CGK/NGK Nieuwegein stelt ambten open voor vrouwen

De Ankergemeente in Nieuwegein stelt de ambten open voor vrouwen, meldt de website van het kerkelijk magazine OnderWeg. Daarmee is de kans groot dat deze CGK/NGK-samenwerkingsgemeente dit voorjaar als eerste gemeente in de CGK vrouwelijke ambtsdragers krijgt. Afgevaardigden van de gemeente hebben dat op de laatste vergadering van de CGK-classis Utrecht meegedeeld.

Lees verder…

Posted in NGK landelijk


Luigi Gioia: ‘bidden is makkelijk’

Is bidden ingewikkeld of eigenlijk heel makkelijk? De Italiaanse monnik en theoloog Luigi Gioia heeft daar een duidelijk idee over: bidden is makkelijk. ‘Bid voor de dingen die je afleiden’, zegt hij in een interview met het magazine OnderWeg.

Gioia: ‘Je hebt bijvoorbeeld besloten om te bidden en opeens denk je aan iets anders.

Lees verder…

Posted in NGK landelijk


Kerkelijk archiefbeheer: de kunst van het kiezen

Waarom moeten kerkelijke archieven bewaard worden? Hoe ga je om met het archief in een digitaal tijdperk? Hoe bewaar je het papieren archief? De landelijke archiefinstellingen van CGK, NGK en GKv organiseren een aantal cursusavonden over deze vragen.

De cursusavonden worden verzorgd door Liesbeth ‘t Hart (landelijk archivaris CGK),

Lees verder…

Posted in NGK landelijk


Predikantenstudiedag april 2019 vervalt

Door werkomstandigheden kan de aangekondigde NGP Predikantenstudiedag over Schrifkritiek (4 april 2019) niet doorgaan. We hopen op een later moment op dit onderwerp te kunnen bespreken.

Lees verder…

Posted in NGP, NGT


Een nieuwe kerk, een nieuwe naam

En… hoe noemen jullie haar? Hoe heet hij? Dat is vaak de eerste vraag als je hoort dat er een baby geboren is. Nu de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv) en de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) het pad naar hereniging zijn opgegaan, wordt dezelfde vraag gesteld: hoe gaat die nieuwe kerk dan heten?

Lees verder…

Posted in NGK landelijk


Beroepbaar in de NGK: Anne Lorein

Anne Lorein is beroepbaar gesteld in de Nederlands Gereformeerde Kerken. In een kort interview stelt zij zichzelf voor.

Wie ben je?

‘Ik ben Anne Lorein, geboren in 1991 te Leuven (België), waar ik ook opgroeide. Een paar jaar geleden verhuisde ik naar Nederland om hier predikant te worden.

Lees verder…

Posted in NGK landelijk, NGP


Verre Naasten zoekt nieuwe bestuursleden

De missionaire organisatie Verre Naasten zoekt twee nieuwe bestuursleden. Gezien de huidige samenstelling van het bestuur worden vrouwen en leden van de NGK nadrukkelijk uitgenodigd te reageren.

De bestuursleden van Verre Naasten zijn tegelijk ook bestuurslid van het Landelijk Samenwerkingsverband Mission. Verre Naasten zoekt mensen die zich willen inzetten voor mission-werk en affiniteit of ervaring hebben met bestuurswerk.

Lees verder…

Posted in NGK landelijk


‘Verlangen naar een nieuwe kerk’

De Regiegroep die het proces van hereniging van NGK en GKv leidt, heeft haar ideeën over de nieuwe kerk op papier gezet. De komende maanden gaat de Regiegroep op verschillende plekken in het land het gesprek aan over dit document.

In ‘Verlangen naar een nieuwe kerk’ zet de Regiegroep uiteen hoe de gezamenlijke kerk eruit zou kunnen zien.

Lees verder…

Posted in NGK landelijk


Kerk en …geld

Als kerk-zijn weer blij maakt, komt het geld vanzelf, schrijft Gerrit Riemer in een speciaal themanummer over ‘geven’ van kerkelijk magazine OnderWeg. Want als je hart ergens van overloopt, is geld bijzaak.

Er lijkt een verschuiving in het geefgedrag op te treden: het structureel geven aan goede doelen/organisaties neemt af,

Lees verder…

Posted in NGK landelijk


NGK/GKv/CGK in Hengelo

De CGK/NGK-samenwerkingsgemeente en de GKv in Hengelo vormen per 1 januari één gemeente. Op zondagmorgen 6 januari is dat in een feestelijke kerkdienst gevierd.

De nieuwe samenwerkingsgemeente, met als voorlopige naam
3GK Hengelo, zal kerkdiensten blijven houden in de Morgensterkerk (’s ochtends) en in de Kristalkerk (’s ochtends en ’s middags).

Lees verder…

Posted in NGK landelijk