NGK Agenda

Startdag cursus charismatische vernieuwing

📆 woensdag 1 april 2020
📌 Theologische Universiteit, Broederweg 15, Kampen - kaart

Maak kennis met de pentecostale en charismatische beweging. Laat je verrijken. Sta stil bij het werk en de aanwezigheid van de Heilige Geest. En doordenk vanuit gereformeerd perspectief de vragen die op je afkomen.

De charismatische vernieuwing vraagt ook binnen gereformeerde kerken aandacht voor het werk en de aanwezigheid van de Heilige Geest. Dit roept vragen op: Welke waardevolle bijdrage kan charismatische vernieuwing leveren aan de ontwikkeling van de gereformeerde traditie? Hoe verhoudt charismatische vernieuwing zich tot de gereformeerde traditie? Hoe geef je binnen een gereformeerde context leiding aan een goed gesprek hierover? En hoe kan binnen de setting van een gereformeerde kerk invulling worden gegeven aan charismatische vernieuwing?

In de cursus Charismatische vernieuwing ga je met dergelijke vragen aan de slag. Met als leerdoelen:

  • Kennis vergaren over de ontwikkeling van de pentecostale en charismatische beweging en theologie.
  • Het kunnen weergeven van kenmerkende inzichten van pentecostale en charismatische theologen die in deze cursus zijn besproken.
  • Visie vormen op het grote verhaal van de Bijbel en op de ‘tussentijd’ van het koninkrijk van God waarin wij leven, op de spanning tussen het ‘reeds’ en het ‘nog niet’ dat deze periode kenmerkt en op heil en heling.
  • Visie vormen op de verhouding tussen de gereformeerde traditie en charismatische vernieuwing.
  • Ontwikkelen van (basale) praktische ideeën over hoe in een gereformeerde context invulling kan worden gegeven aan charismatische vernieuwing.
  • Visie vormen op de praktijk van luisterend bidden en van het ministrygebed.
  • Ervaring opdoen met de praktijk van het ministrygebed.Startdag cursus geloof en natuurwetenschap

📆 donderdag 2 april 2020 van 11:00 - 12:00
📌 Theologische Universiteit, Broederweg 15, Kampen - kaart

Wetenschap staat niet stil. Wetenschappers kunnen steeds meer verklaren: van de werking van het brein en het gedrag van gelovigen tot het ontstaan van de aarde en het leven. Dat roept allerlei vragen op. Hoe zit het met Genesis en evolutie? Zijn we meer dan ons brein? Binnen en buiten de kerk vinden levendige en felle discussies plaats over dit soort vragen. Maar hoe ga je daar mee om in een christelijke gemeente?
In deze cursus leer je vooral hoe je tegen de relatie geloof en natuurwetenschap aan kunt kijken. Welke modellen er zijn en welke voor- en nadelen die modellen hebben. Tegelijkertijd krijg je een update van de stand van de wetenschap rond een aantal hot topics. En komt de vraag aan bod: welke consequenties heeft dit voor mijn gemeente?

Start 2 april 2020
Docenten: Chris Kruse, Gert Kwakkel, Cors Visser
Info en aanmelden: weetwatjegelooft.nl/geloofenwetenschap


3G Trainingtour jeugdwerk: Arnhem

📆 donderdag 2 april 2020 van 19:30 - 22:00
📌 Kruiskerk Arnhem, Lisdoddelaan 30, Arnhem - kaart

“We organiseren wel allerlei leuk jeugdwerk, maar volgens mij redden we het daar niet mee.”
“Als ik eerlijk ben: ons jeugdwerk staat eigenlijk los van de rest van de kerk.”
“Soms denk ik wel eens: kerkelijk jeugdwerk in deze tijd: kan dat nog wel? De kroeg lijkt zoveel leuker…”

Herkenbaar? Er lijkt een tendens ingezet waarbij we steeds meer activiteiten organiseren voor verschillende leeftijdsgroepen. Waardevol, maar het jeugdwerk kan ook zomaar een op zichzelf staande geloofsactiviteit worden die los komt te staan van de geloofsgemeenschap als geheel.

Daarnaast lijken we het als kerk ook niet te redden door het organiseren van al die aantrekkelijke activiteiten. Gevoelsmatig kunnen we niet opboksen tegen het uitgaansleven of evenementen. Hoe gaan we hier mee om? En wat kunnen we dan wel doen?

Wij geloven dat jeugdwerk in de kerk zich pas onderscheidt van andere activiteiten als het een ontmoetingsplek is waar kinderen, tieners en jongeren zich onlosmakelijk verbonden weten met een geloofsgemeenschap van alle generaties. Dat ze merken dat ze er altijd toe doen. We geloven dat het essentieel is voor een geloofsgemeenschap dat jong en oud elkaar ontmoeten, van elkaar leren en met elkaar in gesprek zijn. Om die verbinding te onderhouden hebben we jou hart nodig!

Maar hoe doe je dat dan? In deze 3G trainingstour willen we jou daarbij helpen. Door kennis te delen, te leren van elkaars ervaringen, en vooral samen te zoeken hoe we het jeugdwerk kunnen integreren binnen alle aspecten van gemeente zijn.

De 3G trainingstour wordt georganiseerd door NGK-Jeugdwerk, CGJO en Praktijkcentrum en is bedoeld voor gemeenteleden die betrokken zijn bij het doordenken en uitvoeren van het jeugdwerk zoals kinderleiders, jeugdleiders, catecheten, ambtsdragers, beleidsmakers en jeugdwerkers. Daarnaast is iedereen die geïnteresseerd is in het kerkelijk jeugdwerk welkom.

NB: Naast het hoofdonderwerp van de avond is er volop gelegenheid om al je vragen over alle aspecten van het kerkelijk jeugdwerk te stellen.


Zitting Landelijke Vergadering NGK (reserve)

📆 zaterdag 4 april 2020
📌 Hotel & Congrescentrum Mennorode, Apeldoornseweg 185, Elspeet - kaart

Deze gezamenlijke zittingsdag van de Landelijke Vergadering van de NGK en de Generale Synode van de GKv staat in het teken van de toenadering tussen beide kerken. In drie groepen worden relevantie deelonderwerpen besproken.

The Passion

📆 donderdag 9 april 2020 van 20:30 - 22:00
📌 Roermond, Nederland - kaart

De tiende editie van The Passion wordt gehouden in Roermond. Het is voor het eerst dat het muzikale paasevenement zo zuidelijk wordt gehouden. De jubileumeditie, met daarin zowel nieuwe als succesvolle nummers uit eerdere jaren, vindt plaats op Witte Donderdag 9 april op het Munsterplein en gaat over het leven, sterven en opstaan van Jezus. De live-uitzending is te zien op Witte Donderdag 9 april om 20:30 uur op NPO 1 en via npostart.nl. Met het thema #vrijheid staat The Passion dit jaar stil bij 75 jaar bevrijding. The Passion zal vanuit haar eigen verhaal invulling geven aan dit thema; vrijheid en liefde vormen de rode draad in het lijdensverhaal van Jezus.

Inspiratiedag kerkproeverij

📆 vrijdag 17 april 2020
📌 's-Gravelandseweg 80, Hilversum - kaart

Na een succesvolle derde editie in september 2019 gaat Kerkproeverij in 2020 haar vierde jaar in. In het weekend van 10 en 11 oktober zullen weer vele parochies, gemeentes en andere geloofsgemeenschappen hun deuren openzetten om gasten van buiten te verwelkomen in hun viering of kerkdienst. De organisatie daarvan hoeft niet ingewikkeld te zijn. Het draait bij Kerkproeverij vooral om de persoonlijke uitnodiging. Dat vraagt wel om een actief uitnodigingsbeleid.

Om plaatselijke kartrekkers, gangmakers, pastores en andere organisatoren behulpzaam te zijn bij de voorbereiding hierop vindt op vrijdag 17 april een landelijke inspiratiedag plaats. Die is in Mediagebouw M, de thuisbasis van KRO-NCRV aan de ’s Gravelandseweg 80 in Hilversum. Er zullen ook dit jaar weer verschillende workshops en bevlogen sprekers zijn om een goede start te maken.

Kerkproeverij is een gezamenlijke campagne van de Raad van Kerken, MissieNederland, Alpha Nederland en mediapartners KRO-NCRV en EO. U kunt hier meer lezen over de opzet en zich inschrijven voor de nieuwsbrief ‘Kerkproeverij 2020’.


Zitting Landelijke Vergadering NGK

📆 zaterdag 18 april 2020
📌 Het Kruispunt, Gedempte Gracht 1, Zeewolde - kaart

Deze gezamenlijke zittingsdag van de Landelijke Vergadering van de NGK en de Generale Synode van de GKv staat in het teken van de toenadering tussen beide kerken. De drie groepen die in vorige zittingen apart zijn bijeengekomen, vergaderen nu plenair om tot besluitvorming te komen. Ook 16/5 en 29/5 zijn hiervoor gereserveerd. 

Startdag cursus Preken met verbeeldingskracht

📆 dinsdag 21 april 2020 van 11:00 - 12:00

Kerkgangers leven, net als ieder ander, in een flitsende beeldcultuur. Met name door de preek heerst in kerkdiensten echter vooral een woordcultuur. Hoe kunnen we die twee culturen met elkaar verbinden, zodat we de hoorder niet kwijtraken en een goed verstaan van de boodschap bevorderen?
In de training Preken met verbeeldingskracht! ontdek je de impact die onze belevings- en beeldcultuur heeft op je hoorders. Je ontwikkelt een beeldende (s)preekstijl en durft Woord en verbeelding in de prediking met elkaar te verbinden. Behalve voor bezinning is er veel ruimte voor oefening en ontvang je feedback op oude en nieuwe preekervaringen. Zo kan je wat in deze training wordt geleerd de eerstvolgende zondag al in de praktijk brengen!

Docenten: Jaap Hansum, Nico van der Voet