NGK in het blad “Onderweg”

 • NGK en GKv samen één predikantsopleiding

  Nu de CGK-synode het plan voor een Gereformeerde Theologische Universiteit heeft afgewezen, werken GKv en NGK aan één gezamenlijke predikantsopleiding. Dat heeft de rector van de TU Kampen op de GKv-synode gemeld. De Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding (aanvullende deelopleiding, 20 procent) is tot nog toe gelieerd aan de TU Apeldoorn (CGK).

  The post NGK en GKv samen één predikantsopleiding appeared first on OnderWeg.

 • Ds. Gerrit van Keulen (NGK) overleden

  Op 2 november is ds. Gerrit van Keulen (83), emeritus predikant in de NGK, overleden. Hij diende vanaf 1961 de GKv-gemeenten van Waardhuizen en Emmeloord. Nadat die gemeente scheurde, kwam hij samen met Emmeloord buiten het kerkverband terecht. Daarna diende hij nog de NGK-gemeenten van Leerdam en Wezep, waar hij in 1999 met emeritaat ging.

  Van Keulen was afgevaardigde naar diverse Landelijke Vergaderingen en voorzitter van de Raad van Toezicht en (tot aan de opheffing) van het bestuur van het Nederlands Gereformeerd Seminarie. Toen in 2001 het Nederlands Gereformeerd Jeugdwerk dreigde om te vallen, nam hij het initiatief tot een financiële actie in de kerken die het NGJ er weer bovenop hielp.

  Kort voor zijn sterven is er contact geweest vanuit de GKv Emmeloord met woorden van verootmoediging en verzoening. Afgesproken is dat er nog een gesprek volgt van een kerkenraadsdelegatie met mevrouw Van Keulen.

  Ook ontving Gerrit van Keulen op zijn sterfbed een brief van Deputaten Kerkelijke Eenheid van de GKv, waarin zij de pijn benoemen die hij heeft geleden onder de beschuldiging van ontrouw aan Schrift en belijdenis in de jaren zestig en hun verdriet daarover uitspreken. Ze erkennen in de brief zijn inzet voor de eenheid van de kerk in die tijd en zeggen te hopen ‘dat u te harde woorden – geen vrucht van de Geest, maar daden van het vlees – die tegen u gesproken zijn, bij het kruis van onze Here wilt neerleggen en dat u hun wilt vergeven die ze gesproken of geschreven hebben’, aldus de brief. ‘Moge Hij u begroeten als zijn trouwe knecht die Hij zelf welkom heet op het feest van zijn Heer.’

  Ds. Van Keulen wordt op 9 november in Wezep begraven.

  The post Ds. Gerrit van Keulen (NGK) overleden appeared first on OnderWeg.

 • Herenigingsproces GKv/NGK van start

  Op 11 november vergaderen DV de Generale Synode van de GKv en de Landelijke Vergadering van de NGK gezamenlijk om concrete stappen te zetten op weg naar kerkelijke eenheid. Het voorlopige programma is als volgt:

  Onderwegnaar1kerk10.00 uur: opening in de Nieuwe Kerk in Kampen.
  10.20 uur: inspiratie: zeven genodigden (ds. Arjan Plaisier, ds. Willem van ‘t Spijker, ds. Pieter Niemeijer, Jan van Dijk, Janneke Burger-Niemeijer, Sjirk Kuijper en Arine Brouwer-Holwerda) spreken elk zeven minuten.
  11.15 uur: ontmoeting: samen voor Gods troon.
  12.30 uur: lunchtijd.
  13.30 uur: besluitvorming: koers en aanpak van het proces naar hereniging.
  14.30 uur: luisteren naar en gesprek over wat er in de kerken leeft, in de Theologische Universiteit.
  16.30 uur: vrije tijd.
  17.30 uur: diner.
  19.00 uur: viering in de Nieuwe Kerk met heilig avondmaal.
  20.30 uur: sluiting.

  Het programma is zo veel mogelijk publiek toegankelijk. In de middag, als afgevaardigden in groepjes luisteren naar wat er leeft in de kerken, is er tegelijk een publiek programma met workshops. Voor de slotviering worden alle kerken uitgenodigd om met twee afgevaardigden aanwezig te zijn, terwijl ook iedere belangstellende bij die viering welkom is. Zowel de Nieuwe Kerk als de Theologische Universiteit bevinden zich aan de Broederweg in Kampen. Belangstellenden wordt verzocht om in Kampen gelegenheid te zoeken voor lunch en diner.

  Meer informatie en opgave als bezoeker is te vinden op www.onderwegnaar1kerk.nl.

  Tip

  OnderWeg-mockup nummer 19 2017OnderWeg besteedt op zaterdag 14 oktober uitgebreid aandacht aan de fusie van de GKv en de NGK, met onder meer een tweegesprek met synodevoorzitter Melle Oosterhuis en LV-voorzitter Willem Smouter, een bijdrage van Bas Plaisier over het Samen op Weg-proces en een gesprek met dertigers en veertigers over wat zij van de nieuwe fusiekerk verwachten.

  Alvast exemplaren bestellen? Mail naar administratie@onderwegonline.nl.

  The post Herenigingsproces GKv/NGK van start appeared first on OnderWeg.

 • Nieuwe samenwerkingsgemeenten in de maak

  Er zijn drie nieuwe samenwerkingsgemeenten in de maak. Per 1 januari gaan in Langeslag, Maastricht en Nunspeet de GKv en de NGK samen in één gemeente. In alle drie de plaatsen deden de gemeenten de afgelopen jaren al veel samen.

  Het aantal GKv/NGK-gemeenten komt hiermee op zeven. Daarnaast zijn er elf CGK/GKv-gemeenten, tien CGK/NGK-gemeenten, twee CGK/GKv/NGK-gemeenten en één CGK/NGK/PKN-gemeente. In totaal zijn er 31 samenwerkingsgemeenten in de driehoek CGK, GKv en NGK.

  The post Nieuwe samenwerkingsgemeenten in de maak appeared first on OnderWeg.

 • GKv- en NGK-predikanten mogen over en weer preken

  De GKv-synode heeft op zijn laatste zittingsdag voor de zomer een dikke streep gezet onder het eerdere besluit om te gaan werken aan een snelle hereniging met de NGK. Volgens de synode zijn er geen wezenlijke verschillen meer op het punt van de hermeneutiek, de ruimte voor vrouwelijke ambtsdragers en de binding aan de belijdenis. Vanaf dit moment kunnen NGK-predikanten in principe in GKv-gemeenten preken en GKv-predikanten in NGK-gemeenten.

  Deputaten krijgen opdracht om samen met de NGK-commissie het proces van herstel en verzoening op plaatselijk vlak te stimuleren. De synode sprak uit dat dat niet kan ‘zonder goede zorg voor de wonden die vijftig jaar geleden zijn geslagen’. De besluiten over de NGK werden met de grootst mogelijke meerderheid (één tegenstem) genomen.

  The post GKv- en NGK-predikanten mogen over en weer preken appeared first on OnderWeg.

 • Jan Rietkerk overleden

  Op 22 juni is Jan P.M. Rietkerk (81) tijdens een vakantie in Indonesië overleden. Hij werkte van 1959 tot 1962 in dienst van de GKv-zending als onderwijzer op Nederlands-Nieuw-Guinea, nu deel van Indonesië. Daarna werkte hij op scholen in Barneveld, Wezep en Kampen.

  Rietkerk was voor het GPV raadslid in Oldebroek. In 1973 werd hij vanwege zijn NGK-lidmaatschap samen met anderen geroyeerd als GPV-lid. Hij zette zijn politieke loopbaan voort in de RPF. Voor die partij was hij wethouder in Oldebroek, Statenlid in Gelderland en eerste lijsttrekker voor de Tweede Kamerverkiezingen. Van 1987 tot 2001 was hij burgemeester van Genemuiden.

  Ook in de NGK was hij actief, onder meer als drijvende kracht achter de tweejaarlijkse landelijke Ontmoetingsdag. Hij was lid van de NGK in zijn woonplaats Kampen.

  The post Jan Rietkerk overleden appeared first on OnderWeg.

 • NGK en GKv in Oegstgeest en Sliedrecht vinden elkaar

  In Oegstgeest en Sliedrecht hebben de GKv en de NGK elkaar erkend als gemeenten van Jezus Christus. Daarmee is de weg vrij voor samenwerking in de vorm van bijvoorbeeld kanselruil, gezamenlijke kerkdiensten en avondmaalsvieringen. Inmiddels is deze wederzijdse erkenning op vijftig plaatsen in het land uitgesproken.

  The post NGK en GKv in Oegstgeest en Sliedrecht vinden elkaar appeared first on OnderWeg.

 • Hereniging GKv en NGK binnen handbereik

  Een landelijke hereniging van de GKv en de NGK is binnen handbereik nu de GKv-synode heeft uitgesproken dat tussen beide kerkverbanden geen wezenlijke, scheidende verschillen meer bestaan. Over die verschillen is 24 jaar lang tussen delegaties van beide kerken gesproken. De synode wil dat er gewerkt wordt aan een hereniging op korte termijn. Om deze nieuwe fase in de relatie tussen beide kerken te markeren, zal in het najaar een gezamenlijke bijeenkomst van de GKv-synode en de Landelijke Vergadering van de NGK plaatsvinden. De NGK had daarom gevraagd.

  Volgens GKv-synodevoorzitter Melle Oosterhuis voelt de breuk van de jaren zestig ‘als een amputatie in het lichaam van Christus. Die is niet te herstellen door hier en daar een vinger en nagel overheen te zetten. De hele arm moet weer aan het lichaam en daar zullen de engelen in de hemel hartelijk om juichen.’ NGK-voorzitter Willem Smouter toonde zich dankbaar voor het synodebesluit, ‘waarmee de kerkelijke breuk van vijftig jaar geleden in principe geheeld is’.

  The post Hereniging GKv en NGK binnen handbereik appeared first on OnderWeg.

 • Impasse Hart van Noord Nijmegen

  Het missionaire project Hart van Noord in Nijmegen zit in een ernstige impasse. De aanstelling van Richard Roest als missionair predikant is vervallen. Op de website meldt Hart van Noord: ‘Op dit moment hebben we geen bijeenkomsten. We zoeken naar een nieuwe manier om deze vorm te geven.’

  Hart van NoordHet vertrek van Roest volgt op de evaluatie van de eerste pioniersjaren door alle betrokkenen bij Hart van Noord. Daarbij is de visie op de organisatie van deze pioniersplaats en het leiderschap opnieuw bepaald. Het bestuur besloot op grond daarvan om zonder betaalde professionele pionier verder te gaan. Op de achtergrond spelen verschillen in visie en beperkte financiële middelen, melden zowel het bestuur als Roest zelf.

  Richard Roest: ‘Mijn vrouw Anita en ik kijken terug op een periode die veel spanning kende en uiteindelijk een voor ons erg onwenselijke uitkomst kreeg. Voor ons als gezin doet het loslaten van Hart van Noord pijn, ook omdat onze kinderen er een veilige plaats moeten gaan missen en we met veel mensen liefdevol verbonden waren. Nijmegen-Noord is een enorm werkgebied dat ik helaas moet loslaten.’

  In de zomer van 2014 werd Richard Roest missionair predikant in Nijmegen-Noord. Hij kwam in dienst bij de NGK Nijmegen en werd gedetacheerd bij Hart van Noord. Enkele andere NGK’s sprongen financieel bij. Daarvoor stond Roest aan de wieg van de kerkplanting RijnWaarde in Utrecht-Leidsche Rijn, een nieuwe gemeente die groeide tot bijna driehonderd leden en tachtig betrokkenen. Het missionaire werk in Nijmegen-Noord beschreef hij destijds als ‘een verrassende roeping in een onkerkelijke wijk, waar enorme kansen liggen’.

  Roest schrijft terugblikkend: ‘Ik heb er met mijn gezin vruchtbaar werk mogen doen. Ik denk met dankbaarheid terug aan de tientallen zoekers die we richting Jezus mochten brengen in Alpha- en Betacursussen. Na twee jaar kwam een moeizamere tijd. Het laatste jaar was pijnlijk en onrustig. Afgelopen jaar is er ondanks begeleiding en mediation geen weg gevonden om te blijven samenwerken als fulltimer in Hart van Noord. Op zondag 9 april hebben we als gezin afscheid genomen van Hart van Noord.’

  Roest oriënteert zich momenteel op missionaire kansen in en rond Elst, net ten noorden van Nijmegen. ‘Hoewel ik momenteel nog verbonden ben aan de NGK Nijmegen is deze situatie vanaf september anders. Er volgt dan een wachtgeldregeling, omdat er geen mogelijkheden zijn om aan te blijven als predikant. Ik stap graag in een nieuwe missionaire uitdaging vanuit een bestaande gemeente, naast gemeentestichting in bijvoorbeeld Elst.’

  The post Impasse Hart van Noord Nijmegen appeared first on OnderWeg.

 • GKv gaat betrekkingen aan met PKN

  De synode van de GKv heeft een voorstel van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) om bijzondere betrekkingen aan te gaan positief ontvangen. De synode beschouwt het verlangen naar eenheid dat uit het voorstel spreekt als een hartelijke uitnodiging voor nadere kennismaking. De Deputaten Kerkelijke Eenheid hebben drie gespreksopdrachten meegekregen. Ook zullen zij aan de volgende synode een voorstel doen voor een regeling rond het voorgaan van PKN-predikanten.

  The post GKv gaat betrekkingen aan met PKN appeared first on OnderWeg.