NGK in het blad “Onderweg”

 • Hereniging rode draad op Landelijke Vergadering

  Het perspectief van de beoogde hereniging met de GKv klonk op de Landelijke Vergadering van de NGK op 20 januari bij tal van onderwerpen door. Afgevaardigden toonden zich enthousiast over de ingeslagen weg naar één predikantsopleiding en stimuleerden de Nederlands Gereformeerde Toerusting en de Archiefcommissie samen op weg te gaan met hun GKv-evenknieën. Predikantszaken als loopbaanbeleid en mobiliteit gaan mettertijd naar het Steunpunt KerkenWerk (SKW), van oorsprong GKv, maar sinds een jaar ook van de NGK. Er was teleurstelling over het mislukken van een NGK-project op dit vlak en de Commissie Loopbaanbeleid zag haar bestaan nog een klein jaar verlengd voor een goede overdracht aan het SKW.

  The post Hereniging rode draad op Landelijke Vergadering appeared first on OnderWeg.

 • Ds. Jan Schelhaas (92) overleden

  Ds. Jan Schelhaas (92), emeritus predikant van de NGK Zwolle, is vandaag (31 januari 2018) overleden.

  Jan Schelhaas. (beeld Dirk Jan van Veelen)

  Jan Schelhaas. (beeld Dirk Jan van Veelen)

  Schelhaas was aanvankelijk predikant in de Gereformeerde Kerken in Nederland. Vanaf 1957 diende hij daar achtereenvolgens de kerken van Exmorra/Allingawier/Tjerkwerd, Leeuwarden-Huizum en Delft. Hij werd in de Gereformeerde Kerken één van de voortrekkers van de beweging van verontrusting over de moderne theologie en voegde zich in 1976 bij de NGK. Hij werd daar predikant in Zwolle. Na de breuk in die gemeente in 1983 was hij predikant van wat werd aangeduid als NGK Zwolle II. In 1990 ging hij met emeritaat. Tot 2016, toen hij 90 jaar was, ging hij nog regelmatig voor in kerkdiensten. OnderWeg had medio 2017 een interview met hem.

  The post Ds. Jan Schelhaas (92) overleden appeared first on OnderWeg.

 • Verzoening in Wageningen

  Ds. Henk de Jong (85), emeritus predikant in de NGK, is voorgegaan in een dienst van de GKv Wageningen, die hem in 1968 als predikant schorste. Al eerder was daarover schuld en spijt uitgesproken. In dezelfde dienst werd onder leiding van ds. Albert Balk (GKv) het avondmaal gevierd.

  The post Verzoening in Wageningen appeared first on OnderWeg.

 • Esther de Hek nieuwe hoofdredacteur OnderWeg

  Esther de Hek wordt de nieuwe hoofdredacteur van OnderWeg. Ze volgt Ad de Boer op, die per 1 januari 2018 als hoofdredacteur stopt.

  Esther de Hek.

  Esther de Hek.

  Esther de Hek (NGK) gaat samen met Leendert de Jong (GKv) de hoofdredactie vormen. Ze treedt per 1 april 2018 aan. Esther (1972) werkte na haar journalistieke opleiding tien jaar als redacteur/verslaggever, eerst bij het Nederlands Dagblad, daarna bij EO Radio 1. Ze maakte zes jaar deel uit van de redactie van het landelijke CGK-blad De Wekker en is vanaf de start columniste van OnderWeg. Sinds 2006 runt ze een eigen tekstbureau. Ze is met haar gezin lid van de NGK Rijnwaarde in Leidsche Rijn.

  Ad de Boer was vanaf de start (begin 2015) hoofdredacteur van OnderWeg, een magazine dat ontstond uit de fusie van De Reformatie (GKv) en Opbouw (NGK). Eerst deed hij dit samen met Henk Hoksbergen, daarna met Leendert de Jong. Daarvoor was hij ruim acht jaar redacteur van Opbouw. Hij blijft als medewerker betrokken bij de rubrieken Nieuws en Praktijklokaal. Sinds kort is hij voorzitter van de Regiegroep hereniging NGK-GKv.

  Er zijn meer verschuivingen binnen de redactie. Redacteur Jan Haveman is opgevolgd door Bram Beute, GKv-predikant Kampen-Zuid. Heleen Sytsma vertrekt per 1 januari. Vóór haar OnderWeg-periode was ze zes jaar eindredacteur van De Reformatie. Naar een opvolger voor haar wordt nog gezocht. Tineke Verhoeff volgt Johanne de Heus op als beeldredacteur.

  The post Esther de Hek nieuwe hoofdredacteur OnderWeg appeared first on OnderWeg.

 • NGK en GKv samen één predikantsopleiding

  Nu de CGK-synode het plan voor een Gereformeerde Theologische Universiteit heeft afgewezen, werken GKv en NGK aan één gezamenlijke predikantsopleiding. Dat heeft de rector van de TU Kampen op de GKv-synode gemeld. De Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding (aanvullende deelopleiding, 20 procent) is tot nog toe gelieerd aan de TU Apeldoorn (CGK).

  The post NGK en GKv samen één predikantsopleiding appeared first on OnderWeg.

 • Ds. Gerrit van Keulen (NGK) overleden

  Op 2 november is ds. Gerrit van Keulen (83), emeritus predikant in de NGK, overleden. Hij diende vanaf 1961 de GKv-gemeenten van Waardhuizen en Emmeloord. Nadat die gemeente scheurde, kwam hij samen met Emmeloord buiten het kerkverband terecht. Daarna diende hij nog de NGK-gemeenten van Leerdam en Wezep, waar hij in 1999 met emeritaat ging.

  Van Keulen was afgevaardigde naar diverse Landelijke Vergaderingen en voorzitter van de Raad van Toezicht en (tot aan de opheffing) van het bestuur van het Nederlands Gereformeerd Seminarie. Toen in 2001 het Nederlands Gereformeerd Jeugdwerk dreigde om te vallen, nam hij het initiatief tot een financiële actie in de kerken die het NGJ er weer bovenop hielp.

  Kort voor zijn sterven is er contact geweest vanuit de GKv Emmeloord met woorden van verootmoediging en verzoening. Afgesproken is dat er nog een gesprek volgt van een kerkenraadsdelegatie met mevrouw Van Keulen.

  Ook ontving Gerrit van Keulen op zijn sterfbed een brief van Deputaten Kerkelijke Eenheid van de GKv, waarin zij de pijn benoemen die hij heeft geleden onder de beschuldiging van ontrouw aan Schrift en belijdenis in de jaren zestig en hun verdriet daarover uitspreken. Ze erkennen in de brief zijn inzet voor de eenheid van de kerk in die tijd en zeggen te hopen ‘dat u te harde woorden – geen vrucht van de Geest, maar daden van het vlees – die tegen u gesproken zijn, bij het kruis van onze Here wilt neerleggen en dat u hun wilt vergeven die ze gesproken of geschreven hebben’, aldus de brief. ‘Moge Hij u begroeten als zijn trouwe knecht die Hij zelf welkom heet op het feest van zijn Heer.’

  Ds. Van Keulen wordt op 9 november in Wezep begraven.

  The post Ds. Gerrit van Keulen (NGK) overleden appeared first on OnderWeg.

 • Herenigingsproces GKv/NGK van start

  Op 11 november vergaderen DV de Generale Synode van de GKv en de Landelijke Vergadering van de NGK gezamenlijk om concrete stappen te zetten op weg naar kerkelijke eenheid. Het voorlopige programma is als volgt:

  Onderwegnaar1kerk10.00 uur: opening in de Nieuwe Kerk in Kampen.
  10.20 uur: inspiratie: zeven genodigden (ds. Arjan Plaisier, ds. Willem van ‘t Spijker, ds. Pieter Niemeijer, Jan van Dijk, Janneke Burger-Niemeijer, Sjirk Kuijper en Arine Brouwer-Holwerda) spreken elk zeven minuten.
  11.15 uur: ontmoeting: samen voor Gods troon.
  12.30 uur: lunchtijd.
  13.30 uur: besluitvorming: koers en aanpak van het proces naar hereniging.
  14.30 uur: luisteren naar en gesprek over wat er in de kerken leeft, in de Theologische Universiteit.
  16.30 uur: vrije tijd.
  17.30 uur: diner.
  19.00 uur: viering in de Nieuwe Kerk met heilig avondmaal.
  20.30 uur: sluiting.

  Het programma is zo veel mogelijk publiek toegankelijk. In de middag, als afgevaardigden in groepjes luisteren naar wat er leeft in de kerken, is er tegelijk een publiek programma met workshops. Voor de slotviering worden alle kerken uitgenodigd om met twee afgevaardigden aanwezig te zijn, terwijl ook iedere belangstellende bij die viering welkom is. Zowel de Nieuwe Kerk als de Theologische Universiteit bevinden zich aan de Broederweg in Kampen. Belangstellenden wordt verzocht om in Kampen gelegenheid te zoeken voor lunch en diner.

  Meer informatie en opgave als bezoeker is te vinden op www.onderwegnaar1kerk.nl.

  Tip

  OnderWeg-mockup nummer 19 2017OnderWeg besteedt op zaterdag 14 oktober uitgebreid aandacht aan de fusie van de GKv en de NGK, met onder meer een tweegesprek met synodevoorzitter Melle Oosterhuis en LV-voorzitter Willem Smouter, een bijdrage van Bas Plaisier over het Samen op Weg-proces en een gesprek met dertigers en veertigers over wat zij van de nieuwe fusiekerk verwachten.

  Alvast exemplaren bestellen? Mail naar administratie@onderwegonline.nl.

  The post Herenigingsproces GKv/NGK van start appeared first on OnderWeg.

 • Nieuwe samenwerkingsgemeenten in de maak

  Er zijn drie nieuwe samenwerkingsgemeenten in de maak. Per 1 januari gaan in Langeslag, Maastricht en Nunspeet de GKv en de NGK samen in één gemeente. In alle drie de plaatsen deden de gemeenten de afgelopen jaren al veel samen.

  Het aantal GKv/NGK-gemeenten komt hiermee op zeven. Daarnaast zijn er elf CGK/GKv-gemeenten, tien CGK/NGK-gemeenten, twee CGK/GKv/NGK-gemeenten en één CGK/NGK/PKN-gemeente. In totaal zijn er 31 samenwerkingsgemeenten in de driehoek CGK, GKv en NGK.

  The post Nieuwe samenwerkingsgemeenten in de maak appeared first on OnderWeg.

 • GKv- en NGK-predikanten mogen over en weer preken

  De GKv-synode heeft op zijn laatste zittingsdag voor de zomer een dikke streep gezet onder het eerdere besluit om te gaan werken aan een snelle hereniging met de NGK. Volgens de synode zijn er geen wezenlijke verschillen meer op het punt van de hermeneutiek, de ruimte voor vrouwelijke ambtsdragers en de binding aan de belijdenis. Vanaf dit moment kunnen NGK-predikanten in principe in GKv-gemeenten preken en GKv-predikanten in NGK-gemeenten.

  Deputaten krijgen opdracht om samen met de NGK-commissie het proces van herstel en verzoening op plaatselijk vlak te stimuleren. De synode sprak uit dat dat niet kan ‘zonder goede zorg voor de wonden die vijftig jaar geleden zijn geslagen’. De besluiten over de NGK werden met de grootst mogelijke meerderheid (één tegenstem) genomen.

  The post GKv- en NGK-predikanten mogen over en weer preken appeared first on OnderWeg.

 • Jan Rietkerk overleden

  Op 22 juni is Jan P.M. Rietkerk (81) tijdens een vakantie in Indonesië overleden. Hij werkte van 1959 tot 1962 in dienst van de GKv-zending als onderwijzer op Nederlands-Nieuw-Guinea, nu deel van Indonesië. Daarna werkte hij op scholen in Barneveld, Wezep en Kampen.

  Rietkerk was voor het GPV raadslid in Oldebroek. In 1973 werd hij vanwege zijn NGK-lidmaatschap samen met anderen geroyeerd als GPV-lid. Hij zette zijn politieke loopbaan voort in de RPF. Voor die partij was hij wethouder in Oldebroek, Statenlid in Gelderland en eerste lijsttrekker voor de Tweede Kamerverkiezingen. Van 1987 tot 2001 was hij burgemeester van Genemuiden.

  Ook in de NGK was hij actief, onder meer als drijvende kracht achter de tweejaarlijkse landelijke Ontmoetingsdag. Hij was lid van de NGK in zijn woonplaats Kampen.

  The post Jan Rietkerk overleden appeared first on OnderWeg.