NGK Agenda

Yes, ik ben diaken! – Zwolle

📆 donderdag 17 oktober 2019 van 19:30 - 22:00
📌 Ichthuskerk | GKv Zwolle-Berkum, Campherbeeklaan 69, Zwolle - kaart

Met de inspiratieavond Yes, ik ben diaken! helpt het Diaconaal Steunpunt je als nieuwe diaken graag op weg.

Je bent diaken. Gefeliciteerd! Want daarmee heb je een mooie taak gekregen. Je mag meewerken aan een essentieel onderdeel van ons kerk-zijn. Niet altijd gemakkelijk, wel heel mooi! Misschien denk je wel eens ‘Help, ik ben diaken!’. Met Yes, ik ben diaken! helpt het Diaconaal Steunpunt je graag op weg. Deze avond is een ‘must’ voor elke nieuwe diaken, maar wordt ook heel waardevol gevonden door ervaren diakenen. Van harte welkom, deelname is gratis.

Micha Zondag

📆 zondag 20 oktober 2019

‘De regenboog: hoop voor mens én dier!’ Met deze kreet wil Micha Nederland onder christenen bezinning op gang brengen rond goede zorg voor dieren. Ze lanceert een themapakket waarmee kerken op 20 oktober mee kunnen doen aan de internationale Micha Zondag. Deze themazondag is vaste prik in duizenden kerken wereldwijd. Geïnspireerd door Micha 6:8 staan christenen samen stil bij sociale en ecologische gerechtigheid.

Kerkenpakket
Het Micha Zondag-pakket bestaat uit preekschetsen, liederen, gebeden, kinder- en tienerprogramma’s. In de preekschetsen staat Genesis 9:9-10 centraal, waar God na de zondvloed een verbond sluit met mens én dier. De schetsen zijn verzorgd door Peter van Dolderen, Jan Wolsheimer, Raymond R. Hausoul en Trees van Montfoort. Hausoul en Van Montfoort publiceerden beiden dit jaar een boek over goede zorg voor de schepping vanuit theologisch perspectief.
Het kerkenpakket is gratis te downloaden via www.michazondag.nl en biedt handvatten voor iedere gemeente om op eigen wijze invulling te geven aan de Micha Zondag. Het materiaal zo opgezet dat het ook op een willekeurige andere zondag in het jaar kan worden gebruikt.

Gastsprekers
Kerken kunnen een spreker/voorganger boeken voor de Micha Zondag via www.michazondag.nl. Inspirerende mannen en vrouwen die in hun dagelijks werk nauw betrokken zijn bij organisaties die sociale en ecologische gerechtigheid nastreven. Hun praktijkervaring helpt gemeentes handen en voeten te geven aan het Micha-thema.

Studiemiddag: herstel na misbruik

📆 dinsdag 29 oktober 2019 van 13:00 - 17:30
📌 Protestantse Theologische Universiteit (PThU) Amsterdam, De Boelelaan 1105, Amsterdam - kaart

Studiemiddag PThU: Herstel na misbruik.


Seksueel misbruik verandert je voor het leven. Heel veel mensen hebben hiermee te maken: één op de drie vrouwen en één op de vijf mannen heeft seksueel geweld ervaren in onze samenleving. Wat betekent dat nu in de pastorale praktijk? Samen door de woestijn – pastorale wegen richting herstel na seksueel misbruik.
Bedoeld voor pastores, geestelijk verzorgers, opleiders, vertrouwenspersonen, kerkelijk werkers, studenten en overige mensen die zich betrokken weten bij deze thematiek.

Yes, ik ben diaken! – Almere

📆 dinsdag 29 oktober 2019 van 19:30 - 22:00
📌 Levend Water Kerk, Parkwijklaan 44, Almere - kaart

Met de inspiratieavond Yes, ik ben diaken! helpt het Diaconaal Steunpunt je als nieuwe diaken graag op weg.

Je bent diaken. Gefeliciteerd! Want daarmee heb je een mooie taak gekregen. Je mag meewerken aan een essentieel onderdeel van ons kerk-zijn. Niet altijd gemakkelijk, wel heel mooi! Misschien denk je wel eens ‘Help, ik ben diaken!’. Met Yes, ik ben diaken! helpt het Diaconaal Steunpunt je graag op weg. Deze avond is een ‘must’ voor elke nieuwe diaken, maar wordt ook heel waardevol gevonden door ervaren diakenen. Van harte welkom, deelname is gratis.

Symposium: gereformeerde theologie stroomopwaarts

📆 donderdag 31 oktober 2019 van 10:00 - 16:30
📌 Sint Annakapel, Broederweg 10, Kampen - kaart

Stroomopwaarts gaan kost energie en vraagt energieke mensen. Het is makkelijker om in de stroom mee te gaan, ‘go with the flow’. Maar wie brongericht bezig is zal stroomopwaarts moeten roeien. En dan kom je heel wat tegen: Een delta met talloze kleine stroompjes, zandbanken ertussen, die uitmonden in een grote zee. En ergens stroomopwaarts, in een kleine zijtak, vinden we ook de Vrijmaking.

Tijdens het symposium kijken we terug op het erfgoed en gedachtegoed van 75 jaar Vrijmaking. We zoomen in op de roerige context van de jaren ’40 en de betrokkenen in deze eerste tijd maar kijken op deze Hervormingsdag ook breder: Hebben kerken en christenen vandaag de dag baat bij (nieuwe) doordenking van theologische thema’s uit de vrijmakingstijd?

Datum: 31 oktober 2019
Sprekers: Erik de Boer, Theo van Staalduine, Dirk van Keulen, Leon van den Broeke, Koert van Bekkum, Marinus de Jong, Hans Burger, Ad van der Dussen, Peter van de Kamp, Dolf te Velde

Toerustingsdag vertrouwenspersonen

📆 zaterdag 2 november 2019 van 10:00 - 15:30
📌 Johannes Fontanus College, Wethouder Rebellaan 135, Barneveld - kaart

Op 2 november 2019 vindt de jaarlijkse Toerustingsdag voor vertrouwenspersonen plaats. Dit jaar is het thema: ‘De kerk een veilige plaats.' De basis voor deze dag vormt het Stappenplan Een veilige kerk. In zes workshops krijgen vertrouwenspersonen handvatten aangereikt om in uw gemeente blijvende aandacht voor preventie te creëren en te stimuleren.


Jeroen Sytsma, predikant van Zwolle Zuid opent de toerustingsdag met de lezing: Een stille tocht voor Tamar, openhartig preken over seksueel geweld.

Yes, ik ben diaken! – Hardinxveld

📆 donderdag 7 november 2019 van 19:30 - 22:00
📌 Maasstraat 1, Hardinxveld-Giessendam - kaart

Met de inspiratieavond Yes, ik ben diaken! helpt het Diaconaal Steunpunt je als nieuwe diaken graag op weg.

Je bent diaken. Gefeliciteerd! Want daarmee heb je een mooie taak gekregen. Je mag meewerken aan een essentieel onderdeel van ons kerk-zijn. Niet altijd gemakkelijk, wel heel mooi! Misschien denk je wel eens ‘Help, ik ben diaken!’. Met Yes, ik ben diaken! helpt het Diaconaal Steunpunt je graag op weg. Deze avond is een ‘must’ voor elke nieuwe diaken, maar wordt ook heel waardevol gevonden door ervaren diakenen. Van harte welkom, deelname is gratis.

Yes, ik ben diaken! – Den Bosch

📆 donderdag 14 november 2019 van 19:30 - 22:00
📌 Evertsenstraat 35, 's-Hertogenbosch - kaart

Met de inspiratieavond Yes, ik ben diaken! helpt het Diaconaal Steunpunt je als nieuwe diaken graag op weg.

Je bent diaken. Gefeliciteerd! Want daarmee heb je een mooie taak gekregen. Je mag meewerken aan een essentieel onderdeel van ons kerk-zijn. Niet altijd gemakkelijk, wel heel mooi! Misschien denk je wel eens ‘Help, ik ben diaken!’. Met Yes, ik ben diaken! helpt het Diaconaal Steunpunt je graag op weg. Deze avond is een ‘must’ voor elke nieuwe diaken, maar wordt ook heel waardevol gevonden door ervaren diakenen. Van harte welkom, deelname is gratis.