Preekschets roepingenzondag 30 jan. 2022 beschikbaar

De preekschets voor Roepingenzondag 30 januari 2022 (‘Wij zijn Uw kerk’) is nu beschikbaar op de NGP-site.

Lees verder…

Posted in NGK landelijk, NGP


Video-update over eenwording NGK en GKv

Soms blijft het een poosje stil, maar de mensen van de synode en de landelijke vergadering hebben bepaald niet stilgezeten! Het werk zit er nu op, nadat half november de concept-kerkorde unaniem is aangenomen. In deze video vertellen drie voorzitters in een kwartiertje over het werk van de afgelopen periode,

Lees verder…

Posted in NGK landelijk


Preekbevoegdheid Nathasja Hooiveld

Per 6 december heeft studente Nathasja Hooiveld-Meijer te Groningen preekbevoegdheid ontvangen binnen de NGK. Contactgegevens: nathasjahooiveld@gmail.com.

Lees verder…

Posted in NGK landelijk, NGP


Preekbevoegdheid Evert Jan Broekhuizen

Per 25 november heeft Evert Jan Broekhuizen, jongerenwerker te Dronten, preekbevoegdheid ontvangen binnen de NGK. Contactgegevens: ejbroekhuizen@gmail.com.

Lees verder…

Posted in NGK landelijk, NGP


Preekbevoegdheid M. van der Veer

Per 27 september heeft Maarten van der Veer, pastoraal werker te Maassluis en woonachtig te Rotterdam, preekbevoegdheid ontvangen binnen de NGK. Contactgegevens: veermaarten@gmail.com.

Lees verder…

Posted in NGK landelijk, NGP


Herenigde kerken gaan Nederlandse Gereformeerde Kerken heten

Nederlandse Gereformeerde Kerken: dat zal de naam zijn van de nieuwe kerkgemeenschap van GKv en NGK. Sinds 2017 zijn deze kerken concreet op weg naar hereniging. Het streven is om ergens in 2023 daadwerkelijk samen te gaan. Op 25 september jl. hebben de afgevaardigden naar de gezamenlijke synode/landelijke vergadering van de GKv en NGK met algemene stemmen voor bovenstaande naam gekozen.

Lees verder…

Posted in NGK landelijk


Preekbevoegdheid br. Robert van Lente met drie jaar verlengd

De Regionale Vergadering van de Nederlands Gereformeerde Kerken Dordrecht, heeft de zelfstandige preekbevoegdheid van br. R. van Lente verlengd voor de duur van drie jaar, tot 28 februari 2024, binnen de Nederlands Gereformeerde Kerken.

Adresgegevens:

Br. R. van Lente, Zilverberg 17 6718 DB Ede

Mobiel: 06-12271942
e-mail: robert.van.lente@outlook.com

Lees verder…

Posted in NGK landelijk


In memoriam ds. Gerard de Lange

Op 30 april overleed Gerard de Lange (72), emeritus predikant in de NGK. Collega-predikant Ton Vos schrijft een in memoriam over De Lange, een herder en onderwijzer in hart en nieren.

Ton Vos: “Wij gedenken met ds. Gerard de Lange een markante dienaar van het goddelijk Woord: wat hij predikte,

Lees verder…

Posted in NGK landelijk


Beroepbaarstelling Pim Vrijmoeth

De regio Utrecht heeft in haar vergadering van 10 juni jongstleden, na gehouden onderzoek onder leiding van de Landelijke Commissie Kerkelijke Onderzoeken, br. Pim Vrijmoeth beroepbaar gesteld voor het categoriaal pastoraat.

Pim Vrijmoeth wil zijn gaven inzetten als geestelijk verzorger in de gezondheidszorg. De periode van beroepbaarstelling is 2 jaar.

Lees verder…

Posted in NGK landelijk


Janneke Burger bevestigd als predikant NGK Enschede

Janneke Burger is op 30 mei bevestigd als predikant van de NGK Enschede.

Janneke Burger studeerde theologie aan de Theologische Universiteit in Kampen. Daarna werkte ze onder andere als hoofdredacteur van het opvoedingsmagazine Jente. Begin dit jaar werd ze beroepbaar gesteld door de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. Op dat moment was zij al kerkelijk werker met preekbevoegdheid in de Nederlands Gereformeerde Kerk in Enschede.

Lees verder…

Posted in NGK landelijk