Perspectieven voor afstemming kerkrecht met GKv

Het lijkt zeer goed mogelijk de verschillen in de kerkordes van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) en de Nederlands Gereformeerde Kerken te overbruggen. Dat rapporteren CCS (Commissie voor Contact en Samenwerking van de NGK) en DKE (Deputaten Kerkelijke Eenheid) aan de Landelijke Vergadering en Generale Synode van hun kerken.

Sinds 2015 werkt een gezamenlijke werkgroep van CCS en DKE aan de vergelijking van de kerkordes van GKv en NGk.

Lees verder…

Posted in NGK landelijk


Eerste prio een feit

Vanaf 1 april 2017 (geen grap) zal vanuit de NGP de eerste predikant in opleiding (prio) aan de slag gaan. D. van der Zee zal dan worden aangesteld als prio in de NGK van IJsselmuiden. Tot nu toe was hij daar aan de slag als kerkelijk werker.

Lees verder…

Posted in NGK landelijk, NGP


VoorjaarsBlog: Preek niet los verkrijgbaar

Preek niet los verkrijgbaar
Impressie van een NGP-college over preek en liturgie

‘Ik ga naar de kerk om…’ ‘Ik denk dat de meeste mensen naar de kerk gaan om…’

Met deze vragen, waarop elke student zelf moest antwoorden,

Lees verder…

Posted in NGP


Kerk als contrastgemeenschap

Op de NGP-site staan onder Kenniscentrum twee nieuwe lezingen van dr. Van der Dussen. De eerste gaat over Hauerwas en de kerk als contrastgemeenschap, de tweede verwoordt zijn (verlegenheids)standpunt ten aanzien van homoseksuele relaties. Ga naar studiecentrum

Lees verder…

Posted in NGP


Kees de Groot gepromoveerd

Kerndocent Kees de Groot is op 14 dec jl. gepromoveerd aan de TUA. Titel van het proefschrift: Erasmus Sarcerius’ Pastorale 1559 en de vorming van predikanten in de zestiende eeuw. Niet alleen boog dr De Groot zich over dit onderwerp, ook stelde hij 25 aanbevelingen op voor de huidige kerkelijke praktijk (d.w.z.

Lees verder…

Posted in NGP


Vier prio’s zoeken gemeente

Een prio is een predikant in opleiding. Het prioschap is bedoeld voor theologiestudenten, die klaar zijn met hun studie of in de laatste fase daarvan verkeren. Voordat zij officieel tot het ambt van predikant kunnen worden toegelaten, moeten zij gedurende een periode van minimaal twee tot maximaal drie jaar zelfstandig de diverse predikantstaken uitoefenen.

Lees verder…

Posted in NGP


Blauwdruk GTU gereed

De colleges van Bestuur van de twee theologische universiteiten in Apeldoorn en Kampen (TUA en TUK) hebben vandaag een definitief plan gepresenteerd voor een Gereformeerde Theologische Universiteit. De bedoeling is om beide universiteiten te laten samengaan in combinatie met de NGP en zo de krachten te bundelen.

Lees verder…

Posted in NGP


Het is een vreemdeling zeker…

Er gaan steeds minder mensen naar de kerk, gemeentes fuseren of verdwijnen, en de kleiner wordende kerken die overblijven kunnen steeds minder makkelijk een predikant betalen. De laatste twintig jaar zijn er verschillende theologische faculteiten gesloten en is het totale aantal studenten enorm teruggelopen. De dominee wordt steeds meer een vreemdeling in Nederland.

Lees verder…

Posted in NGP


We laten ons graag verrassen door nieuwe studenten

Het is steeds weer een verrassing waar ze vandaan komen, jonge mensen die predikant willen worden. Natuurlijk maken we ook graag reclame voor onze predikantenopleiding (NGP). Want de kerken hebben altijd weer nieuwe voorgangers nodig. Voorgangers die goed zijn opgeleid en die ook enthousiast genoeg zijn om zich te wijden aan een taak in de kerk.

Lees verder…

Posted in NGP


Je blijft luisteren!

Vind hier alle toespraken die voor Toerusting gehouden zijn.

Posted in NGT