Beroepbaarstelling Pim Vrijmoeth

De regio Utrecht heeft in haar vergadering van 10 juni jongstleden, na gehouden onderzoek onder leiding van de Landelijke Commissie Kerkelijke Onderzoeken, br. Pim Vrijmoeth beroepbaar gesteld voor het categoriaal pastoraat.

Pim Vrijmoeth wil zijn gaven inzetten als geestelijk verzorger in de gezondheidszorg. De periode van beroepbaarstelling is 2 jaar.

Lees verder…

Posted in NGK landelijk


Janneke Burger bevestigd als predikant NGK Enschede

Janneke Burger is op 30 mei bevestigd als predikant van de NGK Enschede.

Janneke Burger studeerde theologie aan de Theologische Universiteit in Kampen. Daarna werkte ze onder andere als hoofdredacteur van het opvoedingsmagazine Jente. Begin dit jaar werd ze beroepbaar gesteld door de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. Op dat moment was zij al kerkelijk werker met preekbevoegdheid in de Nederlands Gereformeerde Kerk in Enschede.

Lees verder…

Posted in NGK landelijk


OnderWeg lezen via vernieuwde app

De app waarmee magazine OnderWeg sinds 2018 ook digitaal te lezen is, is vernieuwd.

Met de app krijgen abonnees van Onderweg toegang tot de allernieuwste artikelen, waarbij alle edities vanaf 2015 te lezen zijn. Ook kunnen de lezers makkelijker zoeken op trefwoord of editie.

Abonnees van magazine OnderWeg kunnen het blad op papier lezen maar ook digitaal,

Lees verder…

Posted in NGK landelijk


Robert Doornenbal na beroepbaarstelling verder in Houten

De regio Utrecht heeft in haar vergadering van 11 maart jl. , na gehouden onderzoek o.l.v. de LCKO, br. Robert Doornenbal beroepbaar gesteld voor de periode van 2 jaar.

De gemeente Houten, waar br. Doornenbal al enige jaren werkzaam is, heeft aansluitend een beroep uitgebracht. Br. Doornenbal heeft dit beroep van harte aangenomen.

Lees verder…

Posted in NGK landelijk


Folder over landelijke vergadering in teken van eenheid met GKv

Het afgelopen jaar vergaderde de landelijke vergadering van de NGK samen met de generale synode van de GKv. Er is nu een impressie van dit bijzondere jaar, waarin grote stappen naar kerkelijke eenheid werden gezet.

In een digitale folder zijn de belangrijkste onderwerpen op een rij gezet.

Lees verder…

Posted in NGK landelijk


Roepingenzondag 30 januari 2022

De NGP en de TU Kampen verzoeken de kerken om op zondag 30 januari 2022 aandacht te besteden aan de roepingen in de kerk. Zie de webpagina van de NGP.

Lees verder…

Posted in NGK landelijk, NGP


Lans Bovenberg in OnderWeg: ‘We zijn slaaf van Apple en Microsoft’

In het nieuwste nummer van het kerkelijk magazine OnderWeg spreekt econoom Lans Bovenberg zich uit over vrijheid: ‘We laten ons ringeloren door Apple, Google en Microsoft. Onze vrijheid wordt bedreigd door grote commerciële bedrijven die ons manipuleren.’

Bovenberg vindt dat de economische positie van burgers, gezinnen en andere kleine gemeenschappen worden versterkt.

Lees verder…

Posted in NGK landelijk


NGK en GKv treden toe tot Raad van Kerken

NGK en GKv gaan als geassocieerd lid deelnemen aan de Raad van Kerken. Dit besluit wordt naar verwachting in november genomen door de landelijke vergadering en generale synode.

Tijdens een voorbereidende ‘cluservergadering’ van landelijke vergadering en synode noemde voorzitter Geert van Dartel van de Raad van Kerken dat afstandelijkheid tussen de Raad van Kerken en de kleine gereformeerde kerken plaatsgemaakt heeft voor hartelijke relaties.

Lees verder…

Posted in NGK landelijk


Theologische Universiteit wil verbreden en meer samenwerken

De Theologische Universiteit in Kampen wil de komende jaren werken aan verbreding en verbinding.

De universiteit zet in op meer samenwerking met andere opleidingen en kenniscentra, meer verbinding met de lokale kerken en met christenen in Nederland die theologische kennis willen opdoen. Het aanbod van de TU zal beter ontsloten moeten worden,

Lees verder…

Posted in NGK landelijk


Toerustingsorganisaties NGK en GKv per 2021 samen verder

De Nederlands Gereformeerde Toerusting, het Praktijkcentrum en het Diaconaal Steunpunt willen per 1 januari 2021 één organisatie vormen. Dat besluit wordt naar verwachting eind november door de landelijke vergadering en generale synode genomen.

De drie organisaties verzorgen trainingen en werkvormen voor bijvoorbeeld jeugdwerk, ambtsdragers en kerk-zijn in de buurt.

Lees verder…

Posted in NGK landelijk