2x preekbevoegdheid verleend

Op 18 oktober ontvingen twee studenten van de NGP preekbevoegdheid, namelijk br. T. Blanken te Utrecht en zr. H. van Abbema te Rotterdam. Contactgegevens in verband met preekverzoeken: tinkoblanken@gmail.com; hinkevanabbema@telfort.nl.

Lees verder…

Posted in NGK landelijk, NGP


Reactie op ‘Gereformeerde hermeneutiek vandaag’

dr Ad van der Dussen reageerde tijdens het congres van 27 september 2017 op het nieuwe boek van de TU Kampen, getiteld ‘Gereformeerde hermeneutiek vandaag’:

“Terwijl ik dit boek aan het bestuderen was, kreeg ik steeds meer het gevoel dat het de achtergrond schetst van de enorme veranderingen die zich in de Vrijgemaakte kerken voltrokken hebben.

Lees verder…

Posted in NGK landelijk, NGP


Najaarblog: Sterke verhalen in OT

NGP Blog najaar 2017. Driemaal per jaar vertelt een van de kerndocenten van de NGP over wetenswaardigheden vanuit de predikantenopleiding.

De Bijbel staat vol met sterke verhalen. Niet in die zin dat ze onwaarschijnlijk zijn, maar omdat Bijbelverhalen zo goed verteld worden dat ze nog altijd een enorme zeggingskracht hebben.

Lees verder…

Posted in NGK landelijk, NGP


Onderweg naar 1 kerk

Op 11 november 2017 komen de Landelijke Vergadering van de NGK en de Generale Synode van de GKv bijeen in de Nieuwe Kerk in Kampen.
Centraal staat de vraag welke concrete stappen we als kerken kunnen zetten op weg naar kerkelijke eenheid. De synodes willen de kerkleden daarbij betrekken door te luisteren naar hun ideeën.

Lees verder…

Posted in NGK landelijk


Nieuwsbrief 9 voor LV 21 oktober verschenen

Vandaag verscheen de Nieuwsbrief van het moderamen van de Landelijke Vergadering, met alle stukken en voorbereiding voor de vergadering van zaterdag 21 oktober. De Nieuwsbrief bevat ook een aankondiging van de gezamenlijke vergadering met de Generale Synode van de GKv op zaterdag 11 november in Kampen, die voor ieder toegankelijk is en wordt afgesloten met een gezamenlijke avondmaalsviering.

Lees verder…

Posted in NGK landelijk


Tweede prio in NGK

Vanaf september is de tweede predikant in opleiding (prio) van start gegaan binnen de Nederlands Gereformeerde Kerken. Mevr. J.A.E. Dekker-de Groot gaat aan de slag in de NGK Apeldoorn. Daarna staan er nog enkele studenten klaar om met zo’n parttime prio-traject te beginnen. De NGP zoekt nog gemeenten die daar belangstelling voor hebben.

Lees verder…

Posted in NGK landelijk, NGP


Zomerblog: voorkom stuntelen!

Driemaal per jaar informeert de Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding via een “blog” de kerken. In deze zomerblog 2017 is docent Ad van der Dussen aan het woord.

Misschien vergis jij je ook wel eens en schrijf je dat je je tent schoongeveegt hebt in plaats van schoongeveegd.

Lees verder…

Posted in NGP


Kerken vinden elkaar weer

door ds. Melle Oosterhuis en ds. Willem Smouter

Het is nu vijftig jaar geleden dat onze kerken scheurden als gevolg van een reeks conflicten. Oudere gemeenteleden dragen de pijn daarvan nog met zich mee, zeker omdat de scheur door kerken en families heen liep.

We ervaren het als een onverdiend geschenk van onze hemelse Vader dat we elkaar steeds meer ontmoeten en herkennen als broers en zussen in het geloof.

Lees verder…

Posted in NGK landelijk


Vergadering NGK-GKv op 11 november in Kampen

Na 50 jaar vinden de NGK en de GKv elkaar weer. Wat begon met een verdrietige en ingrijpende scheuring als gevolg van een reeks conflicten, eindigt nu in verzoening en samengaan van beide kerkverbanden.

Dat samengaan is niet van de een op de andere dag geregeld.

Lees verder…

Posted in NGK landelijk


Perspectieven voor afstemming kerkrecht met GKv

Het lijkt zeer goed mogelijk de verschillen in de kerkordes van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) en de Nederlands Gereformeerde Kerken te overbruggen. Dat rapporteren CCS (Commissie voor Contact en Samenwerking van de NGK) en DKE (Deputaten Kerkelijke Eenheid) aan de Landelijke Vergadering en Generale Synode van hun kerken.

Sinds 2015 werkt een gezamenlijke werkgroep van CCS en DKE aan de vergelijking van de kerkordes van GKv en NGk.

Lees verder…

Posted in NGK landelijk