GKv- en NGK-zending samen op weg

De zendingsorganisaties in de NGK en Verre Naasten (de landelijke mission-organisatie van en voor de GKv) gaan samen optrekken. Dat is de uitkomst van een gezamenlijk beraad op 17 maart in Amersfoort. Er wordt een plan van aanpak ontwikkeld dat er op gericht is dat de NGK-zendingsorganisaties bij Verre Naasten dezelfde ondersteuning krijgen als de regionale samenwerkingsverbanden van GKv-gemeenten rond mission.

Lees verder…

Posted in NGK landelijk


Zielenpijn en Ruimte

Binnenkort komt het gedenkboek “Zielenpijn en Ruimte” over vijftig jaren Tehuisgemeente uit. Naast een aantal hoofdstukken over de (ontstaans-)geschiedenis van de gemeente, is er onder andere aandacht voor de predikanten die de gemeente hebben gediend, activiteiten binnen de gemeente zoals de liturgiecommissie, muziek in de Tehuisgemeente, de bezoekerskring,

Lees verder…

Posted in NGK landelijk


Promotiefilm Predikant worden

Nieuw, om in de kerken te gebruiken: een promotiefilm over predikant worden. Zowel in een korte als uitgebreide versie. Deel het met wie belangstelling heeft voor de studie theologie en/of het predikantschap! Want onze kerken hebben nu en in de toekomst predikanten nodig.

Lees verder…

Posted in NGK landelijk, NGP


Afscheid NGP van TUA op 13 juni

Op woensdagmiddag 13 juni a.s. zal er een afscheidsbijeenkomst plaatsvinden, omdat de NGP per 1 augustus overgaat van de Apeldoornse naar de Kamper universiteit. Er komt een einde aan twaalf jaar prachtige colleges-met-een-eigen-kleur en tevens aan een lange periode van het ‘Apeldoorn-advies’ (sinds ca. 1970). Veel NG predikanten hebben hun opleiding in Apeldoorn gevolgd.

Lees verder…

Posted in NGK landelijk, NGP


‘Een kleine New Wine-ervaring’ NGP Blog voor de kerkbladen over een actueel thema

In de nieuwste NGP Blog voor de kerkbladen vertelt Peter Strating hoe de theologiestudenten reageren op een kleine New Wine-ervaring. Het riep onder andere de vraag op wat nu wel en niet onder profetie moet worden verstaan.

2018-1-NGP-Blog-New-Wine

>

Lees verder…

Posted in NGK landelijk, NGP


Alexanderpolder zoekt predikant

Lees verder…

Posted in NGK landelijk


Kerkelijke afdrachten 2018

Vandaag zijn de kerkelijke afdrachten 2018 bekend gemaakt. Het gaat dan om het bedrag per lid dat de kerken opbrengen voor alle landelijke activiteiten. Het bedrag is € 27,69 per ziel, dat is 72 cent meer dan in 2017.

De posten die het meeste vergen zijn respectievelijk de predikantenopleiding,

Lees verder…

Posted in NGK landelijk


Geschiloplossing & Mediation

Naast de (preventieve) ondersteuning van Steunpunt Kerkenwerk aan kerken op het gebied van kerkelijk personeelsbeleid zijn omstandigheden denkbaar waar geschillen ontstaan. Tot voor kort werd in geval van conflictsituaties doorverwezen naar specifieke commissies en deputaten per denominatie.

In november 2017 is een commissie opgericht,

Lees verder…

Posted in NGK landelijk


“Van dwang gered”, Reformatielezing Ad van der Dussen beschikbaar

dr Ad van der Dussen hield op 3 november 2017 een lezing bij de Reformatieherdenking in Ede. Zijn lezing kreeg de titel mee “Van dwang gered”.

In het oog springt bij Luther, dat hij de vrijheid uitroept om menselijke wetten en bepalingen naast zich neer te leggen.

Lees verder…

Posted in NGK landelijk, NGP


NGP onderzoekt integratie met TUK

Na het niet doorgaan van de GTU, richt de NGP zich – mede ingegeven door de kerkelijke toenadering van GKv en NGK – op een mogelijk integratie met het programma van Theologische Universiteit in Kampen. Daar werkt men momenteel aan de vernieuwing van de master per 1 september 2018. De TUK staat open voor inhoudelijke inbreng van NGP-zijde.

Lees verder…

Posted in NGK landelijk, NGP