Privacy in de kerk

De waarborging van privacy is een belangrijk onderwerp. De Autoriteit persoonsgegevens kan voor overtreding van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) (per 28 mei 2018 Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)) boetes uitdelen. Het is goed zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens van kerkleden.

Het Steunpunt KerkenWerk schreef daarover een instructieve informatiepagina:

Lees verder…

Posted in NGK landelijk


Verlangen naar eenheid

Afgelopen zaterdag 11 november was een bijzondere dag waarop Vrijgemaakten en Nederlands Gereformeerden voor het eerst landelijk samen vergaderd hebben. En dat gebeurde niet alleen door zo’n tachtig afgevaardigden maar ook door vele honderden bezoekers die in de Nieuwe Kerk actief deelnamen aan het gesprek. Voor mij persoonlijk was dat een van de meest indrukwekkende momenten: toen ik samen met Melle Oosterhuis de kerkzaal binnenkwam waarin werkelijk overal mensen in intens gesprek waren over wat je je herinnert,

Lees verder…

Posted in NGK landelijk


Ria Borkent schrijft lied voor kerkdienst 11/11

Kerklied-tekstschrijver en dichter Ria Borkent heeft speciaal voor de avonddienst op 11 november een lied geschreven. Zij deed dit op verzoek van NGK-predikant Roel Venderbos die in deze dienst samen met GKv-predikant Bram Beute voor zal gaan.

Het verbindende motief in het lied is eenheid, wat wordt benadrukt in de ondertitel die het lied ‘Schepper van het geheel’ meekreeg: Danklied voor eenheid.

Lees verder…

Posted in NGK landelijk


NGP Studiedag predikanten op 25 jan.: De preek als TED-talk

Op 25 januari 2018 hoopt de NGP een studiedag voor predikanten te houden over het thema De preek als TED-talk. Eén van onze studenten studeert af op dit actuele onderwerp. Deelnemers gaan ook aan de slag met eigen werk. Er is homiletische en theologische bezinning. Locatie: TUA Apeldoorn.

Lees verder…

Posted in NGK landelijk, NGP


Oproep Dankdag

Dankdag voor gewas en arbeid is een protestantse traditie die dateert uit de tijd dat Nederland een christelijk land was met een grote agrarische sector. Het aantal christenen in ons land is de afgelopen decennia behoorlijk afgenomen. Datzelfde geldt voor het aantal boeren en tuinders. Toch wordt in veel kerken begin november gedankt voor gewas en arbeid.

Lees verder…

Posted in NGK landelijk


2x preekbevoegdheid verleend

Op 18 oktober ontvingen twee studenten van de NGP preekbevoegdheid, namelijk br. T. Blanken te Utrecht en zr. H. van Abbema te Rotterdam. Contactgegevens in verband met preekverzoeken: tinkoblanken@gmail.com; hinkevanabbema@telfort.nl.

Lees verder…

Posted in NGK landelijk, NGP


Reactie op ‘Gereformeerde hermeneutiek vandaag’

dr Ad van der Dussen reageerde tijdens het congres van 27 september 2017 op het nieuwe boek van de TU Kampen, getiteld ‘Gereformeerde hermeneutiek vandaag’:

“Terwijl ik dit boek aan het bestuderen was, kreeg ik steeds meer het gevoel dat het de achtergrond schetst van de enorme veranderingen die zich in de Vrijgemaakte kerken voltrokken hebben.

Lees verder…

Posted in NGK landelijk, NGP


Najaarblog: Sterke verhalen in OT

NGP Blog najaar 2017. Driemaal per jaar vertelt een van de kerndocenten van de NGP over wetenswaardigheden vanuit de predikantenopleiding.

De Bijbel staat vol met sterke verhalen. Niet in die zin dat ze onwaarschijnlijk zijn, maar omdat Bijbelverhalen zo goed verteld worden dat ze nog altijd een enorme zeggingskracht hebben.

Lees verder…

Posted in NGK landelijk, NGP


Onderweg naar 1 kerk

Op 11 november 2017 komen de Landelijke Vergadering van de NGK en de Generale Synode van de GKv bijeen in de Nieuwe Kerk in Kampen.
Centraal staat de vraag welke concrete stappen we als kerken kunnen zetten op weg naar kerkelijke eenheid. De synodes willen de kerkleden daarbij betrekken door te luisteren naar hun ideeën.

Lees verder…

Posted in NGK landelijk


Nieuwsbrief 9 voor LV 21 oktober verschenen

Vandaag verscheen de Nieuwsbrief van het moderamen van de Landelijke Vergadering, met alle stukken en voorbereiding voor de vergadering van zaterdag 21 oktober. De Nieuwsbrief bevat ook een aankondiging van de gezamenlijke vergadering met de Generale Synode van de GKv op zaterdag 11 november in Kampen, die voor ieder toegankelijk is en wordt afgesloten met een gezamenlijke avondmaalsviering.

Lees verder…

Posted in NGK landelijk