Alexanderpolder zoekt predikant

Lees verder…

Posted in NGK landelijk


Kerkelijke afdrachten 2018

Vandaag zijn de kerkelijke afdrachten 2018 bekend gemaakt. Het gaat dan om het bedrag per lid dat de kerken opbrengen voor alle landelijke activiteiten. Het bedrag is € 27,69 per ziel, dat is 72 cent meer dan in 2017.

De posten die het meeste vergen zijn respectievelijk de predikantenopleiding,

Lees verder…

Posted in NGK landelijk


Geschiloplossing & Mediation

Naast de (preventieve) ondersteuning van Steunpunt Kerkenwerk aan kerken op het gebied van kerkelijk personeelsbeleid zijn omstandigheden denkbaar waar geschillen ontstaan. Tot voor kort werd in geval van conflictsituaties doorverwezen naar specifieke commissies en deputaten per denominatie.

In november 2017 is een commissie opgericht,

Lees verder…

Posted in NGK landelijk


“Van dwang gered”, Reformatielezing Ad van der Dussen beschikbaar

dr Ad van der Dussen hield op 3 november 2017 een lezing bij de Reformatieherdenking in Ede. Zijn lezing kreeg de titel mee “Van dwang gered”.

In het oog springt bij Luther, dat hij de vrijheid uitroept om menselijke wetten en bepalingen naast zich neer te leggen.

Lees verder…

Posted in NGK landelijk, NGP


NGP onderzoekt integratie met TUK

Na het niet doorgaan van de GTU, richt de NGP zich – mede ingegeven door de kerkelijke toenadering van GKv en NGK – op een mogelijk integratie met het programma van Theologische Universiteit in Kampen. Daar werkt men momenteel aan de vernieuwing van de master per 1 september 2018. De TUK staat open voor inhoudelijke inbreng van NGP-zijde.

Lees verder…

Posted in NGK landelijk, NGP


Privacy in de kerk

De waarborging van privacy is een belangrijk onderwerp. De Autoriteit persoonsgegevens kan voor overtreding van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) (per 28 mei 2018 Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)) boetes uitdelen. Het is goed zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens van kerkleden.

Het Steunpunt KerkenWerk schreef daarover een instructieve informatiepagina:

Lees verder…

Posted in NGK landelijk


Verlangen naar eenheid

Afgelopen zaterdag 11 november was een bijzondere dag waarop Vrijgemaakten en Nederlands Gereformeerden voor het eerst landelijk samen vergaderd hebben. En dat gebeurde niet alleen door zo’n tachtig afgevaardigden maar ook door vele honderden bezoekers die in de Nieuwe Kerk actief deelnamen aan het gesprek. Voor mij persoonlijk was dat een van de meest indrukwekkende momenten: toen ik samen met Melle Oosterhuis de kerkzaal binnenkwam waarin werkelijk overal mensen in intens gesprek waren over wat je je herinnert,

Lees verder…

Posted in NGK landelijk


Ria Borkent schrijft lied voor kerkdienst 11/11

Kerklied-tekstschrijver en dichter Ria Borkent heeft speciaal voor de avonddienst op 11 november een lied geschreven. Zij deed dit op verzoek van NGK-predikant Roel Venderbos die in deze dienst samen met GKv-predikant Bram Beute voor zal gaan.

Het verbindende motief in het lied is eenheid, wat wordt benadrukt in de ondertitel die het lied ‘Schepper van het geheel’ meekreeg: Danklied voor eenheid.

Lees verder…

Posted in NGK landelijk


NGP Studiedag predikanten op 25 jan.: De preek als TED-talk

Op 25 januari 2018 hoopt de NGP een studiedag voor predikanten te houden over het thema De preek als TED-talk. Eén van onze studenten studeert af op dit actuele onderwerp. Deelnemers gaan ook aan de slag met eigen werk. Er is homiletische en theologische bezinning. Locatie: TUA Apeldoorn.

Lees verder…

Posted in NGK landelijk, NGP


Oproep Dankdag

Dankdag voor gewas en arbeid is een protestantse traditie die dateert uit de tijd dat Nederland een christelijk land was met een grote agrarische sector. Het aantal christenen in ons land is de afgelopen decennia behoorlijk afgenomen. Datzelfde geldt voor het aantal boeren en tuinders. Toch wordt in veel kerken begin november gedankt voor gewas en arbeid.

Lees verder…

Posted in NGK landelijk