8 december.

Lees hier het verslag van de vergadering van 9 december.

Bekijk en deel deze vlog door ds. Wim Schaaij:

 

Luister naar de podcast van Dineke en Gert, afgevaardigden namens de regio Stadskanaal

 

Lees hier het verslag van de vergadering van 12 januari.

Lees hier het verslag van de vergadering van 13 januari.

Wil je heel in het kort iets horen over de inhoud van de beide vergaderdagen, bekijk dan onderstaande vlog, die je ook mag verspreiden in je gemeente. Naar aanleiding van de vlog kun je ook (delen uit) de livestream terugkijken. Die vind je in het menu 'Synode live' aan de rechterkant van deze pagina, of onderaan, als je dit bericht op een klein scherm leest.

 

Gert Meijer en Dineke de Vries-Kruidhof zijn afgevaardigden uit de regio Stadskanaal. Onderweg naar Mennorode en later onderweg naar huis praten ze over de onderwerpen die door de synode behandeld worden. Luister naar de zesde aflevering van hun podcast 'Synode op de snelweg.'

Lees hier het verslag van de vergadering van 2 februari.

Lees hier het verslag van de vergadering van 3 februari.

Vlog door Hillie van de Streek, die zowel afgevaardigde is naar de synode als lid van de Commissie relaties buitenland

 

En ook nu weer een podcast van Gert Meijer en Dineke de Vries, afgevaardigden vanuit de regio Stadskanaal.

 

Lees hier het verslag van de vergadering van 8 maart.

Lees hier het verslag van de vergadering van 9 maart.

Vlog door Joan Brouwers uit Heemstede (afgevaardigde van de regio Amsterdam)

Podcast deel 1.

 

Podcast deel 2.