Predikantenstudiedag 31 jan 2020

De NGP organiseert op vrijdag 31 januari 2020 in Kampen een predikantenstudiedag met als titel “De slag om het hart” (naar het gelijknamige boek van Herman Paul). Wat zijn de gevolgen van secularisatie voor ons eigen verlangen, het geloofsleven en de kerk? Actuele vragen die zowel predikanten als gelovigen aan gaan.

Lees verder…

Posted in NGK landelijk, NGP


Historische Landelijke Vergadering van start gegaan

De Landelijke Vergadering, die op 8 november van start ging met een bidstond, mag historisch worden genoemd. Voor het eerst is een groot deel van de zittingen gezamenlijk met de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt.

De Landelijke Vergadering is de plek waar Nederlands Gereformeerde Kerken bespreken wat alle plaatselijke kerken aangaat.

Lees verder…

Posted in NGK landelijk


Gezamenlijke website landelijke vergadering en synode GKv

De landelijke vergadering van de NGK gaat een aantal vergaderingen samen met de GKv-synode beleggen. Een gezamenlijke website geeft een overzicht van alle vergaderdagen en onderwerpen.

De landelijke vergadering gaat op vrijdag 8 november van start met een bidstond in Zeewolde. De eerste gezamenlijke bijeenkomst zal zijn op 7 en 8 februari 2020.

Lees verder…

Posted in NGK landelijk


Gerry Bos predikant NGK Nijmegen

De NGK Nijmegen heeft een beroep uitgebracht op Gerry Bos, dat zij intussen heeft aangenomen.

De NGK Nijmegen: ‘We vinden het mooi dat we in Gerry iemand hebben getroffen met lef én levenservaring. Lef, omdat ze heeft laten zien dat ze durft door te zetten door op latere leeftijd een studie theologie op te pakken en zich in de GKv beroepbaar te stellen als vrouw.

Lees verder…

Posted in NGK landelijk


Marten Wybe van der Veen predikant NGK-GKv Zaandam

Kandidaat Marten Wybe van der Veen heeft het beroep van de Zaankerk, samenwerkingsgemeente NGK-GKv, aangenomen.

Marten Wybe (29 jaar) rondde recent zijn studie theologie af.  Op de website van de GKv schreef hij: ‘Het verlangen om predikant te worden is alleen maar gegroeid sinds ik in mei 2017 de mogelijkheid heb gekregen te werken in GKv “De Schuilhof” in Zeewolde.

Lees verder…

Posted in NGK landelijk


NGK Wageningen zoekt voorganger (m/v)

De Nederlands Gereformeerde Kerk in Wageningen zoekt een voorganger. Via de site van de gemeente kunnen kandidaten solliciteren.

De Nederlands Gereformeerde Kerk in Wageningen stelt zichzelf voor als een veelkleurige gemeente met leden afkomstig uit de breedte van de kerken in Nederland, uit alle hoeken van het land.

Lees verder…

Posted in NGK landelijk


OnderWeg over vrijmaking en kerkverlating

Het kerkelijk magazine OnderWeg komt met een dubbelnummer over vrijmaking en kerkverlating.

In het themadeel over 75 jaar Vrijmaking schrijft Erik de Boer, hoogleraar Kerkgeschiedenis aan de TU Kampen, ‘een vrolijk verhaal over een scheur’. Hij gaat op zoek naar de mooie dingen die zijn te vertellen,

Lees verder…

Posted in NGK landelijk


Themanummer Dienst over eenwording GKv en NGK

Dienst, het blad voor toerusting van werkers in de kerk, geeft in een themanummer aandacht aan de eenwording van GKv en NGK.

Dit nummer biedt veel informatie en gespreksstof voor plaatselijke gemeenten over tal van vragen. Vragen over het al dan niet samengaan van plaatselijke kerken, over een nieuwe kerkorde,

Lees verder…

Posted in NGK landelijk


Toerusting NGK: werken vanuit vijf steunpunten

De Nederlands Gereformeerde Toerusting (NGT) gaat vanuit een nieuwe visie de toerusting voor de kerken verzorgen vanuit vijf herkenbare steunpunten. Vijf websites met deels nieuws namen bieden alles op het vlak van advies, inspiratie, praktische informatie, begeleiding, coaching en training.

De NGT biedt toerusting aan alle betaalde en vrijwillige werkers binnen de Nederlands Gereformeerde Kerken.

Lees verder…

Posted in NGK landelijk


Hoge Raad doet uitspraak over NGK Hattem

Een kerkgenootschap mag eigen regels maken voor de rechtsverhouding met een predikant en mag daarbij in beginsel afwijken van het wettelijke arbeidsrecht. Dat heeft de Hoge Raad der Nederlanden vrijdag 4 oktober 2019 geoordeeld.

In de zaak in kwestie had de Nederlands Gereformeerde kerk (NGK) in Hattem zijn predikant ontslagen.

Lees verder…

Posted in NGK landelijk