NGK op Twitter

Ds. Kees Smit, sinds kort dovenpredikant namens de GKv (0,6 fte) en verbonden aan de GKv Kampen-Noord, wordt ook dovenpredikant namens de NGK (0,3 fte). Hij volgt daarmee Elselie de Jong op.

De regio Oost heeft op 12 dec. ingestemd met het ontslag om gewichtige redenen van ds W.A. Scheffer van Zwolle (Zuiderkerk) per 1 jan. 2019. Ds Scheffer blijft beroepbaar tot 1 jan. 2021.

De regio Oost stelde op 12 dec. mw. Alice Langbroek-Knoeff na een kerkelijk onderzoek beroepbaar in de Nederlands Gereformeerde Kerken.

Vanavond werd Alice Langbroek-Knoeff na een kerkelijk onderzoek beroepbaar gesteld als predikant in de Nederlands Gereformeerde Kerken. Van harte gefeliciteerd!

De Kruiskerk in Arnhem, een samenwerkingsgemeente van Nederlands- en christelijk-gereformeerden, krijgt toch geen toestemming voor het aanstellen van vrouwelijke ouderlingen en diakenen.
https://t.co/qox1RLHFFN

Dè nieuwsbrief op gebied van christelijk jeugdwerk is de deur uit! Ook in de toekomst de @INNOV8_MNL E-news ontvangen?Ga naar https://t.co/vT5abCCqZX Stuur een Pm als je deze versie wil. 😊

Hoera! De brochure 'Gemeente in Ontwikkeling' is er! In deze brochure kijken we naar de algemene- en geloofsontwikkeling van het kind en hoe ouders en gemeenteleden daarbij aan kunnen sluiten. Download hem nu via: https://t.co/saT5e6bUqS

Meer berichten...