Predikantenvereniging GKv open voor NGK

De vrijgemaakt-gereformeerde predikantenvereniging heeft donderdag met algemene stemmen besloten de vereniging open te stellen voor Nederlands-gereformeerde dominees.

Dat meldde dominee Rob Vreugdenhil. Het besluit loopt vooruit op de hereniging van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerken. Een regiegroep geeft dat proces sinds eind 2017 vorm.

Lees verder…

Posted in NGK landelijk


Brochure: hulp bij geloofsopvoeding in verschillende stadia

Wie ben ik? Wat geloof ik? Doe ik er wel toe? Waar hoor ik bij? Het zijn vragen die ieder opgroeiend kind zich – bewust of onbewust – stelt. Kerken en ouders kunnen hun geloofsopvoeding laten aansluiten bij die vragen.

Het NGK-jeugdwerk als handige hulp de brochure ‘Gemeente in ontwikkeling’ gemaakt.

Lees verder…

Posted in NGK landelijk


Gebedsoproep voor gewortelde kinderen van asielzoekers

Het Diaconaal Steunpunt van GKv en NGK roept de kerken op tot gebed voor met name de situatie van gewortelde kinderen van asielzoekers, die met uitzetting worden bedreigd.

Half oktober kwam de GKv Katwijk in het nieuws, doordat ze onderdak verleende aan het gezin Tamrazyan. Dit gezin is sinds jaren lid van hun gemeente,

Lees verder…

Posted in NGK landelijk


Kerk op Facebook, Twitter, Instagram…?

‘Ik laat altijd het leven zien: mensen, en de activiteiten die we organiseren. We zijn geen socialemediakerk, we zijn een échte kerk.’ Het nieuwste nummer van OnderWeg gaat over kerk en sociale media.

Sociale media zijn niet meer weg te denken uit ons leven en beïnvloeden onze manier van omgaan met elkaar.

Lees verder…

Posted in NGK landelijk


NKG en GKv Maastricht officieel verder als één kerk

De Nederlands-gereformeerde en vrijgemaakt-gereformeerde kerk in Maastricht zijn sinds kort officieel één kerk.

De formele eenwording is het slotakkoord van een traject dat enkele jaren geleden begon. De Nederlands Gereformeerde Kerk en de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt besloten toen gezamenlijke diensten te houden. De Nederlands-gereformeerden leverden het barokke Waalse kerkje,

Lees verder…

Posted in NGK landelijk


Herman van Rees koninklijk onderscheiden

Ermelo  – 17 november 2018. Burgemeester Henk Lambooij van de gemeente Putten heeft vandaag aan Herman van Rees de versierselen opgespeld die horen bij een Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De heer H. van Rees AAG (76) is secretaris van de NGA, de Nederlands Gereformeerde instelling Arbeidszaken.

Lees verder…

Posted in NGK landelijk


3G-gemeente in Hengelo op komst

De CGK/NGK-samenwerkingsgemeente en de GKv in Hengelo willen per 1 januari 2019 één gemeente vormen. Deze gemeenten werken al geruime tijd samen en tellen samen circa 950 leden.

In Hengelo vormen de Nederlands- en christelijk-gereformeerden al een gezamenlijke gemeente. De middagdiensten vierden de drie kerken al gemeenschappelijk. 

Lees verder…

Posted in NGK landelijk


Ds. Koos Jonker van Nijmegen naar Utrecht

Ds. Koos Jonker wordt op 27 januari 2019 bevestigd in zijn ambt in Utrecht. Jonker – nu predikant van de NGK in Nijmegen – nam onlangs een beroep van Utrecht (Jeruzalemkerk) aan.

Ds. Jonker zal in zijn ambt worden bevestigd door ds. K. van As uit Oostzaan.

Lees verder…

Posted in NGK landelijk


Ds. Jaap Hansum naar Kruispuntgemeente in Amersfoort

Ds. Jaap Hansum wordt predikant van Kruispuntgemeente in Amersfoort-Vathorst.

Hansum – getrouwd, drie kinderen – is voorganger van de Maranathakerk (hervormd) in Lunteren. De Kruispuntgemeente, waarvan hij predikant wordt, is een samenwerkingsgemeente van de Protestantse Kerk, christelijk-gereformeerden en Nederlands gereformeerden. Een jaar geleden nam de Kruispuntgemeente een nieuw gebouw in gebruik,

Lees verder…

Posted in NGK landelijk


‘Hoop’ centraal in special van OnderWeg

De jaarlijkse special van het kerkelijk magazine OnderWeg gaat over ‘Hoop’. In het redactioneel schrijft hoofdredacteur Esther de Hek: ‘We zien om ons heen wanhoop, cynisme, pessimisme, ongenoegen, inspiratieloosheid en wantrouwen. Martin Luther King riep in zijn befaamde toespraak op ‘uit
de berg van wanhoop een kiezelsteen van hoop te houwen’.

Lees verder…

Posted in NGK landelijk