NGK op Twitter

Op 8 aug. is ds. Marten Kuiper (geb. 13 mei 1936) overleden. Als emeritus pred. was ds Kuiper toegelaten tot de NG-kerken en verbonden aan de gemeente van Heerenveen. Hij diende diverse gemeenten in binnen- en buitenland; laatstelijk de Vrije Geref. Kerk van Twijzel.

Door NGK De Lichtboog, Houten, is Bart Visser per 1/9/18 als parttime voorganger aangesteld. Mark van Schooten is per diezelfde datum aangesteld als parttime stafwerker muziek.
De intrededienst van ds Richard Roest, Bart Visser en Mark van Schooten vindt plaats op 9/9/18.

In verband met het verleende emeritaat per 1/9/18 aan Ds. D. Westerkamp is door De Lichtboog Houten (NGK) een (parttime) beroep uitgebracht op Ds. R. Roest te Nijmegen. Ds. Roest heeft dit beroep aanvaard en treedt per 1/9 in dienst.

Op 15 juli neemt ds Herman Scheffer afscheid van GKv-NGK Nijverdal (De Levensbron); op 2 sept. wordt hij bevestigd als predikant van NGK Barendrecht.

Op eigen verzoek eervol uit het ambt ontheven: ds. H.F. Kaldeway te Doorn (per 1 september; ds. Kaldeway houdt tot 31 december preekbevoegdheid) en ds. C. de Winter te Culemborg (ds. De Winter heeft 8 juli afscheid genomen).

Drie oude @NGK_nl predikanten.
Eind jaren 60 gingen werden ze uit hun GkV kerk geweerd.
De afgelopen tijd gingen ze voor in de kerk die ze toen moesten verlaten.
Mooi om te lezen.
Het doet ook pijn.
Veel mensen die ik deze verzoening gun leven niet meer.
https://t.co/nlFBGGsmr8

Ds. Arrie Mak (CGK Broeksterwoude - Petrusgemeente) heeft bedankt voor het beroep dat Zoetermeer op 10 juni op hem heeft uitgebracht.

Meer berichten...