Beroepbaar in de NGK: Anne Lorein

Anne Lorein is beroepbaar gesteld in de Nederlands Gereformeerde Kerken. In een kort interview stelt zij zichzelf voor.

Wie ben je?

‘Ik ben Anne Lorein, geboren in 1991 te Leuven (België), waar ik ook opgroeide. Een paar jaar geleden verhuisde ik naar Nederland om hier predikant te worden.

Lees verder…

Posted in NGK landelijk, NGP


Verre Naasten zoekt nieuwe bestuursleden

De missionaire organisatie Verre Naasten zoekt twee nieuwe bestuursleden. Gezien de huidige samenstelling van het bestuur worden vrouwen en leden van de NGK nadrukkelijk uitgenodigd te reageren.

De bestuursleden van Verre Naasten zijn tegelijk ook bestuurslid van het Landelijk Samenwerkingsverband Mission. Verre Naasten zoekt mensen die zich willen inzetten voor mission-werk en affiniteit of ervaring hebben met bestuurswerk.

Lees verder…

Posted in NGK landelijk


‘Verlangen naar een nieuwe kerk’

De Regiegroep die het proces van hereniging van NGK en GKv leidt, heeft haar ideeën over de nieuwe kerk op papier gezet. De komende maanden gaat de Regiegroep op verschillende plekken in het land het gesprek aan over dit document.

In ‘Verlangen naar een nieuwe kerk’ zet de Regiegroep uiteen hoe de gezamenlijke kerk eruit zou kunnen zien.

Lees verder…

Posted in NGK landelijk


Kerk en …geld

Als kerk-zijn weer blij maakt, komt het geld vanzelf, schrijft Gerrit Riemer in een speciaal themanummer over ‘geven’ van kerkelijk magazine OnderWeg. Want als je hart ergens van overloopt, is geld bijzaak.

Er lijkt een verschuiving in het geefgedrag op te treden: het structureel geven aan goede doelen/organisaties neemt af,

Lees verder…

Posted in NGK landelijk


NGK/GKv/CGK in Hengelo

De CGK/NGK-samenwerkingsgemeente en de GKv in Hengelo vormen per 1 januari één gemeente. Op zondagmorgen 6 januari is dat in een feestelijke kerkdienst gevierd.

De nieuwe samenwerkingsgemeente, met als voorlopige naam
3GK Hengelo, zal kerkdiensten blijven houden in de Morgensterkerk (’s ochtends) en in de Kristalkerk (’s ochtends en ’s middags).

Lees verder…

Posted in NGK landelijk


Kees Smit dovenpastor NKG

Kees Smit, dovenpredikant in de GKv, gaat hetzelfde werk ook voor de Nederlands-gereformeerden doen.

De huidige Nederlands-gereformeerde dovenpastor
Elselie de Jong-van der Zwaard vertrekt per 1 januari. De Commissie Doven Pastoraat NGK draagt haar uren over aan Kees Smit, die recent ging werken als dovenpredikant. De twee kerken betalen hem samen,

Lees verder…

Posted in NGK landelijk


Predikantenvereniging GKv open voor NGK

De vrijgemaakt-gereformeerde predikantenvereniging heeft donderdag met algemene stemmen besloten de vereniging open te stellen voor Nederlands-gereformeerde dominees.

Dat meldde dominee Rob Vreugdenhil. Het besluit loopt vooruit op de hereniging van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerken. Een regiegroep geeft dat proces sinds eind 2017 vorm.

Lees verder…

Posted in NGK landelijk


Brochure: hulp bij geloofsopvoeding in verschillende stadia

Wie ben ik? Wat geloof ik? Doe ik er wel toe? Waar hoor ik bij? Het zijn vragen die ieder opgroeiend kind zich – bewust of onbewust – stelt. Kerken en ouders kunnen hun geloofsopvoeding laten aansluiten bij die vragen.

Het NGK-jeugdwerk als handige hulp de brochure ‘Gemeente in ontwikkeling’ gemaakt.

Lees verder…

Posted in NGK landelijk


Gebedsoproep voor gewortelde kinderen van asielzoekers

Het Diaconaal Steunpunt van GKv en NGK roept de kerken op tot gebed voor met name de situatie van gewortelde kinderen van asielzoekers, die met uitzetting worden bedreigd.

Half oktober kwam de GKv Katwijk in het nieuws, doordat ze onderdak verleende aan het gezin Tamrazyan. Dit gezin is sinds jaren lid van hun gemeente,

Lees verder…

Posted in NGK landelijk


Kerk op Facebook, Twitter, Instagram…?

‘Ik laat altijd het leven zien: mensen, en de activiteiten die we organiseren. We zijn geen socialemediakerk, we zijn een échte kerk.’ Het nieuwste nummer van OnderWeg gaat over kerk en sociale media.

Sociale media zijn niet meer weg te denken uit ons leven en beïnvloeden onze manier van omgaan met elkaar.

Lees verder…

Posted in NGK landelijk