Ds. Dick Lagewaard van Veenendaal naar Wageningen

Ds. Dick Lagewaard wordt de nieuwe predikant van de NGK Wageningen. Hij hoopt na de zomer in Wageningen te beginnen.

Lagewaard is sinds 1991 predikant in de NGK. Zijn eerste gemeente was Heerde. Sinds 1999 is hij predikant van de NGK Veenendaal.

De NGK Wageningen is sinds begin 2019 vacant,

Lees verder…

Posted in NGK landelijk


Preekconsent Roel Koelewijn verlengd

De Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding heeft de preekbevoegdheid van Roel Koelewijn met twee jaar verlengd. Koelewijn heeft nu preekbevoegdheid tot en met 1 april 2022.

Roel Koelewijn staat open voor preekverzoeken. Hij is per email bereikbaar op dit mailadres. Hij is verder telefonisch bereikbaar op 06-52615718.

Lees verder…

Posted in NGK landelijk, NGP


Oproep: begin Paasdienst met ‘U zij de glorie’

Peter van Veen, organist van de NGK Culemborg, roept alle organisten en pianisten op om op paaszondag om 10.00 uur het lied U zij de Glorie te spelen.

Van Veen, die ook verbonden is aan de Theologische Universiteit Kampen, hoopt dat velen dit lied zullen streamen en via sociale media willen delen.

Lees verder…

Posted in NGK landelijk


Corona: zoek de grens niet onnodig op

In een wekelijks moment van afstemming tussen minister Grapperhaus en vertegenwoordigers van kerken is nadrukkelijk de zorg uitgesproken over gemeenten die de grens van 30 personen opzoeken bij samenkomsten.

Het aantal van maximaal 30 personen geldt alleen voor uitzonderlijke situaties zoals uitvaarten. In alle andere gevallen is het het risico voor de volksgezondheid te groot.

Lees verder…

Posted in NGK landelijk


Speciale webpagina met kerkelijke tips voor coronatijd

Hoe kunnen we in deze periode dat Nederland vanwege het coronavirus op slot zit toch kerk zijn, ‘kerk in quarantaine’?

Magazine OnderWeg maakte een speciale webpagina met tips en handige websites voor jeugd- en kinderwerk, thuisvieringen, kringen, gebed, pastoraat etc.

Hoe vier je thuis Goede Vrijdag en Pasen?

Lees verder…

Posted in NGK landelijk


Handreiking pastoraat en corona

Kerkelijk werkers, voorgangers en pastores staan net als artsen en verpleegkundigen in de frontlinie van de coronacrisis. Zij verlenen geestelijke bijstand aan zieken en stervenden en willen dicht bij hen zijn. Tegelijkertijd moeten zij verantwoord omgaan met levensbedreigende risico’s. Waar liggen grenzen van compassie en pastoraat in deze omstandigheden?

Lees verder…

Posted in NGK landelijk


Landelijke vergadering tijdelijk stilgelegd

Het was onvermijdelijk: ook de landelijke vergadering van de NGK en de synode van de GKv zullen tot aan de zomer geen plenaire bijeenkomsten meer houden.

De beide moderamina hebben daartoe besloten naar aanleiding van de persconferentie van het kabinet van 23 maart jl. Op een wat lager pitje gaat een deel van het werk wel verder met gebruikmaking van digitale communicatiemiddelen.

Lees verder…

Posted in NGK landelijk


Maaike Messelink kerkelijk werker NGK Hoogeveen

Maaike Messelink (22) is de nieuwe kerkelijk werker van de NGK Hoogeveen. Zij gaat per 1 april voor 8 uur per week aan de slag in de gemeente.

De Nederlands Gereformeerde Kerk in Hoogeveen telt ongeveer 60 leden die wonen in Hoogeveen en de wijde omgeving. Maaike Messelink is afkomstig uit Amersfoort,

Lees verder…

Posted in NGK landelijk


Oproep: bid wereldwijd het Onze Vader

Paus Franciscus heeft christenen wereldwijd opgeroepen om woensdag 25 maart om 12.00 uur het Onze Vader te bidden. De synode van de GKv en de landelijke vergadering van de NGK steunen deze oproep van harte.

Nu het coronavirus wereldwijd om zich heen grijpt, is het goed om ook aan de sluiten bij dit gebed van christenen wereldwijd.

Lees verder…

Posted in NGK landelijk


Landelijke Vergadering gaat digitaal verder

Ook voor de generale synode (GKv) en de landelijke vergadering (NGK) ziet de komende periode er vanwege de coronacrisis ineens heel anders uit. De gezamenlijke vergaderingen die gepland stonden voor 21 maart en 4 april zijn sowieso afgelast.

In plaats van de geplande clustervergaderingen van 21 maart en 4 april gaat er de komende weken digitaal vergaderd worden: alle afgevaardigden leveren hun bijdrage over de rapporten en voorstellen in de eerste ‘besprekingsronde’ per cluster en per thema digitaal aan.

Lees verder…

Posted in NGK landelijk