Landelijke vergadering tijdelijk stilgelegd

Het was onvermijdelijk: ook de landelijke vergadering van de NGK en de synode van de GKv zullen tot aan de zomer geen plenaire bijeenkomsten meer houden.

De beide moderamina hebben daartoe besloten naar aanleiding van de persconferentie van het kabinet van 23 maart jl. Op een wat lager pitje gaat een deel van het werk wel verder met gebruikmaking van digitale communicatiemiddelen.

Lees verder…

Posted in NGK landelijk


Maaike Messelink kerkelijk werker NGK Hoogeveen

Maaike Messelink (22) is de nieuwe kerkelijk werker van de NGK Hoogeveen. Zij gaat per 1 april voor 8 uur per week aan de slag in de gemeente.

De Nederlands Gereformeerde Kerk in Hoogeveen telt ongeveer 60 leden die wonen in Hoogeveen en de wijde omgeving. Maaike Messelink is afkomstig uit Amersfoort,

Lees verder…

Posted in NGK landelijk


Oproep: bid wereldwijd het Onze Vader

Paus Franciscus heeft christenen wereldwijd opgeroepen om woensdag 25 maart om 12.00 uur het Onze Vader te bidden. De synode van de GKv en de landelijke vergadering van de NGK steunen deze oproep van harte.

Nu het coronavirus wereldwijd om zich heen grijpt, is het goed om ook aan de sluiten bij dit gebed van christenen wereldwijd.

Lees verder…

Posted in NGK landelijk


Landelijke Vergadering gaat digitaal verder

Ook voor de generale synode (GKv) en de landelijke vergadering (NGK) ziet de komende periode er vanwege de coronacrisis ineens heel anders uit. De gezamenlijke vergaderingen die gepland stonden voor 21 maart en 4 april zijn sowieso afgelast.

In plaats van de geplande clustervergaderingen van 21 maart en 4 april gaat er de komende weken digitaal vergaderd worden: alle afgevaardigden leveren hun bijdrage over de rapporten en voorstellen in de eerste ‘besprekingsronde’ per cluster en per thema digitaal aan.

Lees verder…

Posted in NGK landelijk


Live-uitzending landelijke kerkdiensten

‘Uw koninkrijk komt… niet!’ is het thema van de 2e landelijke kerkdienst. Deze dienst komt vanuit GKv De Hoeksteen te Bergentheim waarin ds. Reinier Kramer voorgaat. De kerkdienst is zondag 22 maart 2020 te zien om 10.30 uur via de website Beleefmee (ook zonder inlog), de Facebookpagina van Beleefmee of het YouTube kanaal van LPB media.

Lees verder…

Posted in NGK landelijk


18 maart: Dag van Nationaal Gebed

Zussen en broers in Christus,

Ons land wordt pijnlijk getroffen door de wereldwijde verspreiding van het coronavirus. Allerlei maatregelen worden getroffen om daar op een goede manier het hoofd aan te bieden. Wat mogen we daar dankbaar voor zijn: een overheid die haar verantwoordelijkheid neemt om ons volk binnen haar vermogen bescherming te bieden.

Lees verder…

Posted in NGK landelijk


Advies over corona en kerkdiensten

Van diverse kanten wordt de vraag gesteld: wat adviseren NGK en GKv aan plaatselijke kerken wat betreft maatregelen tegen verdere verspreiding van het coronavirus? Kort gezegd is dat: volg de richtlijnen van het RIVM. Speciaal voor de kerken heeft Steunpunt Kerk en Werk heeft een advies  geschreven. Op deze pagina staan ook alle relevante geldende adviezen en richtlijnen.

Lees verder…

Posted in NGK landelijk


Reactie Frans Schippers op spijtbetuiging synode GKv

Toespraak Frans Schippers, preses van de Landelijke Vergadering, gehouden op 7 maart 2020

Geliefde zusters en broeders van de Generale Synode,

Wat een geweldig besluit hebt U gisteren genomen! Dit getuigt van moed en het ontroert mij en onze afgevaardigden. Ik weet dat het niet alleen ons ontroert,

Lees verder…

Posted in NGK landelijk


Persbericht ‘Spijt over 1967’

Wat in 1967 door de synode van Amersfoort-West gedaan en besloten is, had nooit mogen gebeuren; twee TU-docenten die ten gevolge daarvan ontslagen werden, hadden nooit ontslagen mogen worden. Dat zijn twee ingrijpende besluiten die de synode van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) op 6 maart genomen heeft.

Lees verder…

Posted in NGK landelijk


Kerk en coronavirus

Ook vanuit de kerkelijke wereld zijn er zorgen en vragen over Corona. Het CIO – interkerkelijk contact in overheidszaken – heeft over dit onderwerp contact met de autoriteiten.

Vanuit het CIO is navraag gedaan of er ter voorkoming van verspreiding – bijvoorbeeld in verband met een mogelijk nog onopgemerkte besmetting –

Lees verder…

Posted in NGK landelijk