Nog vier opties voor nieuwe kerknaam

Evangelische Gereformeerde Kerken, Nederlandse Gereformeerde Kerken, Verenigde Gereformeerde Kerken of Gemeenschap van Gereformeerde Kerken? Deze vier namen zijn in de race voor de nieuw te vormen kerkgemeenschap van GKv en NGK.

De Regiegroep hereniging GKv/NGK motiveert de drie namen en stelt kerkleden in de gelegenheid opnieuw hun voorkeur uit te spreken.

Lees verder…

Posted in NGK landelijk


Concept-kerkorde nieuwe kerkgemeenschap bekend

De eerste versie van de nieuwe kerkorde voor de herenigde kerk van GKv en NGK, waarin de kerken afspreken hoe ze met elkaar omgaan, is klaar. De Regiegroep hereniging heeft de tekst ervan samen met een uitgebreide toelichting naar de kerken gestuurd.

De ruimte voor plaatselijke gemeenten om zelf keuzes te maken,

Lees verder…

Posted in NGK landelijk


Preekbevoegdheid J.W. Ploeg verlengd tot 2022

De Regionale Vergadering van de Nederlands Gereformeerde Kerken Dordrecht heeft de zelfstandige preekbevoegdheid van br. J.W. Ploeg verlengd voor de duur van drie jaar, tot 30 juni 2022, binnen de Nederlands Gereformeerde Kerken. Jan Willem Ploeg is theoloog en actief als kerkelijk werker en pastoraal medewerker. Hij woont in Heukelum.

Lees verder…

Posted in NGK landelijk


Beroepbaar in de NGK: Janneke Dekker

Janneke Dekker is beroepbaar gesteld in de Nederlands gereformeerde kerken. In een kort interview stelt zij zichzelf voor.

Wie ben je?

‘Ik ben Janneke Dekker, ik ben 30 jaar en ik ben getrouwd met Pieter Dirk. Ik kan erg genieten van het wandelen in de prachtige natuur in en rondom Apeldoorn,

Lees verder…

Posted in NGK landelijk, NGP


Preekbevoegdheid Age ten Napel tot 2020 

Drs. Age ten Napel uit Joure heeft preekbevoegdheid tot april 2020.

In het NGK Informatieboekje 2019, dat onlangs is verschenen, staat abusievelijk vermeld dat deze bevoegdheid tot 2018 geldt. Age ten Napel (69) is lid van de Nederlands Gereformeerde Kerken, waar hij geregeld voorgaat. Daarnaast was hij parttime voorganger van de reformatorisch-evangelische gemeente van Joure.

Lees verder…

Posted in NGK landelijk


Ledental NGK daalt licht

Het ledental van de NGK is in 2018 met 115 gedaald tot 32.896, blijkt uit het Informatieboekje 2019. De laatste jaren schommelt het ledental met kleine plussen en minnen rond de 33.000.

Uit alle kerken (PKN, GKv, CGK en – verrassend – evangelische gemeenten) kwamen in 2018 meer leden de NGK binnen dan erheen vertrokken: 752 tegenover 461.

Lees verder…

Posted in NGK landelijk


Slotmanifestatie Nationale Synode

Met een oecumenische viering wordt op woensdag 29 mei 2019 de herdenking van de Nationale Synode van Dordrecht (1618/1619) afgerond. Tijdens deze bijeenkomst wordt een Verklaring van Verbondenheid ondertekend. Leden van de Nederlands Gereformeerde Kerken zijn van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Veel protestantse kerken in ons land hebben een gemeenschappelijke basis in de Synode van Dordrecht.

Lees verder…

Posted in NGK landelijk


Beroepbaar in de NGK: Dennis van der Zee

Dennis van der Zee is beroepbaar gesteld in de Nederlands gereformeerde kerken. In een kort interview stelt hij zichzelf voor.

Wie ben je?

‘Mijn naam is Dennis van der Zee. Ik ben dertig jaar oud, getrouwd met mijn lieve vrouw Lianne en samen hebben we een zoontje van ruim tien maanden oud.

Lees verder…

Posted in NGK landelijk


Excuus GKv-Groningen aan Tehuisgemeente

De kerkenraad van de vrijgemaakt-gereformeerde kerk van Groningen-Zuid/Helpman ‘schaamt’ zich over de schorsing en afzetting van hun oud-predikant Asjen van der Ziel (1905-1990). Hem is in de jaren zestig ‘onrecht’ aangedaan, zegt de kerkenraad.

Ds. Van der Ziel werd in 1963 geschorst en later afgezet omdat hij op eigen houtje was gaan samenspreken met de (synodaal) Gereformeerde Kerk. 

Lees verder…

Posted in NGK landelijk


Homoseksualiteit en de kerk

Het thema homoseksualiteit blijft de kerken bezighouden. Binnenkort verschijnt het boek Homoseksualiteit en de kerk naar aanleiding van het gelijknamige, breed opgezette congres eind 2018 in Nijkerk. In de tussentijd verscheen ook de Nashvilleverklaring, die veel commotie opriep, zowel binnen als buiten de kerken. Genoeg reden voor het kerkelijk magazine OnderWeg om er aandacht aan te geven.

Lees verder…

Posted in NGK landelijk