Regio-avonden voor alle vragen over de nieuwe kerkorde

Roept de kerkorde van de toekomstige Nederlandse Gereformeerde Kerken nog vragen op? Stel ze op een van de vijf regio-avonden die de komende weken zijn in Eindhoven, Assen, Amersfoort, Deventer en Amstelveen.

Deze huidige versie van de kerkorde kent al een voorgeschiedenis waarin alle lokale kerken de gelegenheid gehad hebben om zich erover uit te spreken en met wijzigingsvoorstellen te komen.

Lees verder…

Posted in NGK landelijk


Beppie Wessels neemt beroep Havenkerk (Den Haag) aan

Beppie Wessels heeft het beroep van de Havenkerk in Den Haag aangenomen. Zij werd op 14 januari 2022 door de NGK Regio Zuid-Oost beroepbaar gesteld in de Nederlands Gereformeerde Kerk.

Lees verder…

Posted in NGK landelijk


Beppie Wessels-Schuurman beroepbaar

Drs. Beppie Wessels-Schuurman is op vrijdag 14 januari 2022 door de NGK regio Zuid-Oost beroepbaar gesteld binnen de Nederlands Gereformeerde Kerken.

Lees verder…

Posted in NGK landelijk, NGP


Preekschets roepingenzondag 30 jan. 2022 beschikbaar

De preekschets voor Roepingenzondag 30 januari 2022 (‘Wij zijn Uw kerk’) is nu beschikbaar op de NGP-site.

Lees verder…

Posted in NGK landelijk, NGP


Video-update over eenwording NGK en GKv

Soms blijft het een poosje stil, maar de mensen van de synode en de landelijke vergadering hebben bepaald niet stilgezeten! Het werk zit er nu op, nadat half november de concept-kerkorde unaniem is aangenomen. In deze video vertellen drie voorzitters in een kwartiertje over het werk van de afgelopen periode,

Lees verder…

Posted in NGK landelijk


Preekbevoegdheid Nathasja Hooiveld

Per 6 december heeft studente Nathasja Hooiveld-Meijer te Groningen preekbevoegdheid ontvangen binnen de NGK. Contactgegevens: nathasjahooiveld@gmail.com.

Lees verder…

Posted in NGK landelijk, NGP


Preekbevoegdheid Evert Jan Broekhuizen

Per 25 november heeft Evert Jan Broekhuizen, jongerenwerker te Dronten, preekbevoegdheid ontvangen binnen de NGK. Contactgegevens: ejbroekhuizen@gmail.com.

Lees verder…

Posted in NGK landelijk, NGP


Preekbevoegdheid M. van der Veer

Per 27 september heeft Maarten van der Veer, pastoraal werker te Maassluis en woonachtig te Rotterdam, preekbevoegdheid ontvangen binnen de NGK. Contactgegevens: veermaarten@gmail.com.

Lees verder…

Posted in NGK landelijk, NGP


Herenigde kerken gaan Nederlandse Gereformeerde Kerken heten

Nederlandse Gereformeerde Kerken: dat zal de naam zijn van de nieuwe kerkgemeenschap van GKv en NGK. Sinds 2017 zijn deze kerken concreet op weg naar hereniging. Het streven is om ergens in 2023 daadwerkelijk samen te gaan. Op 25 september jl. hebben de afgevaardigden naar de gezamenlijke synode/landelijke vergadering van de GKv en NGK met algemene stemmen voor bovenstaande naam gekozen.

Lees verder…

Posted in NGK landelijk


Preekbevoegdheid br. Robert van Lente met drie jaar verlengd

De Regionale Vergadering van de Nederlands Gereformeerde Kerken Dordrecht, heeft de zelfstandige preekbevoegdheid van br. R. van Lente verlengd voor de duur van drie jaar, tot 28 februari 2024, binnen de Nederlands Gereformeerde Kerken.

Adresgegevens:

Br. R. van Lente, Zilverberg 17 6718 DB Ede

Mobiel: 06-12271942
e-mail: robert.van.lente@outlook.com

Lees verder…

Posted in NGK landelijk