Predikant wordt ‘groen gespoten’

NKG-predikant Karel Smouter is sinds afgelopen winter in opleiding tot legerpredikant. Hij zal hier af en toe via een blog zijn ervaringen delen. Dit is de eerste in een serie.

Ik ga deelnemen aan de ‘Spec’. Dat is een 10-weekse opleiding aan de KMA in Breda,

Lees verder…

Posted in NGK landelijk


NGK kanshebber als naam nieuw kerkgenootschap

Nederlandse Gereformeerde Kerken: dat zou wel eens de naam van de fusiekerk van vrijgemaakt- en Nederlands-gereformeerden kunnen worden.

Van de ruim 1800 mensen die de enquête van de regiegroep ‘Onderweg naar één Kerk’ invulden, vindt 32,6 procent deze naam ‘bijzonder geschikt’ en 20,3 procent ‘redelijk geschikt’.

Lees verder…

Posted in NGK landelijk


Onderzoek naar liedbundels en kerkmuziek

Het Nederlands Dagblad en de afdeling kerkmuziek van het Rotterdams Conservatorium (Codarts) doen via een enquête onderzoek naar de psalm- en liedbundels waaruit momenteel in kerkelijk Nederland wordt gezongen. Verder richt het onderzoek zich op de vraag hoe de zang en instrumentale begeleiding gestalte krijgen. 

Lees verder…

Posted in NGK landelijk


Correctie preekbevoegdheid Hinke van Abbema

Zr. Hinke van Abbema uit Rotterdam is preekbevoegd, maar haar naam ontbreekt in het informatieboekje van 2019. Tel. 06-2484 1290, hinkevanabbema@telfort.nl.

Lees verder…

Posted in NGK landelijk, NGP


Informatieavonden over de concept-kerkorde NGK en GKv

Tijdens drie informatie-avonden op verschillende plekken in het land kunnen leden van de NGK en GKv zich informeren over de concept-kerkorde van het nieuwe kerkverband.

In het herenigingsproces van NGK en GKv wordt door een werkgroep gewerkt aan deze nieuwe kerkorde. In dat document wordt vastgelegd hoe we als kerken en kerkleden met elkaar omgaan,

Lees verder…

Posted in NGK landelijk


Afscheid Ad van der Dussen 5 sept.

Op donderdag 5 sept. a.s. zal dr Ad van der Dussen wegens emeritering afscheid nemen als docent systematische theologie van de TU Kampen en de NGP. Dit afscheid vindt plaats tijdens de opening van het academisch jaar om 15.00 uur. Van der Dussen zal dan de openingsrede uitspreken over Vrees en beven,  

Lees verder…

Posted in NGK landelijk, NGP


Ds. Wilbert Scheffer (48) overleden

Op 22 juli is ds. Wilbert Scheffer (48) na een ernstige ziekte overleden in zijn woonplaats Zwolle.

Wilbert Scheffer diende van 2006 tot begin 2019 de Nederlands Gereformeerde Kerk van Zwolle (Zuiderkerk). Eerder werkte hij als jeugdwerker in Ede (PKN) en als missionair projectleider in de NGK Houten.

Lees verder…

Posted in NGK landelijk


Dr. Ad van der Dussen neemt afscheid van TUK

Dr. Ad van der Dussen neemt wegens emeritering afscheid als docent van de Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding en aan de Theologische Universiteit Kampen.

Van der Dussen spreekt ter gelegenheid van zijn afscheid tijdens de opening van het academisch jaar 2019-2020 de openingsrede uit. De titel van zijn rede,

Lees verder…

Posted in NGK landelijk


Eredoctoraat voor ds. Henk de Jong

De Theologische Universiteit Kampen gaat een eredoctoraat verlenen aan de Nederlands gereformeerde emeritus-predikant Henk de Jong. Dat gebeurt op 6 december aanstaande, tijdens de Dies Natalis.

Eredoctoraten worden uitgereikt vanwege bijzondere verdiensten voor wetenschap, kerk, theologie of wereldbeschouwing. De Jong studeerde in Kampen en publiceerde bijna 20 boeken waarin hij belangrijke onderscheidende bijdragen leverde aan de ontwikkeling van de Bijbelse theologie,

Lees verder…

Posted in NGK landelijk


Dienstverband dr. Jaap Dekker aan TUK uitgebreid

De aanstelling van prof. dr. Jaap Dekker als bijzonder hoogleraar en universitair hoofddocent aan de Theologische Universiteit Kampen wordt vanaf 1 september uitgebreid naar een bijna voltijdsaanstelling.

Dekker gaat meer taken op zich nemen binnen de sectie Oude Testament. Na instemming van de regio zal Dekker door de NGK Enschede worden aangesteld als predikant met een bijzondere opdracht,

Lees verder…

Posted in NGK landelijk