Robert Doornenbal na beroepbaarstelling verder in Houten

De regio Utrecht heeft in haar vergadering van 11 maart jl. , na gehouden onderzoek o.l.v. de LCKO, br. Robert Doornenbal beroepbaar gesteld voor de periode van 2 jaar.

De gemeente Houten, waar br. Doornenbal al enige jaren werkzaam is, heeft aansluitend een beroep uitgebracht. Br. Doornenbal heeft dit beroep van harte aangenomen.

Lees verder…

Posted in NGK landelijk


Folder over landelijke vergadering in teken van eenheid met GKv

Het afgelopen jaar vergaderde de landelijke vergadering van de NGK samen met de generale synode van de GKv. Er is nu een impressie van dit bijzondere jaar, waarin grote stappen naar kerkelijke eenheid werden gezet.

In een digitale folder zijn de belangrijkste onderwerpen op een rij gezet.

Lees verder…

Posted in NGK landelijk


Roepingenzondag 31 januari 2021

De NGP en de TU Kampen verzoeken de kerken om op zondag 31 januari 2021 aandacht te besteden aan de roepingen in de kerk. Zie de webpagina van de NGP.

Lees verder…

Posted in NGK landelijk, NGP


Lans Bovenberg in OnderWeg: ‘We zijn slaaf van Apple en Microsoft’

In het nieuwste nummer van het kerkelijk magazine OnderWeg spreekt econoom Lans Bovenberg zich uit over vrijheid: ‘We laten ons ringeloren door Apple, Google en Microsoft. Onze vrijheid wordt bedreigd door grote commerciële bedrijven die ons manipuleren.’

Bovenberg vindt dat de economische positie van burgers, gezinnen en andere kleine gemeenschappen worden versterkt.

Lees verder…

Posted in NGK landelijk


NGK en GKv treden toe tot Raad van Kerken

NGK en GKv gaan als geassocieerd lid deelnemen aan de Raad van Kerken. Dit besluit wordt naar verwachting in november genomen door de landelijke vergadering en generale synode.

Tijdens een voorbereidende ‘cluservergadering’ van landelijke vergadering en synode noemde voorzitter Geert van Dartel van de Raad van Kerken dat afstandelijkheid tussen de Raad van Kerken en de kleine gereformeerde kerken plaatsgemaakt heeft voor hartelijke relaties.

Lees verder…

Posted in NGK landelijk


Theologische Universiteit wil verbreden en meer samenwerken

De Theologische Universiteit in Kampen wil de komende jaren werken aan verbreding en verbinding.

De universiteit zet in op meer samenwerking met andere opleidingen en kenniscentra, meer verbinding met de lokale kerken en met christenen in Nederland die theologische kennis willen opdoen. Het aanbod van de TU zal beter ontsloten moeten worden,

Lees verder…

Posted in NGK landelijk


Toerustingsorganisaties NGK en GKv per 2021 samen verder

De Nederlands Gereformeerde Toerusting, het Praktijkcentrum en het Diaconaal Steunpunt willen per 1 januari 2021 één organisatie vormen. Dat besluit wordt naar verwachting eind november door de landelijke vergadering en generale synode genomen.

De drie organisaties verzorgen trainingen en werkvormen voor bijvoorbeeld jeugdwerk, ambtsdragers en kerk-zijn in de buurt.

Lees verder…

Posted in NGK landelijk


Afscheidsrede dr Ad van der Dussen nu beschikbaar op Studiecentrum NGP

De afscheidsrede over Vrees en beven (sep 2019) is nu beschikbaar.De rede is een pleidooi voor eerbied en ontzag voor God in kerk en theologie. Soms doen we Gods heiligheid tekort en hebben we baat bij ‘heilzame schroom’. Van der Dussen zoekt een uitweg uit de ‘domesticatie’

Lees verder…

Posted in NGK landelijk, NGP


GKv Nieuwleusen zoekt predikant

GKv Nieuwleusen zoekt een predikant. Ook NGK-predikanten worden hartelijk uitgenodigd om te reageren.

De GKv Nieuwleusen omschrijft zichzelf als een gastvrije en diverse gemeente die ernaar verlangt om met enthousiasme te
dienen, samen te komen en het geloof te delen. ‘Zo willen wij de liefde van Jezus uitstralen naar de mensen om ons heen!’

Lees verder…

Posted in NGK landelijk


Preekbevoegdheid voor Beppie Wessels en Pim Vrijmoeth

De Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding (NGP) te Kampen heeft per 2 juli twee maal preekbevoegdheid verleend.

Mevr. E.J. Wessels-Schuurman te Veenendaal kreeg preekbevoegdheid. Zij is te bereiken via beppie.wessels(at)gmail.com. Dhr. P.H. Vrijmoeth te Houten kreeg eveneens preekbevoegdheid. Hij is te bereiken via pimhayo(at)hotmail.com.

 

 

Lees verder…

Posted in NGK landelijk, NGP