NGP zomerblog: de overgang naar de TU Kampen

In de zomerblog van de NGP legt bestuursvoorzitter Vreugdenhil uit hoe de overgang van de NGP tot stand is gekomen. Wie predikant wil worden in de NGK volgt voortaan de predikantsmaster in Kampen. De keuze van de bachelor is ‘vrij’. Klik op onderstaand link:

NGP Blog 2018-2 Overgang naar TUK

>

Lees verder…

Posted in NGK landelijk, NGP


13 juni 2018 Afscheidscollege NGP bij TUA beschikbaar

Op woensdagmiddag 13 juni heeft het afscheid plaatsgevonden van de NGP aan de TU Apeldoorn. Per 1 augustus wordt de NGP geïntegreerd met de Kamper universiteit. Er komt een einde aan twaalf jaar prachtige colleges-met-een-eigen-kleur en tevens aan een lange periode van het ‘Apeldoorn-advies’ (sinds 1971). Veel NG predikanten hebben hun opleiding in Apeldoorn gevolgd.

Lees verder…

Posted in NGK landelijk, NGP


Preekbevoegdheid A.E. Lorein

Op 13 juni jl. mei ontving de NGP-student mevr. A.E. Lorein preekbevoegdheid. Contactgegevens in verband met preekverzoeken: anne.lorein@gmail.com

Lees verder…

Posted in NGK landelijk, NGP


Zoetermeer beroept ds Arrie Mak

Op zondag 10 juni 2018 heeft Samenwerkingsgemeente CGK/NGK De Lichtzijde te Zoetermeer een beroep uitgebracht op ds. Arrie Mak van de CGK Broeksterwoude (Petrusgemeente).

Lees verder…

Posted in NGK landelijk


Preekbevoegdheid A. van Kranenburg

Op 30 mei ontving de NGP/TUA-student mevr. A. Kranenburg-Abbring preekbevoegdheid. Contactgegevens in verband met preekverzoeken: anitavk@gmail.com

Lees verder…

Posted in NGK landelijk, NGP


Herstel en verzoening

Voor alle kerkenraden van de GKv en NGK is de handreiking Herstel & Verzoening gemaakt. Dit document biedt gemeenten handvatten voor het omgaan met de pijn uit het verleden die veroorzaakt is door de kerkscheuring in de jaren ’60.

Zijn er bij u in de gemeente mensen die de breuk hebben meegemaakt en daar nog steeds het verdriet van bij zich dragen? Of heeft uw gemeente een rol gespeeld tijdens de breuk? Dan kan deze handreiking u helpen om het proces van hereniging van de GKv en NGK in uw gemeente te bespreken. Het kan ook zijn dat u de antwoorden op deze vragen niet weet, maar ze wel wilt onderzoeken. Ook dan kunt u gebruik maken van deze handreiking.

Posted in NGK landelijk


GKv- en NGK-zending samen op weg

De zendingsorganisaties in de NGK en Verre Naasten (de landelijke mission-organisatie van en voor de GKv) gaan samen optrekken. Dat is de uitkomst van een gezamenlijk beraad op 17 maart in Amersfoort. Er wordt een plan van aanpak ontwikkeld dat er op gericht is dat de NGK-zendingsorganisaties bij Verre Naasten dezelfde ondersteuning krijgen als de regionale samenwerkingsverbanden van GKv-gemeenten rond mission.

Posted in NGK landelijk


Zielenpijn en Ruimte

Binnenkort komt het gedenkboek “Zielenpijn en Ruimte” over vijftig jaren Tehuisgemeente uit. Naast een aantal hoofdstukken over de (ontstaans-)geschiedenis van de gemeente, is er onder andere aandacht voor de predikanten die de gemeente hebben gediend, activiteiten binnen de gemeente zoals de liturgiecommissie, muziek in de Tehuisgemeente, de bezoekerskring, gemeentedagen, jongerenactiviteiten, de kerkenraad, het beroepingswerk en waarom het er nooit van gekomen is een eigen kerkgebouw te hebben.

Posted in NGK landelijk


Promotiefilm Predikant worden

Nieuw, om in de kerken te gebruiken: een promotiefilm over predikant worden. Deel het met wie belangstelling heeft voor de studie theologie en/of het predikantschap! Want onze kerken hebben nu en in de toekomst predikanten nodig.

Posted in NGK landelijk, NGP


Alexanderpolder zoekt predikant

Lees verder…

Posted in NGK landelijk