NGK op Twitter

Historisch moment: #gslv2020 stemt unaniem in met eerste hoofdstuk nieuwe kerkorde over de eenheid in geloof in Christus, 'gehoorzaam leven uit het Woord van God' en aanvaarding van de belijdenisgeschriften 'als basis voor hun eenheid om daarop gezamenlijk voort te bouwen'. Wow.

Frans Schippers, vz Landelijke Vergadering @ngk_nl ziet verschil in stemgedrag tussen NGK en GKv. Zijn oproep: ‘Ga hier zitten als dé synode van de Nederlandse Gereformeerde Kerken (nieuwe naam vd fusiekerk). Denk vanuit het geheel. We zijn op weg naar één kerkverband.’ #NDnl

De leden van de gezamenlijke synode/landelijk vergadering @synodegkv @ngk_nl hebben de tekst van de nieuwe kerkorde heel precies doorgenomen: er zijn zeker 75 amendementen ingediend, meldt Jan van Dijk, voorzitter van de Werkgroep Toekomstige Kerkorde. #NDnl

De kop is eraf: synode/landelijke vergadering @synodegkv en @ngk_nl is het eens over het eerste hoofdstuk van de nieuwe kerkorde van de fusiekerk. #NDnl
https://www.nd.nl/geloof/geloof/1064205/bijbel-en-belijdenis-officieel-basis-voor-fusiekerk-gkv-ngk

Herenigde kerken gaan Nederlandse Gereformeerde Kerken heten.

https://ngk.nl/2021/09/herenigde-kerken-gaan-nederlandse-gereformeerde-kerken-heten/

In één stemronde is besloten dat het nieuwe kerkverband van ##GKV en #NGK in 2023 "Nederlandse Gereformeerde Kerken" wordt. Van de 28 GKV-synodeleden (oranje mandje) stemden 21 voor deze naam. Van de 25 NGK-afgevaardigden (gele mandje) stemden 18 voor deze naam. #gslv2020

Breek: de @gkv en @ngk_nl besluiten na de hereniging samen door het leven te gaan als de Nederlandse Gereformeerde Kerken (NGK) #gslv2020

Meer berichten...

Nieuwsbrief

Meld je aan voor de maandelijks emailnieuwsbrief van NGK en GKv