Synode van Deventer 2023

Op 6 oktober 2023 is de Synode van Deventer geopend. Via deze pagina kun je alles lezen en volgen wat er op de synode gebeurd is en gebeurt. De reguliere vergaderingen zijn bijna afgerond. In het najaar van 2024 komt de synode nog twee keer bij elkaar om het rapport van de Studiecommissie homoseksualiteit in de kerk te bespreken. Een link naar dat rapport staat onderaan deze pagina.

Synodenieuws volgen

Alle plenaire bijeenkomsten zijn live uitgezonden. Die livestreams kun je terugkijken. Klik hier om naar de pagina met livestreams te gaan. In onze maandelijkse NGK-nieuwsbrief en op onze sociale mediakanalen vind je ook informatie over het landelijke kerkenwerk, inclusief de synode. Abonneer je dus of volg onze kanalen als je meteen rechtstreeks geïnformeerd wilt worden.

Nieuwsbrief: schrijf je in.
Instagram: ngkerken of klik hier.
Facebook: Nederlandse Gereformeerde Kerken of klik hier.
X (voorheen Twitter): @synodedeventer of klik hier.
LinkedIn: Nederlandse Gereformeerde Kerken of klik hier

Materiaal

In het snelmenu rechts (of onderaan de pagina, als je dit op je mobiele telefoon leest) staan koppelingen naar verschillende pagina’s met agenda, rapporten en verslagen.

Vergaderdata

6 oktober 2023: Bidstond en openingsvergadering met moderamenverkiezing in Deventer. Klik hier voor de vlogs en verslagen. Je kunt ook de livestream terugkijken door naar Synode livestreams te gaan.

17 en 18 november 2023: diverse commissierapporten, waaronder financiële rapportage en beleid, missionaire projecten, liturgie, Kerkpunt en toekomst predikantsambt. Klik hier voor de vlogs en verslagen. Je kunt ook de livestream terugkijken door naar Synode livestreams te gaan.

8 en 9 december 2023: ontmoeting met vertegenwoordigers van andere kerkgenootschappen n.a.v. rapportage door Commissie contact en eenheid, Commissie geestelijke verzorging, Commissie belijdende kerk. Bij de bijeenkomst over het belijden van de kerk waren zes jongerenadviseurs aanwezig. Klik hier voor de vlogs en verslagen. Je kunt ook de livestream terugkijken door naar Synode livestreams te gaan.

12 en 13 januari: Theologische Universiteit, toekomst van het ambt van predikant, Commissie dovenpastoraat, Commissie seksueel misbruik in de kerk incl. rapport over machtsmisbruik, diversiteit en werkwijze synode. Klik hier voor de vlogs en verslagen. Je kunt ook de livestream terugkijken door naar Synode livestreams te gaan.

2 en 3 februari 2024: ontvangst van buitenlandse gasten, stichting Evangelie&moslims, vraag om doopvernieuwing. Klik hier voor de vlogs en verslagen. Je kunt ook de livestream terugkijken door naar Synode livestreams te gaan.

8 en 9 maart: doopvernieuwing en verkennende bespreking rapport Ruimte en richting. Uitspraak over ‘het klimaat van het absolute’, afronding diverse dossiers en besluiten over de mobiliteit van predikanten (Werkgroep ambt van de TU). Klik hier voor de vlogs en verslagen. Je kunt ook de livestream terugkijken door naar Synode livestreams te gaan.

Er volgen in het najaar van 2024 (vrijdag 18 oktober en zaterdag 16 november 2024) nog twee bijeenkomsten voor de bespreking van het rapport Ruimte en richting van de Studiecommisssie homoseksualiteit in de kerk.

Ongeveer een week voor een vergaderweekend wordt hier de agenda gepubliceerd.

Moderamen

Van links naar rechts: tweede scriba Sybren Stelpstra (Hardenberg), eerste scriba Gerda Dekker-Meijer (Kampen), preses Peter Sinia (Ede) en assessor Rudi de Graaf (Langerak). Samen vormen zij het moderamen van de Synode van Deventer 2023.

Klik hier voor een filmpje waarin de moderamenleden zich voorstellen.