NGK in het blad “Onderweg”

 • GKv- en NGK-predikanten mogen over en weer preken

  De GKv-synode heeft op zijn laatste zittingsdag voor de zomer een dikke streep gezet onder het eerdere besluit om te gaan werken aan een snelle hereniging met de NGK. Volgens de synode zijn er geen wezenlijke verschillen meer op het punt van de hermeneutiek, de ruimte voor vrouwelijke ambtsdragers en de binding aan de belijdenis. Vanaf dit moment kunnen NGK-predikanten in principe in GKv-gemeenten preken en GKv-predikanten in NGK-gemeenten.

  Deputaten krijgen opdracht om samen met de NGK-commissie het proces van herstel en verzoening op plaatselijk vlak te stimuleren. De synode sprak uit dat dat niet kan ‘zonder goede zorg voor de wonden die vijftig jaar geleden zijn geslagen’. De besluiten over de NGK werden met de grootst mogelijke meerderheid (één tegenstem) genomen.

  The post GKv- en NGK-predikanten mogen over en weer preken appeared first on OnderWeg.

 • Jan Rietkerk overleden

  Op 22 juni is Jan P.M. Rietkerk (81) tijdens een vakantie in Indonesië overleden. Hij werkte van 1959 tot 1962 in dienst van de GKv-zending als onderwijzer op Nederlands-Nieuw-Guinea, nu deel van Indonesië. Daarna werkte hij op scholen in Barneveld, Wezep en Kampen.

  Rietkerk was voor het GPV raadslid in Oldebroek. In 1973 werd hij vanwege zijn NGK-lidmaatschap samen met anderen geroyeerd als GPV-lid. Hij zette zijn politieke loopbaan voort in de RPF. Voor die partij was hij wethouder in Oldebroek, Statenlid in Gelderland en eerste lijsttrekker voor de Tweede Kamerverkiezingen. Van 1987 tot 2001 was hij burgemeester van Genemuiden.

  Ook in de NGK was hij actief, onder meer als drijvende kracht achter de tweejaarlijkse landelijke Ontmoetingsdag. Hij was lid van de NGK in zijn woonplaats Kampen.

  The post Jan Rietkerk overleden appeared first on OnderWeg.

 • NGK en GKv in Oegstgeest en Sliedrecht vinden elkaar

  In Oegstgeest en Sliedrecht hebben de GKv en de NGK elkaar erkend als gemeenten van Jezus Christus. Daarmee is de weg vrij voor samenwerking in de vorm van bijvoorbeeld kanselruil, gezamenlijke kerkdiensten en avondmaalsvieringen. Inmiddels is deze wederzijdse erkenning op vijftig plaatsen in het land uitgesproken.

  The post NGK en GKv in Oegstgeest en Sliedrecht vinden elkaar appeared first on OnderWeg.

 • Hereniging GKv en NGK binnen handbereik

  Een landelijke hereniging van de GKv en de NGK is binnen handbereik nu de GKv-synode heeft uitgesproken dat tussen beide kerkverbanden geen wezenlijke, scheidende verschillen meer bestaan. Over die verschillen is 24 jaar lang tussen delegaties van beide kerken gesproken. De synode wil dat er gewerkt wordt aan een hereniging op korte termijn. Om deze nieuwe fase in de relatie tussen beide kerken te markeren, zal in het najaar een gezamenlijke bijeenkomst van de GKv-synode en de Landelijke Vergadering van de NGK plaatsvinden. De NGK had daarom gevraagd.

  Volgens GKv-synodevoorzitter Melle Oosterhuis voelt de breuk van de jaren zestig ‘als een amputatie in het lichaam van Christus. Die is niet te herstellen door hier en daar een vinger en nagel overheen te zetten. De hele arm moet weer aan het lichaam en daar zullen de engelen in de hemel hartelijk om juichen.’ NGK-voorzitter Willem Smouter toonde zich dankbaar voor het synodebesluit, ‘waarmee de kerkelijke breuk van vijftig jaar geleden in principe geheeld is’.

  The post Hereniging GKv en NGK binnen handbereik appeared first on OnderWeg.

 • Impasse Hart van Noord Nijmegen

  Het missionaire project Hart van Noord in Nijmegen zit in een ernstige impasse. De aanstelling van Richard Roest als missionair predikant is vervallen. Op de website meldt Hart van Noord: ‘Op dit moment hebben we geen bijeenkomsten. We zoeken naar een nieuwe manier om deze vorm te geven.’

  Hart van NoordHet vertrek van Roest volgt op de evaluatie van de eerste pioniersjaren door alle betrokkenen bij Hart van Noord. Daarbij is de visie op de organisatie van deze pioniersplaats en het leiderschap opnieuw bepaald. Het bestuur besloot op grond daarvan om zonder betaalde professionele pionier verder te gaan. Op de achtergrond spelen verschillen in visie en beperkte financiële middelen, melden zowel het bestuur als Roest zelf.

  Richard Roest: ‘Mijn vrouw Anita en ik kijken terug op een periode die veel spanning kende en uiteindelijk een voor ons erg onwenselijke uitkomst kreeg. Voor ons als gezin doet het loslaten van Hart van Noord pijn, ook omdat onze kinderen er een veilige plaats moeten gaan missen en we met veel mensen liefdevol verbonden waren. Nijmegen-Noord is een enorm werkgebied dat ik helaas moet loslaten.’

  In de zomer van 2014 werd Richard Roest missionair predikant in Nijmegen-Noord. Hij kwam in dienst bij de NGK Nijmegen en werd gedetacheerd bij Hart van Noord. Enkele andere NGK’s sprongen financieel bij. Daarvoor stond Roest aan de wieg van de kerkplanting RijnWaarde in Utrecht-Leidsche Rijn, een nieuwe gemeente die groeide tot bijna driehonderd leden en tachtig betrokkenen. Het missionaire werk in Nijmegen-Noord beschreef hij destijds als ‘een verrassende roeping in een onkerkelijke wijk, waar enorme kansen liggen’.

  Roest schrijft terugblikkend: ‘Ik heb er met mijn gezin vruchtbaar werk mogen doen. Ik denk met dankbaarheid terug aan de tientallen zoekers die we richting Jezus mochten brengen in Alpha- en Betacursussen. Na twee jaar kwam een moeizamere tijd. Het laatste jaar was pijnlijk en onrustig. Afgelopen jaar is er ondanks begeleiding en mediation geen weg gevonden om te blijven samenwerken als fulltimer in Hart van Noord. Op zondag 9 april hebben we als gezin afscheid genomen van Hart van Noord.’

  Roest oriënteert zich momenteel op missionaire kansen in en rond Elst, net ten noorden van Nijmegen. ‘Hoewel ik momenteel nog verbonden ben aan de NGK Nijmegen is deze situatie vanaf september anders. Er volgt dan een wachtgeldregeling, omdat er geen mogelijkheden zijn om aan te blijven als predikant. Ik stap graag in een nieuwe missionaire uitdaging vanuit een bestaande gemeente, naast gemeentestichting in bijvoorbeeld Elst.’

  The post Impasse Hart van Noord Nijmegen appeared first on OnderWeg.

 • GKv gaat betrekkingen aan met PKN

  De synode van de GKv heeft een voorstel van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) om bijzondere betrekkingen aan te gaan positief ontvangen. De synode beschouwt het verlangen naar eenheid dat uit het voorstel spreekt als een hartelijke uitnodiging voor nadere kennismaking. De Deputaten Kerkelijke Eenheid hebben drie gespreksopdrachten meegekregen. Ook zullen zij aan de volgende synode een voorstel doen voor een regeling rond het voorgaan van PKN-predikanten.

  The post GKv gaat betrekkingen aan met PKN appeared first on OnderWeg.

 • Acht interim-predikanten beschikbaar

  Een eerste lichting van acht interim-predikanten is beschikbaar binnen de GKv en NGK. Deze interim-predikanten zijn procesbegeleiders die kunnen worden ingeschakeld door gemeenten in een transitiefase. De interim-predikant kan fungeren als overbrugger, rouwbegeleider, beleidsbegeleider en crisisbegeleider. In de GKv zijn nu interim-predikant: Henk Bondt, Klaas van der Geest, Gerbram Heek, Henk Messelink, Jan Bert de Rijke, Roelof Tigelaar, Elso Venema en Aad van Zuijlekom. In de NGK zijn dat Geert van Dijk en Richard Vervoorn. Zij hebben de eenjarige opleiding tot interim-predikant afgerond. Meer info: www.steunpuntkerkenwerk.nl/interim-predikant-in-2017.

  The post Acht interim-predikanten beschikbaar appeared first on OnderWeg.

 • Nelly van Kampen overleden

  Nelly van Kampen-Boot is op zaterdag 13 mei overleden. Van Kampen doceerde van 1986 tot 1993 voor de GZB op Sulawesi, Indonesië. Ze was daarna predikant in Axel (1996-2002) en Pijnacker (2002-2011). In 2011 werd ze door OMF uitgezonden als docent missiologie en Nieuwe Testament aan een Bijbelschool in Maleisië. In die periode werd darmkanker met uitzaaiingen bij haar ontdekt, die niet te genezen bleek.

  Nelly van Kampen was getrouwd met de Nederlands-gereformeerde predikant Pieter van Kampen, die in 2009, toen ze zeven jaar getrouwd waren, overleed aan longkanker.

  OnderWeg sprak eind vorig jaar uitgebreid met Nelly van Kampen in een nummer over genezing. Lees het interview ‘God is God, ook als Hij niet doet wat ik graag wil’.

  The post Nelly van Kampen overleden appeared first on OnderWeg.

 • Kerkordes NGK en GKv dicht bij elkaar

  Het lijkt goed mogelijk om de verschillen in de kerkordes van de GKv en de NGK te overbruggen. Dat rapporteren de Commissie voor Contact en Samenwerking van de NGK (CCS) en Deputaten Kerkelijke Eenheid van de GKv (DKE) aan respectievelijk de Landelijke Vergadering en de Generale Synode.

  Sinds 2015 werkt een gezamenlijke werkgroep van CCS en DKE aan de vergelijking van beide kerkordes. De werkgroep zoekt ook naar oplossingen voor de verschillen tussen de twee kerken. In de rapportage worden onderwerpen besproken die vanuit het verleden golden als mogelijke belemmeringen op de weg naar eenheid, zoals ‘kerkverband en plaatselijke kerk’ en ‘eenheid in belijden’. Het rapport Perspectieven is te vinden op www.gkv.nl/synode en op www.ngk.nl/lv-nunspeet-2016.

  The post Kerkordes NGK en GKv dicht bij elkaar appeared first on OnderWeg.

 • Minder jongeren doen belijdenis

  Het aantal doopleden dat in de GKv en de NGK openbare geloofsbelijdenis aflegt, daalt verder. In 2015 concludeerde OnderWeg uit de jaarlijkse statistische overzichten dat deze daling al enkele decennia aan de gang is: in de GKv van circa 2.000 doopleden per jaar die belijdenis deden naar een kleine 1.500, in de NGK van circa 450 naar een kleine 300 per jaar. Sindsdien heeft deze daling fors doorgezet: in de GKv deden in 2015 1.161 kerkleden belijdenis, in 2016 1.113, in de NGK gaat het om 242 respectievelijk 215 kerkleden.

  The post Minder jongeren doen belijdenis appeared first on OnderWeg.